Olematute asjade entsüklopeedia

Ühte meest, kelle nimi või katalooginumber on B-52, on kõige sagedamini pakutud raamatu autoriks, mille pealkirjaks on tavaliselt märgitud {Olematute asjade entsüklopeedia.} Raamat tutvustab borgesliku kõikehaaravusega kõige erinevamaid asju, mis asuvad väljaspool meile teadaolevat maailma. See on raamat kultuuridest, keeltest ja tsivilisatsioonidest, mida pole kunagi olemas olnud ja mis ei pea seetõttu kunagi läbi tegema unustuse ja allakäigu vältimatut hävingut, mida toob kaasa asjade avastamine. Siin on tähestikke ja numbrisüsteeme, mida iial pole keegi kasutanud; matemaatilisi reegleid ja filosoofilisi mõisteid, mis on meile arusaamatud; märke, sõnu ja keeli, mis ei sarnane ühegi meile tuntud keelega; esemeid, kombeid ja tegevusi, mille mõte on varjatud; kunstiteoseid, mille sisu ja teostus on kummastavad; tundmatute inimeste elulugusid ja saavutusi; fantastilisi taimi ja loomi, mille päritolu on sarnane {Codex Seraphinianus’es} kirjeldatavaga; maailmasüsteeme, teaduslikke avastusi ja loodusseadusi, mis panevad meid õhku ahmima; mänge, transpordivahendeid ja olmelisi leiutisi, millel puuduvad vähimadki analoogid meile arusaadavas maailmas. Kogu materjal on peatükkide kaupa süstematiseeritud, tekst on illustreeritud. Entsüklopeedias on samuti eraldi märksõna B-52 kohta ning imaginaarsete raamatute loetelus on ära toodud ka {Olematute asjade entsüklopeedia.}

Valdur Mikita