Dialoog skepsisest

Realist: Hei, tere esoteerik. Skeptik: Tere jah. Kuidas ma siis esoteerik olen? Realist: Sa ju ei kasuta loodusteaduslikku skeptilist mõtlemist. Skeptik: Aga hea loodusteaduse sõber, äkki just loodusteaduslikul mõtlemisele jääb skeptilisusest puudu? Realist: Kuidas siis nii? Skeptik: Usk vaadeldavasse füüsikalisse universumisse ei pruugi olla nii ratsionaalne, kui sa arvad. Realist: Siin pead sa küll mulle oma mõtet seletama, semu. Skeptik: Alustame lihtsamast. Võib olla küll maailm koosneb energiavormidest, aga äkki me oleme juba kõiki energiavorme vaadelnud? Realist: Miks peaks midagi sellist oletama? Skeptik: Enne selle seletamist tuleme teise küsimuse juurde. Oletame, et me pole kõiki nähtusi veel vaadelnud, aga kuidas me teame, et seni vaatlemata nähtused on füüsikalised? Realist: Millised nad veel olema peaksid siis? Ikkagi kaldud sa fantaseerimisse. Skeptik: Millised nad olema peaksid, kui mitte sarnased seni vaadeldud nähtustega, tahtsid sa öelda. Aga selline järeldus analoogia põhjal ei ole paratamatu. Muidugi on tõenäoline, et seni vaatlemata nähtused on sarnased seni vaadeldutega, aga tõenäosus pole paratamatus. Realist: Kindlasti on siin olemas argument, millele tasuks vastust mõelda. Aga kuidas puutub see kõik seni vaatlemata nähtuste olemasolusse? Skeptik: Järeldus analoogia põhjal käib analoogsete nähtuste omaduste kohta. Nähtuste eksistents on teine küsimus. Realist: Sa arvad, et seni vaatlemata nähtuste olemasolu ei ole tõenäoline. Skeptik: Mitte rohkem tõenäoline, kui nende mitte-olemasolu. Muidugi tuleb ruletilaual tihti punane number, aga mitte sagedamini kui must. Realist: Sa ütlesid, et alustad lihtsamatest näidetest. Kui kaugele su skepsis küünib, mu pedantne semu? Skeptik: Näen, et sa pole kartma löönud. Lähme siis julgelt aegruumi kallale, sõber. Realist: Mis siis aegruumi endaga on? Skeptik: Aga see, et aegruum pole energiavorm. Tema ehitus ei mõjuta energiavorme ja seega ei kanna energiavormid edasi infot aegruumi kohta. Realist: Informatsiooni edasikandmisega mõtled sa… Skeptik: Struktuuri edasi kandumist ühelt energiavormilt teisele. Realist: See on küll muret tekitav. Sa jätad meile ainult seni vaadeldud energiavormid ja… Skeptik: Ka neid ei ei pea ma kahjuks enesestmõistetavuseks, hea semu. Realist: Kuidas siis nii? Skeptik: Aga kuidas sa tead, et meeleandmed pärinevad maailmast? Realist: Ega kindlalt ei teagi. Aga kas pole tõenäoline, et sellist andmete hulka, nagu mul seni on, poleks ma oma kujutlusvõime abil luua suutnud? Skeptik: Vaatenurga küsimus. Äkki on sul andmeid just liiga palju? Realist: Kuidas ometi nii, mu halastamatu sõber? Skeptik: Seni tõesti oled sa sooritanud üha uusi vaatlusi. Oletame nüüd, et see jääbki tulevikus nii. Kas maailm, kui ta oleks olemas, ei peaks seadma võimalikule vaatluste hulgale piiranguid? Realist: Sa kaalud võimalust, et vaatlejale koguneb üha uusi andmeid sellepärast, et miski ei sea talle piiranguid? Kujutlebki milliseid vaatlusandmeid tahab? Skeptik: Just, hea vestluskaaslane. Realist: Kas sa siis mingit teed sellest kahtluste rägastikust välja ei näe? Skeptik: Kui meie vaatlusi piiraks looduslike nähtuste arenemise tsüklid, siis vaatlused ei oleks kujutlusvõime pime töö. Aga tsükliliselt ilmnevad nähtused ei ole juhuslikud energiavormid. Realist: Sest juhusliku energiavormi asemel oleks võinud tekkida mõni teine energiavorm ja mingi tsüklilisus ei oleks looduses täheldatav? Skeptik: Just nii ma mõtlen, hea füüsik.

Karmo Talts