Erootika ja seksuaalsus muistses Lähis-Idas

Seksuaalsus on teema, mis paneb noore auditooriumi kihelema ja erudeerituma seltskonna muigama: “No nii, jälle on vaja laiadele massidele tegevust”. Antud töö teeb mõlemat: paneb muigama ja võib olla tekitab ka kihelust.
{{{Sissejuhatus}}} Seksuaalsus on teema, mis paneb noore auditooriumi kihelema ja erudeerituma seltskonna muigama: “No nii, jälle on vaja laiadele massidele tegevust”. Antud töö teeb mõlemat: paneb muigama ja võib olla tekitab ka kihelust. Kultusprostitutsioon, kõrtsi ja hooramaja armumängud ja vanded; armumaagia, seksuaalended, Inanna nauding oma häbemest, fallose kultus ja püha pulm on vaid mõned märksõnad, mis viitavad Mesopotaamia värvikale erootika-kirjandusele, mis tänaseks on jõudnud meie aja lugejani. Seksuaalne lävimine oli vanas oriendis osa nii profaansest kui religioossest elust, seksuaalsus oli integreeritud kultustseremooniatesse. Kui lugeda Mesopotaamia armastusluulet, siis seal käsitletakse armurõõme, olgu abieluga seoses või ostetavaid, sarnaselt söömise ja joomisega, mis olid osa elu mõnudest. Seksuaalsus kuulus ka tsiviliseeritud olemise hulka. Parim näide siinkohal on Enkidu lugu Gilgameši eeposest, kus seksuaalsus on esimene etapp metsiku mehe tsiviliseerimisel. Jahimees, kes avastas tühermaalt metsiku Enkidu, viis tema taltsutamiseks talle Uruki prostituudi, mille järel kirjeldatakse, et „kuus päeva ja seitse ööd oli Enkidu üleval ja magatas Šamahat’it“[[ Bahrani, Zainab. Women of Babylon. Gender and representation in Mesopotamia. Routledge. London. New York. 2001, lk 22.]]. Siinne kirjutis ei pretendeeri Mesopotaamia ajaloo süstemaatilisele esitlemisele seksuaal-temaatika aspektist. Eesmärk ei ole eristada Sumeri või Akkadi armulüürikat. Eesmärk on viidata praktikatele, nähtustele ja tekstidele, mis töö autori arvates olid põnevad lugeda ja väärivad refereerimist ja arutlemist. Töö autor valis välja kolm suuremat teemadekategooriat: 1. naise seksuaalsus, mehe viljakus ehk jumalanna Inanna/Ištar naudib oma häbet, 2. armumaagia ja 3. seksuaalended. Tööd kirjutades vaevas autorit küsimus, millist sõnavara kasutada ja kuidas tekste tõlkida?
Mesopotaamia lembeluule, seksuaalended, armumaagia ja muud seksuaalsusega tekstid on täis kirge ja iha. Eriti raske on leida head vastet naise suguelundite tõlkeks. Inglisekeelne “vulva” on tunduvalt neutraalsem kui eestikeelne “vitt”. Viimane annab kindlasti edasi teema kiimalisust ja himu, aga on vulgaarse alatooniga. Sõna “häbe”, mida eelistatakse piiblitõlkes, on aga liialt tagasihoidlik. Seksuaalakti kirjeldavad „ühtima“, “magatama” või “lähenema” võib enamasti mõista ka nussima, keppima, nikkuma, trukkima ja panema. Meessuguorganiga tõlke probleeme ei esinenud, küll aga peab etteruttavalt mainima, et tekstides on püstpundunud peenise detailsed kirjeldusi vähe leida. Vaatamata tekstide seksuaalsust stimuleerivale alatoonile otsustas töö autor jääda oma sõnavaras neutraalsuse piiridesse ja esitada otsetsitaadid inglise ja saksa keeles, vältides nõnda vulgaarsust, aga jättes ka võimaluse stimuleerivamaks tõlkeks, kui lugeja seda soovib. {{{1. Naise seksuaalsus, mehe viljakus ehk jumalanna Inanna/Ištar “naudib” oma häbet}}} {{1.1 Naise ja mehe keha metafoor}}
Keha seos soo ja seksuaalsusega ei ole alati üheseltmõistetavalt ja bioloogiliselt antud. Ka kehal on nö. oma ajalugu. Mesopotaamias ei olnud keha lihtsalt bioloogiline organ, vaid ta edastas toonast seksuaalsuse ja soo kontseptsiooni ning omandas seeläbi sümboli tähenduse. Kui naise alasti keha kirjeldatakse, siis nendes kirjeldustes viidatakse detailselt tema intiimsematele kehaosadele, kirjelduste taust annab stseenile elavuse. Nendes kirjeldustes on naine oma soo kaudu naiselikkuse, erootika esteetilise ilu ja seksuaalsuse kui niisuguse väljendus. Seega kirjeldati naise kehaga seoses heteroseksuaalset käitumist ja selle käitumise objektiks oli mees. Naise keha on seksuaalne, mees esindab sotsiaalsust, aktiivusust jne. Kui kunstis kujutatakse ema lapsega, siis see ei ole madonna sarnane aseksuaalne kujutamine. Naise alasti kuju ei kõnele naise elitaarsest positsioonist või võimust. Ta võib võrgutada ja võimu saavutada, aga samamoodi ka oma keha läbi ohvriks langeda. Näitkes lugu Enilist ja Ninlilist. Jumalanna Ninlin kümbles alasti Nunbirdu kanali kaldal ja teda märkas jumal Enlil, kes lummatuna tema ilust püüdis jumalannat võrgutada. Vaatamata Ninlili vastupuiklemisele vallutab Enlil ta ja sigitab kuujumala. Lugu jätkub Enlili käiguga allmaailma, kuhu Ninlil teda otsides järgneb. Enlil magatab teda allmaailmas kolme isiku kujul (Niburi ukse vaht, jõe jumal ja allmaailma jõe paadimees), ilma et Ninlil teda ära tunneks[[ Musche, Brigitte. Die Liebe in der altenorientalischen Dichtung. Leiden, Boston, Köln: Brill 1999, lk. 7.]]. Mehelikkuse ja naiselikkuse väljendused on sumeri keeles GIŠ ja SAL. Tähelepanuväärne on, et sumeri ja akkadi keeles ei esine sõna „alasti“. Vasteks võib tuua {eru} (seotud {merenu}), mis aga tähendab pigem „tühjade kätega“ või „abitu“. Gilgameši eeposes, kui prostituut Šamhat eemaldab endalt rõivad, et paljastada oma keha, ei kasutata tema alatioleku kirjeldamiseks konkreetsest sõna. Alastiolekut võiks mõista eristusena rõivastega ja rõivasteta[[ Bahrani, 2001: 44.]] oleku vahel. Seevastu on akkadi ja sumeri keeles erinevaid sõnu erinevate kehaosade kohta, nt. naise genitaalide kohta on viis erinevat sõna. Kasutatavad sõnad nagu {išaru} akkadi keeles ja GIŠin sumeri keeles ei ole negatiivse konnotatsiooniga nagu nt „vitt“ eesti keeles. Alasti olekut esitatakse naise häbeme kirjeldamise kaudu, aga kogu naise keha kirjeldatakse võrgutavana, hurmavana, vastupandamatuna (ak. {kuzbu}).[[ Bahrani, 2001: 55.]] „My vulva is wet [my vulva is wet]
I, the queen of heaven [my vulva is wet]
Let the man on top [put his hand] on my vulva,
Let the potent man [put his hand] on my vulva“[[ Bahrani, 2001: 53.]] „One comes up to her the city is built on pleasure!
