Homoseksualismi metafüüsikast

Andrus Norak


 

Tuntud geiaktivist Rein Metsale kuulub dekaloogist ehk kümnest käsust teada-tuntud kümnenda, ehk viimase käsu omapärane interpreteering. Teadupärast keelab see käsk meil himustada oma ligimese naist, koda, pudulojust või muud kinnis- või vallasvara. Ligimese all on sealjuures mõeldud samasoolist ehk meessoost rahvus- või õigemini küll usukaaslast. Rein Metsa sõnul ei keela nimetatud käsk meil himustada ligimest ennast, vaid üksnes tema vara. Siin on härra Mets – ilmselt ise seda teadvustamata – märki tabanud. Hämmastaval kombel on homoseksuaalsuse mitmed analüütikud jõudnud välja sarnaste järeldusteni. Selle asemel, et himustada oma rivaaliga samu asju – himustada, käsuõpetuse sõnul, ta naist, koda, või pudulojust – fastsineerub ihaldaja ligimesest endast. Ükspuha kui ihaldusväärne ka ihaldatav asi ei oleks, kahvatub ta ometi võrreldes rivaali enesega, kes sellele asjale ihaldusväärsuse annab. Seega on mõneti homoseksuaalsed konnotatsioonid vaat et lausa olemuslikult meeste-(loomulikult ka naiste-) vahelisse rivaliteeti sisse kodeeritud. Mida enam rivaliteet intensiivistub, seda enam väärtustub ka rivaali isik. Säärane iha võib, aga ei pruugi sugugi füüsilise suhte vormi võtta. Märksa sagedamini jääb see alateadliku rollimudeli matkimise tasandile. Teine surmapatt ehk “avaritia” – mida eesti keelde on soovitatud tõlkida kui “omandiiha” – asendub siinkohal omanikuihaga. Mõneti on säärane areng loogiline ja mõistetav ning omandiihaga võrreldes isegi kvalitatiivseks hüppeks. Sarnase tõlgenduse võimalikkusele viitab ka homoseksuaalsuse sage ja ilmne seotus võimusuhetega. Ikka on keegi sellises suhtes ülem ja keegi alam ning üks osapool ülendab end teise “allalaskmise” läbi. Jääb mulje, et võrdsete osapooltega suhe ei ole geimaailmas sage. Võib-olla hakkavad võimumängud geimaailmas lihtsalt enam silma, sest loomulikud andumise ja võtmise soorollid ei tööta. Teleseriaalis Sopranod panevad maffiakaaslased ühele homobaarist tabatud liikmele pahaks justnimelt seda, et ta mitte ei anna, vaid võtab – suhu. See aga viitab nende meelest paratamatult alandusele, mis omakorda viitab nõrkusele, mis ei ole nende kogukonnas andestatav. Nii nad ta maha löövadki.