Loomaluule võimalused

Idee rakendada loomad inimlike märksüsteemide vankri ette on väga vana mõte. Enamik selliseid katseid on olnud seotud rituaalide või ennustamisega. Ennustamise alla võib teatud mõttes liigitada ka loomade kirjutatud luuletusi. Loomaluuletuste puhul tuleb eelnevalt märgistada maa-ala ja kindlatel kellaaegadel loomade asupaika määrates saame selle vastavusse seada eelnevalt loodud märksüsteemiga. Luuletus {Punik ja Mummu} on kirjutatud väärikate kodulehmade poolt Viljandimaal Suislepas. Nende eneste teadmata on nad pandud teenima biosemiootilise mõtte pisut väärastunud vilju, mistõttu pean oma kohuseks nende ees siinkohal siiralt vabandada. Ent kuna lehm on eesti kirjandusloo kahtlemata kõige suursugusem ja olulisem loom, usun ma, et nad on oma esivanemate kultuurisemiootilise taaga nurisemata vastu võtnud. Olen püüdnud luuletusi kirjutada ka sipelgate ja ämblike abil, kuid seda mitte vabas looduses, vaid toas paberile ja põrandale joonistatud skeemidel putukate toimetamist jälgides. Neid katsetusi tuleb siiski lugeda läbikukkunuks. Putukad hakkavad üldiselt jooksma mööda nende liikumist piirava takistuse serva ja seda ma ei osanud legendi joonistamisel arvesse võtta. Ruudustikust koosnevale kaardile putuka joostud luuletused tulid seetõttu üsna kesised. Analoogilisi luuletusi on võimalik kirjutada ka taimede abil. Selleks tuleb eelnevalt koostada legend ja suvalisest kohast kaevatud muld sellele idanema panna. Erinevatest sektoritest tärkavad mitmesugused taimed loovad erinevaid tähendusi. Võiks ette kujutada koguni luuleraamatut, mis koosneb kaartidest ja mullakotikestest. Kindlasti on taoistid kunagi selliseid tekste kirjutanud. Miks just taoistid? Aga sellepärast, et nende kaela on aegade vältel veeretatud arutul hulgal kõige veidramaid lollusi, ilma et kellelgi oleks täpsemat aimu, millega need inimesed õigupoolest tegelesid. Ma arvan, et nad tegelesid floropoeesiaga.
{{{Punik ja Mummu}}}
Karjamaa legend: 1. ma olen lehm
2. ma lähen jooma
3. ma vihkan inimesi
4. viige mind ära
5. kus Punik on?
6. kus Mummu on?
7. kes teie olete?
8. kas teil saba ka on?
9. mul on uni peal
10. kuradi parmud!
11. hellow!
kell 9.33 {Punik}: Viige mind ära!
{Mummu}: Mul on uni peal.
kell 10.17 {Punik}: Viige mind ära!
{Mummu}: Kus Mummu on?
Kell 10.51 {Punik}: Mul on uni peal.
{Mummu}: Kus Punik on?
Kell 11.57 {Punik}: Ma vihkan inimesi.
{Mummu}: Kes teie olete?
Kell 12.18 {Punik}: Kus Mummu on?
{Mummu}: Hellow!
Kell 13.09 {Punik}: Kuradi parmud!
{Mummu}: Kas teil saba ka on?
Kell 15.10 {Punik}: Viige mind ära.
{Mummu}: Ma lähen jooma.
Kell 15.42 {Punik}: Mul on uni peal.
{Mummu}: Kus Punik on?
LÕPP

Valdur Mikita