‘Come here, give me what I want’ the city is built on pleasure!
The another comes up to her the city is built on pleasure!
‘Come here, let me touch your vulva’ the city is built on pleasure!
‘Since I’m ready to give you all what you want’ the city is built on pleasure!
‘Get all the young men of your city together’ the city is built on pleasure!
‘Let’s go to the shade of the wall! the city is built on pleasure!
….
As the girl demanded the city is built on pleasure!
The young men heeded, gave her what she asked for the city is built on pleasure!“[[ Bahrani, 2001: 79.]]{{ }}Alasti mehe keha kujutatakse enamasti mingis tegevuses ning see ei esine kunagi isoleeritud kompositsioonina. Enamasti kujutatakse alasti mehi rituaalide läbiviimisel, nt preestritena või siis rituaalis osalejana. Rõhutatakse maskuliinset tugevust ja heroilisust.
Alasti mehe keha on seotud ka surma motiiviga. Vange kujutatakse alasti, vastase sõdureid kujutatakse alasti. Teksti näide Dumuzi surev jumal: „On the road [they searched for him]
in the desert they searched for him
they scanned the desert, they saw him,
his girdle they untied
the lad’s thighs they bared
he was blindfolded and bound.“[[ Bahrani, 2001: 60.]] Mida meeste alasti kujutamisel ei esine, on jäikpundunud peenis. Küll on fallose kultuse jäänukeid leitud Ištari templist. Naise häbet esitatakse ja kirjeldatakse enamasti detailselt, mehe peenise puhul selliseid kirjeldusi ei kohta. Erandiks on seksuaalsed ended, kus kirjeldatakse mehe peenise erektsiooni ja tehakse sellest järeldusi.[[ Bahrani, 2001: 65.]] Jumalate müütides on leitav vaid Enki erekteerunud peenise kirjeldus, aga see on selgelt seotud loomisega. Kas fallos kui Mesopotaania võimu sümbol on seotud sekusaalse erektsiooniga, on siiski kahtlane. Pigem on fallos androtsentriline sümbol, mis on seotud erekteerunud peenisega, aga ületab seksuaalsuse piirid ja on muutunud võimu sümboliks. Mesopotaamia poeesias ja ka kujutavas kunstis defineeritakse naiselikkus seega erinevalt mehelikkusest naise suguelundi kirjelduse kaudu. Soo ideoloogia dikteeriti maskuliinse huvisfääri poolt. Kunst, nii kirjutav kui kujutav, loodi meeste poolt meesauditooriumile. Mehe seisukohast on see aga täiesti loogiline: kui mees mõtleb seksuaalsusele, siis sellega seondub naise häbe.
{{
1.2. Jumalanna Inanna/Ištar naudib oma häbet
}}
Häbeme kirjeldused on naise seksuaalse identiteedi kirjeldused, siinkohal on oluline märkida, et need on eelkõige positiivses tähenduses. Häbe ei ole (võrreldes eesti keelega) seotud häbiga. Pruuti saab esitleda kui häbet oma tulevasele mehele; Inanna ülistab oma häbet, tal on seksuaalne jõud ja tema häbe on püha ({kug} ‘püha’, ‘puhas’, vastandiks {kug-an} ‘rituaalselt rüve”). Peenist või seemet ei ole võrreldud magusamaitselise õllega. Fallos on viljakuse sümbol ja häbe on seksuaalse potentsi märgiks. Mesopotaamia erootikas on fookuses eelkõige häbe.[[ Leick, Gwendolyn. Sex and Eroticism in Mesopotamian Literature. Routledge: Londan, New York, 1994, lk 95j.]] Inanna ja Dumzu pruudilaulus (Bridal song) väljendatakse kuidas Inanna naudib oma häbet. „Going to the lap of the groom – let us rejoice,
Let us dance, let us dance,
O Bau, let us rejoice over my vulva!
Let us dance, let us dance,
(until) the end it will please him, it will please him!“[[ Leick 1994: 90.]] On erinevaid laule, kus Inanna ülistab oma häbet ja võrdleb seda sarvega: „The heavenly barge of the moon (with its) morning ropes,
the lovely crescent of the new moon,
A fallow plot in the desert, a field of ducks, full of ducks,
Well-water hilly land’
{{
}}’For me, open my vulva – for me!
For the maiden, who is its ploughman?
