Jumala juurde saamise test

1. kas te olete laulnud karjatee vaikuses põrnika kumedat laulu (2 p) 2. kas te olete sügava vaikuse kohal anunud jumala armu (4 p) 3. kas te olete silmitu koopasuu ees varisend halinal põrmu (1 p) 4. kas te olete heidelnud maailma veerel jalas katkise põlvega püksid (5 p) 5. kas te olete hingeldand katuste kohal kui näljaste tuvide kari (4 p) 6. kas te olete jahedal purskkaevul kisanud januste hingede eest (2 p) 7. kas te olete pilvede hallitand vangis uskund päikese metsikut valgust (6 p) 8. kas te olete tuulte viludas kambris kastnud leiba pühitset veega (3 p) 9. kas te olete kuuland tsikaadide laulus kuradi tumedat häält (0 p) 10. kas te olete vaigistand vaevatud südameid taamal otsatu meri (4 p)

Valdur Mikita