Loodus­aed

Täpsemad kirjeldused ja näpunäited: http://loodusaed.kirikiri.ee
Paljude looduses varem tavaliste liikide arvukus on viimasel ajal nii maal kui ka linnas tugevasti vähenenud. Sageli on liikide arvukuse kahanemises süüdi elupaikade hävimine, mis toimub näiteks kinnisvaraarenduse ja tee-ehituse, samuti üha tiheneva liikluse tõttu.
Oluline koht on selles protsessis ka muutunud aiapidamistavadel. Tarbeaedade hulk on kiiresti vähenenud ja murupindade osakaal suurenenud. Populaarseks on muutunud suuri lagedaid alasid eelistav aiamudel ning tahaplaanile on jäänud märgatavalt elustikusõbralikum traditsiooniline, lilledele ja kõrghaljastusele rõhku panev aiakujundus. Loodussõbralik aed ei tähenda hooldamata aeda. Aia suurus ei ole samuti olulisim tegur, mis määrab selle kasulikkuse elukeskkonnana. Isegi väikesemõõtmelistest lisanduvatest elupaikadest on paljude inimtegevusega tihedalt seotud liikide säilimise jaoks märgatavalt kasu. Enamus liikidest vajab siiski ühest aiast suuremat territooriumi, seega on väga oluline ja tunduvalt tulemuslikum paljude aiapidajate koostöö. Linna rohelus koosneb põhiliselt parkidest ja koduaedadest, mis on üldiselt omavahel seotud ja moodustavad roheliste koridoride võrgustiku, mille kaudu toimub taimede ja loomade liikumine ühelt alalt teisele. Nende roheliste koridoride säilitamine on linnas elutsevate liikide säilimise seisukohast hädavajalik. Seetõttu tuleks linnade elanikele, eriti aga aiaomanikele, anda teavet aedades elavate liikide jaoks sobivate tingimuste kohta. Inimesed saaksid paljude loomade heaolu suurema vaeva ja väljaminekuteta parandada, luues oma aedades loodussõbralikuma keskkonna. See viiks ka looduse inimestele lähemale ja õpetaks neil jagama oma koduaedu teiste seal elavate elusolenditega. Teatavasti on millegi taastamine palju raskem õigeaegsest kaitsest. Esimene pääsuke võiks kaitstud saada Tartus. EESMÄRGID: – teadvustada inimestele, et ka linnas eksisteerib elusloodus ja et see on otse nende koduukse taga.
– aidata kaasa linnas olemas oleva looduse kaitsmisele ja elupaikade säilimisele
– tutvustada inimestele oma koduaedade loomastikusõbralikumaks muutmise võimalusi
– anda praktilist nõu kuidas koduaedades loomastikule elupaiku on võimalik luua, teavitada inimesi erinevate loomaliikide nõudlustest elupaikadele, erinevate taimeliikide nõudlustest kasvukohale.
{Toimetuselt: Sellise projekti läbiviimine nõuab lisaks spetsialistide poolt jagatavale informatsioonile ka ideid, kuidas seda informatsiooni linnainimesteni viia ja kuidas selgitada mõningate asjade vajalikkust. Tugev vastuseis linnaparkide haljastusprintsiipide muutmisele – mõtlemine, et põõsasse kogunevad mitte laululinnud, vaid joodikud ja kriminaalid – on siin selgeks näiteks.}

Anne Soovik