My vulva, a wet place, for me –
For me the lady, who will provide the bull?’“[[ Leick, 1994: 91.]] Millele kuulajaskond vastab:„Oh, lady, the king will plough it for you,“ ja millele Inannana vastab: „Plouhg my vulva, man of my heart.“[[ Leick, 1994: 91.]] Naise neitsinaha läbistamine kuulus abieluriituse juurde, mehe viljakas sperma külvati naise emakasse, eesmärgiga rasestada. Kündmismotiiv seksuaalses diskursuses ei ole üksnes sagedane, vaid see tähistab ka neitsinaha läbistamist. Naise võrdumiks on põld, kes ootab oma kündmist (peenis), mida juhib härg (mees).[[ Leick, 1994: 91.]] Siinkohal defineeritakse mehe seksuaalne roll viljakuse kandmisena. Naine sealjuures naudib oma osalust protsessis ja valmisolekut künniks. Teiseks tuleb nimetada, et naise häbeme kirjeldamine on seotud naise seksuaalse erutuse ja kiimalisusega. Fraasid „well – water low land“, „my vulva a wet place“ viitavad sellele, et naine kisendab kündmise järele. Kündmismotiiv kirjeldab Inanna seksuaalsuse ja iharuse kõrval ka tema viljakust; ta on seksuaaselt aktiivne ja produktiivne. Kündmismotiiv esineb ka Koraanis, suura 2, 223a: „Teie naised on teile põld, tulge siis harima oma põldu, kui iganes soovite.“ Moslemi kommentaatorite järgi lubatakse neis värssides vahekorda naisega nii eest kui tagant ehk siis igas positsioonides (aga ainult genitaalides) ja igal ajal, nii päeval kui öösel (v.a. kuupuhastus). Uues Testamendis kohtamine põllu ja seksuaalsuse sidumist kaudselt Jeesus Siiraki rmt-s, kust leiame kirjelduse naise valimisest: „Kus ei ole tara, seal rüüstatakse põld, ja kus ei ole naist, seal eksleb mees ohates.” Inanna ja Dumuzi pruudilaulud kirjeldavad, milliseid naudingud ootavad pruuti, et anda aimu millised tunded ja kogemused teda pruudisängis ootavad. Samas kõik laulud, kus kirjeldatakse naise naudinguid oma häbemest, ei ole seotud pruudi „sängitamisega“. Nii nagu jäikpundunud peenis viitab mehelikkusele, tähistavad häbemekarvad naiselikkust. Pruudi lauludes on naine, kes toob kuuldavale oma igatsuse ja iha mehe vastu, teades, et mees suudab teda rahuldada. See aga paneb mehe nö aktiivse armastaja positsiooni ja kinnitab, et tema armatsemine õnnestub. Mehe iharusest otseselt ei kõnelda. Naise häbeme kui rohuaia kirjelduse leiame ülemlaulust. Peig ülistab pruuti: „Kuni tuul kuulutab päeva ja varjud põgenevad, tahan ma minna mürrimäele ja viirukikünkale … Suletud rohuaed on mu õeke, mu pruut! Suletud rohuaed, pitseriga kinni pandud allikas. Su väänded on granaatõunapuude aed valitud viljaga, hennapõõsaste ja nardidega, nard ja safran, kalmus ja kaneel koos igasugu viirukipuudega, mürr ja aaloe koos kõige paremate palsamitega. Rohuaedade allikas on elava vee kaev, mis Liibanonilt voolab … Ma tulen oma rohuaeda, mu õeke, mu pruut! Ma nopin oma mürri ja palsamit, ma söön oma kärgi ja mett, ma joon oma veini ja piima.” (Ül 4-5) Eestikeelses ülemlaulus ei kohta sõna „häbe“, küll on see aga olemas algkeeles Ül 7,3 שררך אגן הסהר אל יחסר המזג (in. “Your vulva is a rounded crater, never lacking mixed wine“, est. „Su naba on ümmargune kausike, milles segatud vein ei puudu!”) Erinevates lauludes, kus häbet kirjeldatakse, seostatakse häbet niiskusega. Alsteri väitel kasutatakse võrdluses „like beer her vulva is sweet“, õllemotiivi naise genitaalide niiskusega seoses. „Like her mouth her vulva is sweet“ või „bereitest du mir doch deine süße Stelle, berührtest du mir doch deine Stelle die süss wie Sirup ist“.[[ Leick, 1994: 94.]] Siis tekib kohe küsimus, kas tegemist on {cunnilingus}’ega{ }(naise genitaalide stimuleerimine suu, huulte ja keelega){. }Uurijate väitel ei esine vaadeldavas kirjanduses viiteid, et oraalne seksuaalpraktiga oleks tabu. Neid tekste arvestades võeti naise seksuaalsust tõsiselt Gilgameši eeposes võiks Enkidu ja prostituudi stseeni „erregte seinen Lust nach Frauenweise“ tõlgendada oraalse seksuaalaktina. „Da zeigte ihm die Dirne ihre Brüste,
tat auf dem Schoss ihm, dass er sich ihr nahte,
War ohne Scheu und liess ihn zu sich eingehen
Warf ab ihr Kleid, dass er sich auf sie legte,
Erregte seine Lust nach Frauenweise,
Und seine fülle teilte sich ihr mit“[[ Haas, Volkert, Babylonische Liebesgarten. Erotik und Sexualität im Alten Orient. C.H. Beck. 1999, lk 19.]] Oraalseksi idee esineb ka müüdis, kus Enki joob mitmeid kordi Inanna terviseks ja annab talle oma väe tagada ja luua tsiviliseeritud elu. Inanna põgeneb selle väega Urukisse ja see saab Inanna linnaks. See kunst või vägi sisaldab peale kuningavõimu, muusika ja kõne ka selliseid mõisteid nagu sõda, sõjasaak ja ka seksuaalsusega seotud mõisteid nt peenise käsitsemine ja suudlemine.[[ Bahrani, 2001: 59.]] Seksuaalakti {coitus per anum }on erinevalt mõistetud. Ennete tõlgenduses on enne positiivne, kui partneriks on mees: „Wenn sich ein Bürger den Hinterbakken eines ihm Gleichgestellten sexuell nährt, wird dieses Bürger unter seinen Bürgern und Hausgenossen die erste Stellung einnehmen.“ Kui partneriks on naine, siis negatiivne: „Wenn ein Mann zu seiner Frau immer wieder sagt ‘Bring mir deinen Hinterbakken’, so hat das negative Folgen für ihn“.[[ Haas, 1999: 114.]] Suguelundite katsumisega on seotud ka vande andmise praktika. Nt. lembelaul, kus esitatakse prostituutide ja klientide kahekõnes esinevad seksuaalse alatooniga vande andmise praktikad: „Mögest du deine rechte Hand an meine Vulva legen, mit deiner linken Hand streiche mir über den Kopf, wenn du deinen Mund meinem Mund näherst, wenn du deinen Mund an meine Lippen geführt hast, dann schwöre mir den Schwur …“[[ Haas, 1999: 109.]] Gen 24, 9 nimetatakse, „siis sulane pani käe oma isanda Aabrahami puusa alla ja vandus temale selle kõne kohaselt“. Siinkohal tekib töö autoril seos Uues Testamendis esineva Jeesuse üleskutsega: „Aga mina ütlen teile: Ärge vanduge üldse, ei taeva juures, sest see on Jumala troon, ega maa juures“. Kas vande andmise taunimine oli seotud ka seksuaalspraktikatega ? Töö autor arvab, et siinkohal võib otsida seoseid pigem maagia ja loitsude traditsiooniga. {{{2. Armastusmaagia }}}{{ 2.1 Armuloitsud
}}
