Uus humanitaarteaduslik ajakiri Methis

Tartu Ülikooli juures hakkab ilmuma uus ajakiri Methis. Nimi pärineb sel ajakirjal Ateena ema ning peale selle veel arukuse ja hea nõuande jumalanna Μῆτις (Mētis) nimest[[Vt teadus.err.ee uudist “[Uus humanitaarteaduslik ajakiri Methis->http://teadus.err.ee/arhiiv?cat=1&id=94&pg=1]”.]]. Oluline oleks siinkohal märgata, et “t” Ateena ema nimes on aspireerimata. Üks täht võib olla aga väga oluline. Kui proovida transkribeerida see eestikeelne “Methis” kreeka keelde, siis (arvestades uuskreekakeele hääldust) saame me selleks sõnaks μέθης (methēs). Methis aga on kõige tavalisem sõna, millega ka tänapäeval kreekas tähistatakse “[purjusolekut->http://translate.google.com/translate_t#el|et|%CE%BC%CE%AD%CE%B8%CE%B7%CF%82]”[[Tegelikult on see sõna siiski genitiivis, nagu nt περί μέθης, ehk siis “purjusoleku kohta” või σε κατάσταση μέθης ehk “purjus peaga”.]]. On tänuväärt, et humanitaarteaduslikke originaaluurimusi, peamiselt kirjanduse, kultuuriuurimise ja teatriteaduse alal (mis on kõik teataval määral dionüüsilised kunstid) just sellise loosungi all avaldama on hakatud. Jõudu selleks tegevuseks ja tõstame selle terviseks kantharose.