Keskklassi revolutsioon

Suurkodanlane: Küll on vastikud need noored, kes käivad kommunistlike kurjategijate särkidega. Väikekodanlane: On küll. Suurkodanlane: Ohhoo, tundub, et tegu on kellegagi, kellega tasub vestelda. Tere. Väikekodanlane: Tere. Suurkodanlane: Sinugi jaoks on siis revolutsioon kurjuse allikas? Väikekodanlane: Ma ei tea, kas ma enam ütleks nii. Suurkodanlane: Kuidas nii? Alles sa mõistsid revolutsionäärid hukka. Väikekodanlane: Ma mõistsin hukka kommunistlikud revolutsionäärid. Suurkodanlane: Mida see kommunistlikkus revolutsiooni puhul muudab? Väikekodanlane: Kommunistid peavad ju revolutsiooni eestvedajaks proletariaati. Mina aga olen töödejuhataja ja suhtun skeptiliselt tööliste võimesse suuri ettevõtmisi juhtida. Suurkodanlane: Miks sulle nii tundub? Väikekodanlane: Juhendamata võivad töölised teinekord üsna suurt jama tekitada ja isegi iseenda turvalisuse ohtu seada. Suurkodanlane: Sa arvad, et revolutsionäärid-töölised põhjustavad ka teistele kannatusi? Väikekodanlane: Pigem ma arvan, et millegi nii suure nagu revolutsioon korraldamiseks tuleb neid juhtida. Ja see kes juhib, see otsustab ka liikumise suuna. Suurkodanlane: Tööline on vaha võimuihaleja käes? Väikekodanlane: Kas see pole siis tihti nii? Ja selle tõestamiseks pole revolutsiooni vajagi, neid on lihtne ka valimistel manipuleerida. Suurkodanlane: Aga milline revolutsioon lisaks kommunistlikule üldse jutuks tuleb? Vanasti jah oli kodanlik revolutsioon… Väikekodanlane: Aga just kodanlikust revolutsioonist on vaja asja selgitamiseks rääkida. Kas kodanlik revolutsioon sinu meelest mingil määral sõi oma lapsi? Suurkodanlane: Nojah, algusfaasis. Väikekodanlane: Ma arvan, et see on lihtsustus. Kui kõigist kodanlastest ei saanud suurkodanlasi, siis eksisteerib ebavõrdsus ka kodanlaste hulgas. Suurkodanlane: Aga kui taotleda võrdsust, miks taotleda seda siis ainult keskklassi ja suurkodanluse vahel? Väikekodanlane: Sest isegi siis, kui lubada teatud määral ebavõrdsust, siis jääb küsimus, milline klass peaks olema valitsev? Suurkodanlane: Sa tahad ühiskonda, kus praegune keskklass oleks valitsev? Aga kuidas selline ühiskond ikkagi erineks vabaturumajanduslikust? Väikekodanlane: See ei saaks olla reguleerimata kapitalism. Tegelikult on enamik reaalselt eksisteerivaid kapitalistlikke süsteeme sellise ühiskonna jaoks liiga vähe reguleeritud. Suurkodanlane: Miks nii? Väikekodanlane: Sest nad võimaldavad jõukusel liigselt kontsentreeruda vähemuse kätte. Suurkodanlane: Kuidas sa seda ikkagi väldid, kui ettevõtlus on lubatud? Väikekodanlane: Ühegi suurettevõtte ainuomanikuks ei tohiks olla eraisik. Suurkodanlane: Sa tahad suurettevõtted ära riigistada? Väikekodanlane: Mõni roheline ütleks, et parem kui suurettevõtlus üldse ära kaotada. Mina leian, et suuremad ettevõtted peaksid olema aktsiaseltsid. Suurkodanlane: Ilmselt ei poolda sa ka eraisiku enamusosalust aktsiaseltsis? Väikekodanlane: Just. Kellegi kätte ei tohiks liigselt vara koonduda. Suurkodanlane: Praktikas üritaks osa inimesi tuttavate või sugulaste abil ikkagi enamusosalust enda kätte haarata. Väikekodanlane: Nende pudelikaelte jaoks tuleks lihtsalt lahendusi otsida. Pealegi sa unustad, et revolutsionäärid on utopistid. Suurkodanlane: Ja kuidas sa ikkagi väldid autokraatliku süsteemi loomist revolutsiooni käigus? Väikekodanlane: Revolutsioonilise ulatusega peavad ju olema muutused, mitte pole vaja vägivaldset revolutsiooni. Pealegi sa unustad selle, mille poolest erinesid ajaloos kommunistlikud ja kodanlikud revolutsioonid. Suurkodanlane: Ja mille poolest siis? Väikekodanlane: Ma ei tea, kui palju see sind lohutab, aga kodanlikud revolutsionäärid võtsid oma autokraatlikumatel juhtidel pead maha.

Karmo Talts