Maagia ja ennete teadus olid polüteistlikes kultuurides levinud. Tempel pakkus sellega seoses erinevat sorti teenuseid. Maagiast rääkides eristavad uurijad {kaššapu} maagiat, milles osalemine oli illegaalne ja antisotsiaalne, ja {ašipu} ehk head, „valget“ maagiat, mis on seotud jumalate ja templi institutsiooniga. Igasugust otsest või kaudset manipulatsiooni ja loitsimist vaadeldi professionaalse teenusena. Armumaagia ei olnud aga vabastamine deemoni alt ega omanud see terapeutilist iseloomu. Pigem kuulus armumaagia musta maagia valdkonda, kus isikut mõjutatakse tegema seda, mida teine tahab. Armuloitsudes esinevad mitmed nö. psühholoogilised teemad: potents, nauding ja selle kadumine, armastuse kaotamine ja kättemaks, ehk siis nii mees- kui nais-„patsiendi“ või „kliendi“ tunded ja emotsionaalne tasand. Need on teemad, mida ei leia armastuslauludes, ballaadides või teistes narratiivsetes tekstides. Loitsudes ei keskenduta osaleja sotsiaalsele positsioonile, kese on kirel, loeb vaid armastus ja iha. Juttu ei teha ka abielust või eestkostest või muudest armastuse sotsiaalsetest määratlustest või abielurikkumisest. Need teemad on armastaja jaoks ebaolulised ja ta tahab, et ka tema „ohver“ tunnetaks samamoodi. Loitsu terminoloogias on armastamise vasteks „vallutatud“, „haaratud“, „seotud“. Armumaagia oli populaarne ja „ohver“ oli sunnitud joovastuse ja sõgeduse suhtes kaitsetu. Üldjuhul on armumaagia sihtmärgiks naine, manipulatsiooni mehe isiku üle esineb vähem. See võib olla taas seotud kirjutaja positsiooniga.[[ Haas, 1999: 204.]] Maagia ja loitsude „ohvreid“ armumaagia mõjul võib nimetada ka armastusest haigeteks. Akkadi endeteaduses kirjeldatakse, et kui mees on unustav ja sõnad ei tule meelde, kui ta endaette pobiseb või põhjuseta naerma hakkab, siis ta kannatab armuloitsu alla, olgu mees või naine. Kui mees sööb ja joob, aga kaal ei tõuse ja ta kaebab „minu süda“, siis on tegu armuvaluga. Armu maagia mõju nähakse ka siis, kui kena tüdruk seisab tänaval ja ühtäkki on ta Inanna/Ištari prostituut.[[ M. J. Geller, Mesopotamian Love Magic: Discourse or Intercourse. 129-136, 129. Sex and gender in the ancient Near East: proceedings of the 47th Rencontre assyriologique internationale, Helsinki, July 2-6, 2001. Part I / edited by S. Parpola and R. M. Whiting, Helsinki: Neo-Assyrian Text Corpus Project, 2002.]] Armumaagia loitsude ja riituste juures oli oluline ka astroloogiline moment ehk planeetide seis. See mõjutab armuelu ja seksuaalset aktiivsust: „Virgo: Generally favorable. Before Sin and Šamaš he should prostrate himself. He should make love to his wife (to generate) joy of heart.
Pisces: Joy of heart; he should make love to his wife, eat fruit, his garden he….
Love of a man for a woman: Libra.
Love of a woman for a man: Pisces
Love of a man for a man: Scorpio.
To make a woman ‘come’…“[[ Haas, 1999: 203j.]] Loitsudes tulevad esile individuaalsed soovid partnerit oma isiklikele soovidele ja ettekujutlustele allutada. „… Blooming you are, to the garden you go down, to the garden you go down, you scraped off the gum of the kanaktu tree.
I have seized you spittle – laden mouth,
I have seized your colorful eyes
I have seized your urine-yielding vulva,
I have vaulted into the garden of Sin
I cut off branches for her day.“[[ Haas, 1999:196. Kogu loitsu eestikeelne tõlge Amar Annus, http://www.eki.ee/ninniku/Ninniku5/luule/Akkadi_Annus.html]] Kunuktupuu on sümbol õli või palsami jaoks. Teine levinud metafoor, mida siin armatsemise ja sekusaalakti jaoks kasutatakse, on aias jalutamine: „who goes to the garden“. See mina, kes räägib, esindab oma klienti, kellest antakse märku sõnadega „tema kael“. Mõiste „vallutama”, haarama“ („seize“) puudutab neid kehaosasid, mida tahetakse maagiaga manipuleerida. Need kehaosad on allikaks teatud voolustele ja on antud juhul seotud sülje, pisarate ja uriiniga. Samuti on need läbistatavad ja avanevad, kuhu loits saab siseneda.[[ Haas, 1999: 196.]] Kuuaed on meedium, mis muudab loitsu efektiivsemaks. Loitsus kirjeldatakse ihaldatud käitumist, et tüdrukud, kes sisenevad aeda, oleksid kütkestatud oma armsamast ja keerleksid tema ümber ega lahkuks tema juurest nagu emasloomad oma poegadest. Siis kirjeldatakse neidude ihaldusobjekti. Samas see võib olla ka rituaali osa, kus kirjeldatakse armastaja isikut, keda stimuleeritakse seksuaalsete võludega. Loitsu lõpp kuulutab, et tüdruku tunded on kirest segipaisatud ja ta on haige armastuse järele. Loits on tulemusi andnud, tema suu on vallutatud noormehe poolt. Kuid jumalaid vannutatakse, et nende võim ei kaoks enne kui armuühe on teostunud. Armumaagia positiivsust on püütud seletada sellega, et klient mõjutab oma ohvrit positiivsel eesmärgil, ta on armuvalus. See aga ei vabanda manipulatsiooni. Geller mainib, et loitsude kaudu tuleb esile, et loitsude rõhuasetus ei ole eelkõige ohvri mõjutamisel, vaid sellel, et aidata kliendil oma hädaga hakkama saada.[[ Geller, 2001: 133.]] Loitsus, kus petetud neiu tahab oma noormeest tagasi võita, sest keegi on rivaalina noormehe tähelepanu köitnud, esinevad metafooridena koer ja kult, kelle puhul tahetakse sarnast käitumist esile kutsuda ja oodatakse, et armastatu peab taas truu olema ja temakesele toetuma. Õli ja rohelise kalaga hõõrutakse riituses osalejat. „be restless at night
Find not peace during the day
do not sit (peacefully) at night“[[ Leick, 1994: 200.]] Loitsus oli võimalus ka rivaalile ja armastatule kätte maksta sellega, et too ei leiaks rahuldust: „I am a daughter of Ningirsu, the releaser. My mother is a releaser, my father is a releaser, -I who have come, I can indeed release! May the penis of NN son of NN be a stick of martù-wood! May it hit the anus of (my rival) NN and (injure her) so that he cannot satisfy himself with her charms“ [[ Thomsen, Marie-Louise, Zauberdiagnose und Schwarze Magie in Mesopotamien. The Carsten Niebuhr Institute of Ancient Near Eastern Studies. Kopenhagen: Museum Tsculanum Press. 1987, lk 13.]] Thomson tsiteerib siin R. D Biggsi tõlget ja lisab ka Biggsi kommentaari, et kuna antud ŠÀ.ZI.GA tekst on ainus, mis armumaagias kättemaksu manab, siis saab seda tõlkida ka teisiti: „May the penis of NN son NN be a stick of martù-wood, may it hit the anus of the women NN whose desire is not satisfied.“[[ Thomsen, 1987: 14.]] Kui nüüd küsida, kuidas maagilisi loitse ja rituaale läbi viidi, kelle pädevuses oli nende toimimine, kelle poole loits suunati, siis olid ka need jumalatele suunatud. ŠÀ. ZI. GA loitsud olid suunatud armastusjumalannadele Išta, Nanaja ja Kanisurra. Sellest võib järeldada, et nendel jumalannadel oli võim potentsi üle. Nende poole pöördutakse impotentsust manades, aga ka vastumaagia puhul.[[ Thomsen, Marie-Louise lk 38.]] {{ 2.2. Potentsiprobleemid ja maagia
}}
Mehe isikuga seotud maagilised riitused puudutasid mehe potentsiprobleeme. Siia kuuluvad maagilised loitsud, mis algavad manamissõnadega „naisele, et ta vaataks mehe peenist …“; „see naine on ‘tulemas’ (will come)”; „sa saad temaga armatseda …“; „kui mees ei ole suuteline lävima naisega …“ jne. Nende loitsude sihtpersoon on mees oma libiidoprobleemiga, mitte keegi kolmas, kellele midagi külge pookida püütakse. Seega peasõnum on: „May the penis be a (taut) lyre/harp string so that it will not slip out of her.“[[ Biggs, Robert, D. The Babylonian Sexual Potency Texts. 71-78, 72. Sex and gender in the ancient Near East : proceedings of the 47th Rencontre assyriologique internationale, Helsinki, July 2-6, 2001. Part I / edited by S. Parpola and R. M. Whiting, Helsinki: Neo-Assyrian Text Corpus Project, 2002.]] Erektsiooniprobleemidega tegelevates riitustes seotakse „kannataja“ potents sagedasti loomade potentsiga nt pulli, isashirve, kitse ja täkuga või siis kasutatakse looma teda suguühte ajaks voodi külge sidudes. „[] with the love-making of a mountain goat six times, with the love-making of a stag seven times, with the love-making of a partridge twelve time make [love to me]“[[ Leick, 1994: 209.]] „Get excited like a stage! Get an erection like a wild bull! Let a li[on] get an erection along with you“. [[ Leick, 1994: 209.]] „…. The one at the head of my bed, get an erection make love to me!
