Tõde

{Objektivist}: Loobuge subjektiivsusest, tõde on olemas! {Subjektivist}: Etskae, mingi usukuulutaja. {Objektivist}: Kuidas ma siis usukuulutaja olen? Ma harin inimesi! {Subjektivist}: Valgustatud inimene peaks ju olema kriitiline, mitte ise pimesi uskuma. {Univeralist}: Tabavalt öeldud. Ent teie näol on kokku sattunud kaks religioosset inimest. {Subjektivist}: Kuidas siis nii? {Universalist}: Sa ju nähtavasti usud, et tõde ei ole olemas. {Subjektivist}: Ei olegi, tõde on subjektiivne. {Universalist}: Sinu ebakriitilisus läheb sellesse väitesse uskumisest kaugemale. Sa usud ainult kahte tõeväärtust -tõene ja väär. {Subjektivist}: Tahad oma jutuga tõe kui faktide pinnalt liikuda tõeväärtuste juurde. Hästi, ma olen ka kuulnud mitmevalentsest loogikast. Aga milleni see meid viib? {Universalist}: See avab meie ees rea võimalusi. Näiteks sellise, et tõde on pigem olemas, kui et ta ei ole. {Subjektivist}: Ja sina usud seda? Mida see üldse tähendab? {Universalist}: Ma pean seda vaadet mõistlikuks. Ja minu meelest tuleks seda tõlgendada nii, et see mis on paljude jaoks tõde, pole seda väheste jaoks. {Relativist}: Etskae, kui palju rahvast on turuplatsile kogunenud. Kuulsin vestluse lõpuosa. Kas saaksite mulle seletada, millest jutt alguse sai. {Universalist}: Nii ja nii. {Relativist}: Ahah. Sul endal on mõned uskumused, mida sa pole märganud. {Universalis}t: Millised siis nimelt? {Relativist}: Sa usud moraali. See enamus, kelle tõde sa rõhutad, on sinu jaoks ühiskondliku moraali kehtestaja. {Universalist}: Ja kuidas siis sina asja näed? {Relativist}: Pole tähtis, kui palju inimesi mingit tõde pooldab. Subjektivistil on õigus, et tõde on subjektiivne. {Subjektivist}: Tänan. {Relativist}: Aga see ei tähenda, et tõde pole olemas. See, et ühtede tõde pole teiste tõde, tähendab, et tõde korraga nii on olemas, kui ka seda, et teda pole. {Postmodernist}: Kui mugav. Sa ei tee vahet väikestel tõdedel ja suurtel, kuigi suured tõed domineerivad väiksemate üle. {Objektivist}: Sohh, sa oled kõik see aeg vaikselt kuulanud. {Postmodernist}: Kuulanud ja dekonstrueerinud. Väikesed tõed on suurtele allutatud. Kui suured narratiivid dekonstureerida, siis jääb õigus väikestele. Tõde pigem pole olemas, kui et ta on. {Nihilist}: Tõde ei ole olemas. Ei suuremaid tõdesid, ega väiksemaid. {Postmodernist}: Anname talle naha peale! {Nihilist}: Kuidas nii, kõiki tuleb ju sallida? {Postmodernist}: Sest objektivismi, universalismi ja relativismi puhul on vähemused kõigest allutatud enamusele. Kui aga tõde enam üldse ei ole, pole ka vähemuste tõdesid.

Karmo Talts