XLVI/XVI Teoreetilise bioloogia kevadkool/Geoloogia sügiskool (ühiskool) “Tihedalt kooselamise teooria”

Praegusaegsed looduslikud kooslused tunduvad oma tiheduse poolest ammugi väga püsivas tasakaalus. Ent kui ammu – geoloogilises ajamastaabis – on selline elukoosluste tihedus saavutatud? Kas on sellest olnud suuremaid kõrvalekaldeid? Üksikute liikide puhul on asustustihedus ometi väga suuresti võinud kõikuda. Inimtiheduse kasv Antropotseenis ja selle praegune katastroofiline määr teeb meie teema koguni aktuaalseks. Muidugi on elul ka lahendusi. Tihedam kooselu sünnitab keerukamaid suhtestruktuure, loob linnu, muudab morfoloogiat. Kõige tihedamalt on elu koos organismide kehas.
Kui suur saab see päristihe elu olla? Need ja teised probleemid on ses koolis arutluse all.

XLVI/XVI Teoreetilise bioloogia kevadkool/Geoloogia sügiskool (ühiskool) “Tihedalt kooselamise teooria”: virtuaalselt peetud ürituse kogumik on maksuta saadaval aadressilt https://kevadkool.elus.ee/?do=files&sid=48