Lugu nõiutud raamatust

Olen kuulnud, et üks nolk kirjutanud Raplamaal raamatu, mis mitmekümnel inimesel aru peast viinud. Raamat koosneb seitsmest peatükist. Esimeses peatükis hoiatatakse, et tegu pole päris tavalise raamatuga. Sellel raamatul on paine. Kes tahab seda siiski lugeda, võtab ise vastutuse. Teise peatüki lõpus saab lugeja teada, et tekst on kodeeritud. Kõiki, kes selle kohani on jõudnud, võib tabada suur õnnetus. Ainus viis selle kõrvaldamiseks on edasi lugeda ja saada juhiseid sellest hoidumiseks. Kolmandas peatükis antakse tõepoolest juhised õnnetuse vältimiseks. Neljas peatükk annab lugejale teada, et kolmas peatükk oli lõks ja selle läbilugemise kaudu on inimene ennast veelgi suuremasse õnnetusse mässinud. Lugejal ei jää muud üle kui autorit pimesi uskudes edasi lugeda. See peatükk selekteerib välja ebausklikud, vaimselt ebastabiilsed ja sundhäirete all kannatavad inimesed, kellele raamat tegelikult suunatud on. Raamat tõmbab oma haaret koomale. Tagasiteed ei ole. Viies peatükk keelab rangelt enne selle peatüki läbilugemist uurida kuuendat ja seitsmendat peatükki, et juhiste mõju enneaegselt ei häviks. Kuues peatükk matab inimese kõikvõimalike absurdsete tegevuste, ebausumärkide ja ennete laviini alla, mida inimene peab läbi tegema, et anda talle pääsemislootust. Seitsmendas ja viimases peatükis selgub, et raamatul ei olegi lahendust. Raamat ongi saatanlik. Tekst hävitab inimese elu pöördumatult ja lõplikult. Kõik võimalused on ammendatud. See, mis jääb inimesele, on tohutu hirm. See ongi tunne, mis on nolgi sõnul elamise tuumaks.

Valdur Mikita