The one at the foot of my bed, get an erection make love to me!
My vagina is the vagina of a bitch! His penis is the penis of a dog! As the vagina of a bitch holds fast the penis of a dog, (so may My vagina hold fast his penis)!“[[ Leick, 1994: 209.]] Impotentsuse põhjustana nähakse enamasti mingi võimsama loitsu ja maagia all kannatamist. Loitsude keeleline ja stiililine ülesehitus järgib adressaadi psühholoogilist isikut, st sõnumites kõnetatakse küll jumalaid ja kirjeldatakse sümptomeid, kuid suhteliselt kiiresti muudab tekst oma eesmärki, palve ja kirjeldus asenduvad seksuaalse stimuleerimisega. Keelekasutus kõigub moraalse ja amoraalse piiril, kaldudes nilbustesse ja kasutades iha sugereerivat sõnavara. Samas aga välditakse mehe ja naise vahelise suguakti detailset kirjeldust, mõningal juhul vaid liikumist ja rõõmu: „Es möge deine Schenkel vibrieren, Erra -bani,
sich deine Hüfte hin und her bewegen!
Deine Sehnen folgen,
dein Herz soll sich freuen,
deine Leber soll fröhlich sein.“[[ Haas, 1999: 112.]] Rohkete loomavõrdumite kasutamise põhjal võib tekkida küsimus, kas tõesti erutati end enamasti zoofiilialike ettekujutustega? Loomavõrdluste puhul ei saa siiski olla tegemist seksuaalse iharuse stimuleerimisega, vaid neid tuleb mõista maagilise analoogiga, kus looma potents kandub üle mehele.
Seda ideed toetavad ka toonased seaduse tekstid, kus zoofiilia on karistatav surma või pagendusega. Põhjused ei olnud moraalinormid, vaid uskumus, et suguakt, mis toimub inimese ja looma vahel on kultuslikult rüve ja toob külale häda. Näiteks üks loits kirjeldab rituaali, mida toimetati mehega, kes oli kopuleerunud kitsega, et tema ja tema pere selle suguakti tõttu needuse alla ei satuks.[[ Haas, 1999: 120j.]] Potentsitekstide alusel võib järeldada, et ootused mehe seksuaalsusele ja libiidole, mis naist rahuldavad, olid kõrged. Potentsi hinnati kui väärtust ja selle kadumisel võeti kasutusele äärmuslikke abinõusid. Siia tuleb siiski lisada, et see väide ei ole esitatud naise seisukohast lähtuvalt (mitte et see ei oleks naisele oluline), vaid patriarhaalset konteksti arvestades on siin esitatud mehe ootused oma libiidole. Assüroloog Leick lõpetab oma peatükki potentsi kohta lootusrikka tõdemusega, et naise kui seksuaalse armastaja ja naise potentsi kirjeldavate tekstide leidmine on vaid aja küsimus.[[ Leick, 1994: 210.]] {{ 2.3. Vasturiitused ja mõjutusvahendid
}}
Eelpool esitatud ja ka mitmetes teistes loitsudes ei nimetata jumalusi ega paluta nende abi. Need loitsud, olgu mehe või naise poolt lausutud, võivad olla eelkõige fantaasiate situmuleerimiseks. Rituaali teine osa on nö terapeutiline, kus kirjeldatakse vahendeid ja viise, mille kaudu erektsiooni tõsta. Näiteks tuleb magnetilist rauamaagi pulbrit segada{ puru-}õliga, lausuda selle kohal loitsu seitse korda, hõõruda segu mehe peenisele ja naise tupele ning seejärel astuda vahekorda. Vahel lisatakse segule kuivatatud rohelist konna või nahkhiire tiibasid.[[ Pientka, Rosel. Aphrodisiaka und Liebeszauber im alten Orient. 507-522, 518. Sex and gender in the ancient Near East: proceedings of the 47th Rencontre assyriologique internationale, Helsinki, July 2-6, 2001. Part I / edited by S. Parpola and R. M. Whiting, Helsinki: Neo-Assyrian Text Corpus Project, 2002.]] Seoses loomapotentsi ja mehepotentsi iseloomuliku sidumisega kasutati teraapiaks ka pulli või lamba sülge, mida määriti sugutile. Vasturiitustes nimetatakse erinevaid vahendid, potenstisvaegusega meest tuli nt joota veega, mässida loomanahka, võtta karv oina suguelunditelt ja panna see mehe keelele. Abiks oli ka patsendi puusale seotud segu, milles põldpüü peenisele lisattud erutund pulli sülg ning oina kubemekarv ja vill.[[ Leick, 1994: 206.]] Biggs küsib oma artiklis siiralt, kas need loitsude tekstid ja põnevad vasturiitused ka aitasid? Impotentsuse või erektsiooni probleemide põhjused võivad olla füüsilised, nt vigastus alakeha piirkonnas või suhkruhaigus. Samas võib olla tegemist nö mehe menopausiga, mis on tingitud psühholoogilistest teguritest. Viimase puhul võisid need teraapilised võtted tuua leevendust või tervenemise. Võis mõni nendest taimedest või mineraalidest võis anda sellise tulemuse nagu {Viagr}a? Ka selle küsimuse vastamiseks on vähe allikaid. Milliseid narkootilisi või füsioloogiat mõjutavaid taimi kasutati, on vähe teada. Mustsõstrast aetud alkaloide (nt puhas alkaloid on morfiin) sisaldavat vedelikku on kasutatud sajandeid potentsi ravimiseks, samuti {asant}’at (Iraanis, Afganistaanis ja Indias kasvav taim, kasutatakse maitsetaimena, lõhnab küüslaugu järele). [[ Biggs, 2001: 78.]] Armuloitsudes kasutati mõjutusvahendina nt õuna või granaatõuna mahla, millega joodeti naist, keda taheti allutada. Ka Babüloonia Talmudis kirjeldatakse granaatõuna mahla kasutamist eesmärgiga naist erutada ja temaga vahekorda astuda.[[ BT Ketuboth 61b, Geller, 2001: 130j.]] Teine levinud mõjutusvahend oli kujude valmistamine, mis sisaldasid loitsu all kannatava inimese teatavaid eritisi. Kujude meisterdamise vahendit kasutati ka nõidumiseks, nt mees peab valmistama naisest, keda ta ihaldab, savist kuju ja tema nime sinna peale kirjutama ja siis päikese jumala šamaši ees loitsu lausuma. Kuid see loits ei ole otseselt šamšule suunatud. Siis peab mees matma kuju linnavärava alla, et naine sellest üle kõnniks. Kuna kuju ei ole tehtud naisele kuuluvatest asjadest, on kujuga kokkupuude vajalik. Samas on ka teisi loitse, kus kuju tehakse lamba rasvast, sinna kirjutatakse naise nimi ja loits suunatakse armastuse ja seksuaalsuse jumalannale Ištarile.