Dialoog kogukonnast

Karl: Tere hea Johann. Johann: Tere, tere. Millest nii sõbralik toon, austatud ametivend? Karl: Aga eks õppinud hea Georg, kelle filosoofia ma peapealt jalgadele tõstsin, just sinult dialektikat? Johann: Georg asendas ju liikumise vastuoludelt sünteesini liikumisega abstraktselt eituse kaudu konkreetsele. Kui sa minu dialektikast lähtudes tahtsid kellegi mõtteid ümber pöörata, siis oleks need pidanud olema minu mõtted. Karl: Aga armas Johann, mismoodi näeks välja sinu mõtted ümber pööratuna? Johann: Mitte-mina tuleks siis lugeda primaarsemaks kui mina. Karl: Iseenesest mõista. Aga milline oleks see mitte-mina filosoofia? Johann: Ütle mulle, austatud mõtleja, mis on kollektiivse või kogukondliku vastand? Karl: Individuaalne. Aga kuida see…? Ahah, individuaalne mina oleks siis mitte-kogukond. Johann: Just täpselt. Karl: Kuidas saab sellist vastandust üldse siduda reaalsete inimolendite probleemidega. Johann: Aga võta näiteks orjandus, Karl. Karl: Kuulan sind, sõber Johann. Johann: Esmapilgul orjapidaja küll kasutab orja ära oma individuaalsete soovide täitmiseks, kuid on raske näha, mis puutub siia kogukond. Karl: Just nimelt, Johann. Johann: Aga ütle mulle, kus oli ori enne orjastamist. Karl: Mismõttes kus? Orjad on ühiskonnaliikmed, keda ekspluateerib… Johann: Aga enamasti pole orjad ju üldse orjandusliku ühiskonna liikmed. Nad on sõjavangid. Ja enne vangistamist kuulusid nad oma hõimu- või muussse kogukonda, teenisid selle kogukondlikke huve. Karl: Arusaadav. Ja feodalismiga on kõik lihtsam, sest talupojad kuuluvad külakogukonda, mille huvid on aadlikku individuaalsete huvidega vastuolus. Johann: Just nimelt, sõber Karl. Karl: Aga kapitalismi puhul jookseb su loogika tühjaks. Proletariaat on ise linnastunud, ta ei kuulu enam külakogukonda ja samas pole vallutaja neid vägisi linna viinud. Johann: Aga võibolla on sinu vaimustus proletariaadist kohatu, Karl. Karl: Kuidas nii Johann? Johann: Kapitalismis on tegemist kogukondlikkuse lõplikku hävinguga ja tööline on samavõrd võõrandunud kui kapitalist. Karl: Tööliste huvid… Johann: Ma imestan kogu selle sinu arusaama üle klassihuvidest, hea sõber. Klass on ju analüütiline kategooria. See, et sa saad teha klassi liikmete kohta samu järeldusi, ei tähenda seda, et klassi liikmete vahel oleks emotsionaalsed või kogukondlikud sidemed. Karl: Oled sa kindel, et sa tahad siit edasi minna? Ka inimest võib vaadelda analüütilise kategooriana ja öelda, et kuigi inimeste kohta saab teha samu järeldusi, siis tegelikult ei seo tervet inimkonda emotsionaalsed või kogukondlikud sidemed. Johann: Siin on kaks punkti. Esiteks on vaja kogukondi, et inimhulkade vahel oleks üldse tugevad sidemed. Karl: Ja teiseks, sõber Johann? Johann: Teiseks peavad kogukonnad olema rahujalal, mitte üksteist hävitama ja üksteise liikmeid orjastama, sõber Karl.

Karmo Talts