Kultuuri baasarusaamad – kataloogimise katse

Tundub ahvatlev, kuid üsna võimatu koostada mingilgi määral ammendavat nimekirja kõikvõimalikest kultuurielementidest. Võimatud asjad aga ongi need, mis kõige enam paeluvad. Järgnevalt proovin teha nimekirja võimalikest kultuuride alusveendumuste muutujatest. {{1. Ettekujutus ajast}}
aega ei ole
lineaarne aeg
mitu aega (erinevates paikades, olukordades erinevad, osaliselt või tervikuna paralleelsed)
tsükliline aeg
lõputu aeg
lõplik aeg {{2. Ettekujutus ruumist}}
lõputu
lõplik
x mõõtmeline (maailm jaguneb 2ks, 3ks)
ruum on pidev,
ruum on katkendlik (maailm koosneb diskreetsetest riikidest)
ruum on ennekõike individuaalne, suletud
ruum on avalik {{3. Reaalsuse olemus}}
reaalsus on olemas
reaalsust ei ole
reaalsus on mitmetine (näit on olemas füüsiline reaalsus ja vaimne reaalsus)
siin- ja sealpoolsus on lahutamatult seotud
siin- ja sealpoolsus on eristatud
oluline on füüsiliselt tajutav reaalsus (siinpoolsus)
oluline on füüsiliselt tajumatu reaalsus (sealpoolsus) {{4. Reaalsuse tajumine, selle kohta teabe saamine}}
inimene pole võimeline maailma mõistma
tõde ilmutatakse
tõde avastatakse inimeste endi jõupingutuste tulemusena
maailm vajab kindlasti seletamist
maailm ei vaja seletamist
maailm on terviklik
maailm koosneb üksiksündmustest
{{5. Mida tähendab olla inimene}}
inimese olemus on määratletud, püsiv (on olemas saatus, mis meid kontrolib ja suunab)
inimene saab ise oma tegevusega enda olemust muuta (inimene määrab ise oma saatuse)
inimese olemus on variatiivne, muutuv
inimene on hea
inimene on halb
{{6. Inimese mina, isiksus}}
isiksus puudub
isiksus on kollektiivne
isiksus on individuaalne
inimese olemus ei ole selgelt muust maailmast eraldatud, eraldiseisev
isik on üks, terviklik
erinevates sotsiaalsetes situatsioonides eristuvad inimese isiksuse erinevad küljed {{7. Inimese ja maailma suhted}}
inimene kontrollib aktiivselt oma keskkonda
inimene on orienteeritud olemasolule, olemisele
inimene on aktiivne, kuid suunatud iseendale
inimene on pasiivne {{8. Sotsiaalse süsteemi olemus}}
individualistlik
kollektiivne
vertikaalne
horisontaalne
norme palju ja neid järgitakse
norme vähe, käitumise variatiivsus suur
inimese mõjuvõim on antud (sünniga, positsiooniga)
inimese mõjuvõim kujuneb läbirääkimiste, kauplemise käigus {{9. Maailmakäsitlus}}
terviklik (holistlik)
analüütiline, partikulaarne
muutustele suunatud
oluline on stabiilsus, püsivus Kas meil on võimalik saada kõikvõimalike kultuuride baasarusaamad kombineerides toodud muutujaid?

Kurmo Konsa