Sõna on kisendav kinnikatmine

Kuidas mittekeel vaikib? Neetud olgu sõnad – mittekeelest kõneldes katavad nad ta vaikimise kinni, esitades mittekeelt keelelisena, esitades teda sõnana. Sõna on kisendav kinnikatmine.

Karmo Talts