Eesti süntees

Optimist: Tere, miks nii morni näoga? Skeptik: Tere jah, naerulind. Sattusin just vaatama laulupeo ülekannet ja mõtlesin, kuidas meie kultuur on kokku laenatud. Optimist: Kas see on sinu meelest tingimata halb? Skeptik: Noh, kõik kultuurid laenavad, aga laenud meie kultuuris on väga suured. Optimist: Teeks korra kõrvalepõike. Mida sa sel päeval sõid? Skeptik: Mis tähtust sel on? Kodust kartulisalatit vist. Optimist: Ja see oli koorega? Skeptik: Tahad vist mu mõtteid mujale viia. Aga alati ei saa rõõmus olla. Optimist: Palun vasta. Skeptik: Nojah, majonesi ja hapukoore kastmega. Optimist: Hapukoor on vene laen. Skeptik: Saksa, vene, mis vahet seal on? Optimist: Kas sa ütleksid, et eesti kultuuris on saksa laenud suuremad, kui on saksa laenud vene kultuuris? Skeptik: Ma pole asjatundja, aga keskeltläbi on eestlaste sarnasus jah suurem sakslastega, kui on venelaste sarnasus sakslastega. Optimist: Aga mis siis, kui asi pole ainult selles, et madalamatel Venemaa ühiskonnakihtidel polnud sama palju kokkupuudet sakslastega, kui eestlastel? Mis siis, kui venelased lihtsalt ei saa saksa kultuuri elemente nii omaks võtta? Skeptik: Kuhu sa sellega tüürid? Optimist: Kui mõelda dialektiliselt, siis võibolla saksa ja vene kultuur vastanduvad suurema sünteesini jõudmata. Skeptik: Kas dialektika on siin kohal sobiv meetod? Sakslaste poolelt vaadates pole venelased vastand, vaid neil lihtsalt pole piisavalt kokkupuuteid. Optimist: On ka teisi näiteid saksa kultuuri raskusest teise kultuuri elementide sünteesimisega. Skeptik: Milliseid teisi näiteid? Optimist: Kui sakslased toetasid natsiparteid, siis nad ei hakanud lambist rassistideks. Kas sa eitaksid, et saksa kultuuri tõrjuv hoiak juutide kultuuri suhtes sai sel hetkel lihtsal uue vindi peale -natsid tegid näo, et mitte sakslased ei suuda juutide kultuuri enda omaga sünteesida, vaid viga on fundamentaalselt juutides. Skeptik: Sa tahad öelda, et eesti kultuur sai saksa ja vene kultuuri elementide sünteesimisega hakkama? Optimist: Jah, urgitsejake. Skeptik: Ma pole ikka päris rahul. Aga räägi, kuidas sa mõttele eesti kultuuri sünteesivast jõust tulid? Optimist: Esialgu mõtlesin ma teistest keeltest sõnade laenamise ja mugandamise peale. Skeptik: Nii eestlaslik paisutada keele mõju mõtlemisele kõikhõlmavaks. Aga räägi, mis nende sõnadega siis on? Optimist: See on ju lihtsustav mudel, et võõrsõnu laenatakse. Laenatakse nimisõnade nimetava vorme ja tegusõnade sõnajuuri, käänatakse ja pööratakse ikka eestipäraselt. Ka mugandamine tuleb osalt sellest, et oleks parem sõnalõppe muuta. Skeptik: Ja laenatud sõnade pööramine ja käänamine tähendab seda, et nad saavad osaks eesti keele struktuurist, mitte ei vahetu eesti keel osalt välja võõrkeele vastu. Optimist: Just, toimub süntees. Skeptik: Tuleme nüüd tagasi maa peale. Miks osa eestlasi siis mustanahaliste vastu siis nii vaenulikud on? Optimist: Siin paistab tegu olevat puhta rassismiga. Mustanahaliste kultuuridest pärit rütmide vastu pole ju ka rassistlikul osal eestlastest midagi. Skeptik: Ja kui teiste rahvuste nahast mööda vaadata, võib näha kümneid kultuure, mille elemente eesti kultuuriga sünteesida? Optimist: Just, semu.

Karmo Talts