[[ Thomsen, 1987: 39j.]] Kolmas võimalus näeb ette põldpüü keele panemise mehe voodi päitsesse, et igatsetud naine ei hoiaks end tagasi vaid hakkaks rääkima (astuks temaga suguvahekorda)[[ Geller, 2001: 132.]] Kirjeldatud on armastusmaagiat, mis aitab naist mehe viha vastu.Selleks tuleb siduda gaselli kõõlus, isastaim ja punane vill. Neisse tuleb teha neliteist sõlme ja iga sõlme tegemisel lausuda loits. Naine paneb selle oma vööle ja ta on armastatud. Ihaldatud mõju ja objekti saavutamiseks (vallutamiseks) kasutati ka igasuguseid taimi. Mooni kasutamine mõnuainena oli kaheldav, kuna see ei esine sümboolikas ega raidkirjades. Kanepi ({cannabis}) vasteks arvatakse olevat {qunnabu, }mida nimetatakse Ištari aroomiks. Kanepit mainitakse ka uus-babüloonia tekstides Ebabbari arhiivis, kus ta esineb erinevate vürtside ja vaikude nimistus, mida kasutati kultuslikes toimingutes. Kanepit kasutati nii jookides kui toitudes, kanepiõisi suitsetati ja kanepist valmistati ka lõhnaaineid. Kanepiseemned, mida visati kuumadele kividele, tekitasid aure, millel oli ekstaatiline toime. Hašiši kasutamisele nii kollektiivsetes riitustes kui individuaalselt viitavad 5-4 saj e.m.a. Pazyrykist Altast leitud hašiši manustamisseadmed. Levinud on ka arusaam, et hašiš aitab kaasa sünnitusjärgselt emakakaela kokkutõmbamisele.[[ Pientka, 2001: 516j.]] Esineb väga mitmeid taimi, mida nimetatakse seoses sünnitusvalu leevendamisega, aga ka seksuaalsusega ning hirmu ja stressi ületamisega (antidepressandid), nt. {ata’ išu, azallu} (taim mis paneb unustama mured), või Ištari voodi taimed või teised{ aphrodisiacum}’id{, }millel on{ }libiidot stimuleeriv mõju.[[ Pientka, 2001: 520.]] Armastusmaagia vahenditena oli tuntud jookide või toitude segamine, koostisosadena kasutati nt: tüümiani ({hašu)}, lupine’t ({tarmuš}), seebitaime ({maštakal}), münti ({urun}), ammi ({ninu}), tamariske ({binu}); {asa foetida}’t ({nuhurtu}) ja valget ninatubakat ({ata`išu}). Tänaseks me teame mitmeid taimi, millel on potentsi tugevdav mõju, nt sinep, mis mõjub stimuleerivalt limaskestale või nõges, mille mahlad ärritavad ja erutavad nahka. Nõgestega piitsutamist kasutati seksuaalseks stimulatsiooniks.[[ Pientka, 2001: 518.]] Neid kirjeldusi esitledes tundub töö autorile, et armumaagia mõjud ja legendid on ka tänapäeval aktuaalsed. Kuni süüakse fallose sarnast juurvilja (spargel, seller, meriredis, porgand) eesmärgil omandada potentsi ja tšiilit, kuna see teeb tunded „teravaks“, säilib ka usk maagilisse mõjusse. Kiima tekitamiseks oleks ehk siiski soovitav süüa selleri asemel maasikaid, mis kõrge tsingi sisalduse tõttu kiirendavad mehe kehas testosterooni produtseerimist, mis tekitab iha seksi järele. {{{3. Seksuaalended}}} Endeid ehk saatust oskasid Paabeli teadlased väljalugeda kõigest – taevast ja maa pealt, kõikvõimalike objektide liikumisest, käitumisest jne. Kõikide ennete seletamiseks koostati lühemaid ja pikemaid kompendiume. Need ended, mida alljärgnevalt kirjeldan, kuuluvad ennete kogumikku „Kui linn paikneb kõrgendikul“ ({Šumma alu ina mele šakin}). See koosneb 120 tahvlist ning kirjeldatud ended käivad inimeste ja perekondade kohta, kelle haldusalal mainitav enne esines.[[ Annus, Amar, Pärimusi veeuputuse-eelsetest tarkadest. Loomingu rmtk. 2007, lk. 32]] Tahvlitel 103-104 leiavad käsitlemist ended, mis tuletatakse inimese seksuaalset käitumist vaadeldes. Nende ennete eesmärk ei ole sõnastada head ja halba või moraalselt õiglast normi, nad ei ole ka psühhognoomilised, vaid seotud nö juhuslikku ratsionaalsuse seletusena, mida annavad templipreestrid. Naise rolli ennetes esitatakse vaid ühe aspektina mehe elus: see samastatakse mehe ärilise tegevuse, põlluharimise, sõja või ükskõik, millise tegevusega, mis võib talle kasuks tulla. Naiste puhul esitatakse enamjaolt nende seksuaalne ja viljakusega seotud aspekt. Seega naise käekäiku ennustav aspekt tuleb esile ennetes, mis puudutavad abielu, abielurikkumist, lapsesündi ja surma.[[ Koch-Westenholz, Ulla, Everyday Life of Women According to First Millennium Omen Apodoses. 301-309, 305. Sex and gender in the ancient Near East: proceedings of the 47th Rencontre assyriologique internationale, Helsinki, July 2-6, 2001. Part I / edited by S. Parpola and R. M. Whiting, Helsinki: Neo-Assyrian Text Corpus Project, 2002.]] „If you perform lecanomancy for a marriage: You pour one drop of oil for the man and one drop of oil for the woman, if the drops coalesce: It is fate, they will marry each other, if they coalesce and the man’s drop then tears away: the man will die, if that of the woman tears away, the woman will die“[[ Koch-Westenholz, 2001: 305.]] Teise naise nimetamiseks kasutati mõistet „slave girl“, orjatar. Orjatariga abiellumine oli üldjuhul taunitav: „To be big means to be equal to as in: „if the Increase is as big as the Finger: The servent will be as powerful as his master, or the maid’s master will love her and she will be equal to her mistress.“ See aga võib viia omakorda probleemini:
