Dialoog teadmisest

Šamaan: Tere, austatud filosoof. Filosoof: Tere, tere. Vaevalt saab vestluse mustakuue-mehega lõpetada, kui veel kummalisemate ilmavaadete esindajad välja ilmuvad. Šamaan: Sisult on minu ilmavaade võibolla teoloogi omast kummalisem, aga ma ei sunni kellelegi peale mõistusega võetamatuid väiteid. Filosoof: Mõistusega võetamatut on ju sinu ilmas rohkem, austatud… austatud… Šamaan: Šamaan. Jah on, aga ma ei sunni kedagi mõistusega võetamatu kohta võtma omaks mingeid väiteid. Kui piltlik väljendus kellegi jaoks töötab, siis ma saan talle nende asjade kohta midagi edasi anda. Filosoof: Ja kui ei tööta? Šamaan: Siis tuleb valida teine pilt või kui mõni teine pilt ka ei tööta, siis pole selles elus selle inimese asi neist asjust teada. Filosoof: Sa oled tõesti vältinud sõnastamast seda, mida mõistusega võetamatut on olemas. Samas seda laadi asjade kohta info edastamisest paistad sa rääkivat hea meelega. Šamaan: Ma ootasin, et sa küsid, kuidas saadakse infot selle kohta, mida ei saa mõistusega võtta. Filosoof: Sa oled ettenägelik. Kuidas siis austatud šamaan saab infot selle kohta, mida ei saa mõistusega võtta? Šamaan: Aga räägime teadmistest üldse lähemalt. Teadmiste saamise puhul on suureks nuhtluseks mitteteadmine. Filosoof: Aga otse loomulikult! Šamaan: Kas millegi eituse probleemiks saamine pole see koht, kus tuleks dialektikat rakendada? Filosoof: Oh, ma püüan dialektika rakendamise jätta puhuks, kui loogiline analüüs ega võimusuhete kriitiline esile toomine kumbki ei tööta. Šamaan: Las jääda siis see eksootiline meetod ka minu kasutada. Teadmise ja mitteteadmise sünteesiks on uute teadmiste hankimine. Filosoof: Ma tulen su mänguga kaasa. Räägi edasi. Šamaan: Aga sellega me ei vabane järgmise tasandi eitusest, infost, mille omandamiseks senine teadmiste saamise viis ei sobi. Filosoof: Sa ütlesid senine. Seega kavatsed sa, sõber, sünteesida ja tuua kasutusele teadmishankimisviiside uuenemise idee. Šamaan: Ent ometi luurab mitteteadmine, et ilmuda mitteühelgi viisil hangitamatu teadmise rüüs. Filosoof: Kisub kuidagi süngeks. Kuhu jääb siis teadmise Preisi riik… Šamaan: …või teadmiskommunism. Noh, kui mõtlemine enam muutuda ei saa, siis peab muutuma tunnetaja. Filosoof: Seleta lähemalt. Mis siis saab? Šamaan: Pigem saab siis kes, kui mis. Mõnikord saab siis šamaan, austatud filosoof.

Karmo Talts