MTÜ Sotsiaalse innovatsiooni labor

MTÜ Sotsiaalse innovatsiooni labor on asutatud 2017. aasta jaanuaris.

MTÜ Sotsiaalse innovatsiooni labor põhikiri

Me lähtume oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist.
 
MTÜ Sotsiaalse innovastiooni labori 2017. aasta aastaaruanne
contact form
Please activate Contact Form 7 plug in.