„If the Presence is like the sting of a scorpion[[ Skorpion on üks levinud seksuaalsuse sümboleid.]]: The man’s wife will set his house on fire by burning his bed“.[[ Koch-Westenholz, 2001: 306.]] Ennetes kaitstakse meest tema tegude tagajärgede eest, aga ka õnnel on oma koht. Guinani järgi saavad ended eksisteerida vaid ühel ajamomendil, nende kontseptuaalne struktuur ei saa püsida erinevatel ajaperioodisel. Teatud moel võib neid käsitleda mingi viisi või laadi muutusena. Nende ennete juures on kõige põnevam vaadata, kuidas taevased asjad, maine teadmine, keel ja muistse Mesopotaamia teadlaste huvi inimese seksuaalse käitumise osas omavahel seotud oli.[[ Guinan Kessler, Ann, Erotomancy: Scripting the Erotic. 185-201, 201. Sex and gender in the ancient Near East: proceedings of the 47th Rencontre assyriologique internationale, Helsinki, July 2-6, 2001. Part I / edited by S. Parpola and R. M. Whiting, Helsinki: Neo-Assyrian Text Corpus Project, 2002.]] Mesopotaamia seksuaalennetesse on haaratud inimese igasugune erootiline ja sekusaalkäitumine alates erootilisest stimuleerimisest lõpetades prostitutsiooniga. Ended on esitatud tingimuslausetana, kus esimeses osas „kui“ (midagi märgates) esitatakse seksuaalne akt, omadus või sündmus, ja teises osas „siis“ (ennustab seda ja seda) esitatakse tulevikuliselt psüühiline, emotsionaalne, majanduslik või sotsiaalne seisund. Osati võib endeid näha seksuaalse käitumise kataloogidena, teisalt aga otsitakse siin ka seksuaalse käitumise tähendust. Šumma alu tabelis 103 ja 104 on esitatud 32 ennet, mis tegelevad spetsiifiliselt suguaktiga. Tabel 104 on jagatud kaheks: 35 ennet puudutavad seksuaalsest käitumisest ja 38 moodustavad abielulahutusega seonduvad küsimused. Nendest ennetest saab teada, kuidas Mesopotamia mehed mõistsid oma iha ja ületasid probleeme.[[ Guinan Kessler, 2001: 200.]] Neil tahvlitel on ended grupeeritud ja on tajutav nende omavaheline sidusus ja selge struktuur.
Esimese kategooria moodustavad suguakti positsioonid: naist on kirjeldatud seisvana, kummargil olevana ja selililamavana. „Wenn auf einem Mann seine Frau reitet – so wird diese Frau seine Kraft nehmen, er will einen Monat lang keine (persönlichen Schutz-)gott haben.“[[ Haas, 1999: 19jj.]] Ennet ei tõlgendata vastavalt positsioonile, vaid sündmustest ja toimingutest lähtuvana, mis ilmnevad, kui toimub seksuaalakt. Viimane enne kirjeldab suguakti, mis toimub toolil. See enne juhatab sisse teise kategooria ended, mis puudutavad seksuaalakti, mis toimub mingis kohas (voodis, lävepakul, paadis jne), sellele järgneb seksuaalennete kategooria, mis kirjeldab seksuaalakti erinevate naissoost pereliikmetega. Sellele osale järgnevad erinevad kirjeldused, mis tuleb ette võtta, et ende objekti säästa, seega erinevad saatuse manipuleerimise kirjeldused.[[ Guinan Kessler, 2001: 189. Nanaya laulus nimetatakse ka prostituudi hinda vastavalt poosile. Neile, kes end lihtsalt seinavastu nõjatavad, ning kellele eest ja tagant saab läheneda, tuleb maksta üks lammas. Neile, kes kummargile lasevad ja kellele tagant lähenetakse, tuleb maksta 1,5 hõbeseeklit. Kellel aga olid suuremad soovid, neile valmistati voodi, mis oli lõhnastatud mürri, aaloe ja kaneeliga ning hind oli ka kõrgem. Haas, 1999: 21.]] Näiteks enne, mis kuulutab, et kui mees krabab naist tallis, siis talle tuleb langetõbi peale või ta sureb. Selleks, et nimetatud olukorrast pääseda: „you should bed(ing) rub the face(s) of the cattel and the sheep and the evil will not approach him. Teine näide: “Kui mees krabab oma venna tütart – kui ta paneb oma käe üks kõik mille peale, mis ei ole tema oma, saab ta kasumit, perekond saab rikkaks.” Tahvlil 104 ei kirjelda ended seksuaalakti, nt. „Wenn ein Mann seine Frau veranlasst seinen Penis immer wieder zu ergreifen, so ist dieser Mann unrein; (sein) Gott wird seine Gebet nicht erhören.“ „Wenn ein Mann seiner Frau gegenüberliegt, und sie an ihren Vagina spielt, so ist dieser Mann unrein; für den Rest seiner Tage wird seine Hand zittern.“ „Wenn ein Mann ständig die Vagina seiner Frau anstarrt, so wird sein Wohlbefinden gut sein, er wird seine Hand auf Dinge legen, die nicht die Seinigen sind.“ „Wenn ein Mann mit einer Frau zusammen ist und diese während sie sich ansehen, andauernd an seinen Penis starrt, so wird, was immer dieser Man findet, in seinem Hause sicher sein.“ „Wenn ein Mann sexuelle Verkehr hat und dann in der gleichen Nach, ejakuliert, so wird dieser Man hohe Unkosten erfahren.“ „Wenn ein Mann im Traum ejakuliert und mit seinem Sperma bespritzt ist, so wird dieser Mann Reichtum erlangen, er wird finanziellen Erfolg haben.“ „Wenn der Mann sexuelle Verkehr mit einer Frau hat und dann ejakuliert und mit seinem eigenen Sperma bespritzt ist, so ist dies gut; diesen Mann wird finanziellen Erfolg haben.“ „Wenn ein Mann ständig [sexuellen Verkehr] mit einer Frau hat und dauernd ejakuliert, so wird er in seiner Jugend sterben.“ „Wenn ein Mann sich selbst in Abgeschlossenheit zur Erektion anregt und er in ereten Zustand nicht zum Anschluss der Sperma gelangt, so wird dieser Mann eines Tages unglück widerfahren.“ „Wenn ein Mann mit einer Frau im Bett spricht und dann vom Bett aufsteht und mastrubiert, so wird dieser Mann Glück und Freude über sich bringen. Wo immer er geht werden alle mit ihm einverstanden sein, er wird stets sein Ziel erreichen.“ Lisaks erinevatele armastuslauludele annab seksuaalse käitumise kohta informatsiooni ennete lugemine. Seal näidatakse, millised tagajärjed on erineval seksuaalkäitumisel- nii homo- kui heteroseksuaalsel. Huvitav on jälgida ennete tekstide uurimistulemusi mille üldistused näitavad, et, et naise seksuaalne aktiivsus tähendab mehele enamjaolt õnnetust, passiivsus aga õnne. Homoseksuaalsus on üldjuhul seotud õnnega Seksuaalsed ended on oma olemuselt paradokssed. Ennete ajendiks on jumalus, jumalik jõud, mis mängib rolli inimese käitumise mõjutamisel. Ended tulenevad igapäeva käitumisest, kus toimuva sündmuse üle on kaotatud kontroll. Selleks, et süsteemis, kus loodusjõud ja nähtamatud ajendid inimese elu mõjutavad ja kontrollivad, seda taevaste märkidega seletada, ei ole vaja palju vaeva näha. Mõjutusi võib näha, kui isikul ebaõnnestub see, mis tal tavaliselt õnnestub. Ei ole raske ettekujutada, et impulsiivsust, suuri tundeid või vastupandamatut igatsust võib vaadelda mingi väe mõjuna inimesele. Guinani arvates on ebatõenäoline eeldada, et taevalikud jõud on nende sündmuste või toimingute taga, mida inimene saab kontrollida. Seksuaalennete kirjeldustes on mees esitatud nii prohvetliku lausumise objektina kui seksuaalakti subjektina. Seksuaalne käitumine on prohvetlik vahend.[[ Guinan Kessler, 2001: 189.]] Kui toonane elanikkond oleks mõistnud, et märgid on korduvad ja välditavad, ja oleks teadnud vältimismeetmeid, siis ei oleks märke enam saanud endena lugeda. {{{Kokkuvõte }}}Sumeri ja Akkadi kirjandust järgides järeldab töö autor, et kui jõud ja potents on mehele ihaldusväärsed, siis seksikus ja veetlus on naise jaoks kõige ihaldusväärsemad omadused. Alasti naise keha presenteerimise esimene eesmärk ei olnud viljakus ehk järglase eostamine, vaid seksuaalsus ja veetlus. Selle tõdemuse esitab autor üksnes eeldusel, et nende tekstide kirjutajaskond esitab seksuaalsust mehe perspektiivist. Siin võib arendada patriarhaalset mõttekäiku; mõttekäiku, et oma enda seksuaalsuse tundmaõppimine tähendab täiskasvanuks saamist, meheks saamist, inimeseks saamist?
Nendes vanades ende ja maagia tekstides ning müütides ei saa modernse tava järgi eristada emotsionaalset hingelist armastust ihulikust, seksuaalsest armastusest. Modernses mõttes on armastus eelkõige seotud partnerlusega (see ei välista seksuaalsust), seksuaalsuse kogemine on seotud nö „sina“ kogemisega. Seksuaalse potentsiga seotud ja turvatundemotiivid tulevad Vanas Oriendis pisut esile nimetustes „õde“ ja „vend“, millega armsamad teineteist kutsuvad.
Seksuaalsuse juures on tegemist vajadusega, selle väljendamise ja vaigistamisega. Domineerivaks on küll mehe vajadused ja libiidoprobleemid, aga arvestades rohkeid viiteid {cunnilingus}’ele, arvestatakse ka naise mõnudega. Armastuse mõnud ja naudingud kuuluvad mitte üksnes joogi ja söögi kõrvale, vaid ülevamate väärtuste hulka nagu tsiviliseerituse aste. Seepärast on vaja maagiat ja endeid järgida.


{{{Kasutatud kirjandus:}}} Annus, Amar, Pärimusi veeuputuse-eelsetest tarkadest. Loomingu rmtk. 2007. Bahrani, Zainab. Women of Babylon. Gender and represantation in Mesopotamia. Routledge. London. New York. 2001. Biggs, Robert, D. The Babylonian Sexual Potency Texts. 71-78. Sex and gender in the ancient Near East : proceedings of the 47th Rencontre assyriologique internationale, Helsinki, July 2-6, 2001. Part I / edited by S. Parpola and R. M. Whiting, Helsinki: Neo-Assyrian Text Corpus Project, 2002. M. J. Geller, Mesopotamian Love Magic: Discourse or Intercourse. 129-136. Sex and gender in the ancient Near East : proceedings of the 47th Rencontre assyriologique internationale, Helsinki, July 2-6, 2001. Part I / edited by S. Parpola and R. M. Whiting, Helsinki: Neo-Assyrian Text Corpus Project, 2002. Guinan Kessler, Ann, Erotomancy: Scripting the Erotic. 185-201. Sex and gender in the ancient Near East : proceedings of the 47th Rencontre assyriologique internationale, Helsinki, July 2-6, 2001. Part I / edited by S. Parpola and R. M. Whiting, Helsinki: Neo-Assyrian Text Corpus Project, 2002. Haas, Volkert, Babylonische Liebesgarten. Erotik und Sexualität im Alten Orient. C.H. Beck. 1999 Koch-Westenholz, Ulla, Everyday Life of Women According to First Millennium Omen Apodoses. 301-309. Sex and gender in the ancient Near East : proceedings of the 47th Rencontre assyriologique internationale, Helsinki, July 2-6, 2001. Part I / edited by S. Parpola and R. M. Whiting, Helsinki: Neo-Assyrian Text Corpus Project, 2002. Leick, GwendolynSex and Eroticism in Mesopotamian Literature. Routledge: Londan, NY, 1994 Musche, Brigitte. Die Liebe in der altenorientalischen Dichtung. Leiden, Boston, Köln: Brill 1999 Pientka, Rosel. Aphrodisiaka und Liebeszauber im alten Orient. 507-522. Sex and gender in the ancient Near East : proceedings of the 47th Rencontre assyriologique internationale, Helsinki, July 2-6, 2001. Part I / edited by S. Parpola and R. M. Whiting, Helsinki: Neo-Assyrian Text Corpus Project, 2002. Thomsen, Marie-Louise, Zauberdiagnose und Schwarze Magie in Mesopotamien. The Carsten Niebuhr Institute of Ancient Near Eastern Studies. Kopenhagen: Museum Tsculanum Press. 1987.


Elo Süld