Daodejing

“Daodejing” (hiina keeles traditsioonilises hiina kirjas 道德經; lihtsustatud hiina kirjas 道德经 (Dàodéjīng); Wade’i-Gilesi transkriptsioonis Tao Te Ching; eesti keelde tõlgitud mitmeti, sealhulgas “Raamat teest ja väest” või “Kulgemise väe raamat”) on taoismi alustekst, mille autorlus on traditsiooniliselt omistatud Laozile. Laozi eluajaks peetakse traditsiooniliselt umbes 6. sajandit eKr; Daodejingi teksti dateeritakse (peamiselt filoloogiliste kriteeriumide alusel) 8. ja 3. sajandi vahele eKr; hilisemaks kui 3. sajand eKr seda enamasti ei peeta. Tekst koosneb umbes 6000 märgist ja jaguneb 81 lühikeseks peatükiks, mis mõnikord jagatakse kahte ossa: “Dao” (“Tao”) (peatükid 1-37) ja “De” (Wade’i-Gilesi transkriptsioonis “Te” (peatükid 38-81). Võimalik, et on olnud traditsioone, kus nende osade järjestus on olnud vastupidine. Tekst on peaaegu muutumatuna püsinud rohkem kui kahe aastatuhande jooksul, ehkki ta on loodud ammu enne taoistliku kaanoni koostamist. Tekst on mõeldud pigem mediteerimiseks kui kiireks läbilugemiseks. Taoistlikus praktikas on tavaline, et ühel päeval tegeldakse ainult ühe peatükiga. See õpitakse pähe, seda korratakse, sellel lastakse endasse toimida erinevates meeleseisundites, seda kirjutatakse ümber jne. “Daodejingi” keskseid ideid on loobumine võistlemisest selle kõigis vormides – vastavalt ka vägivallast, võimutaotlusest, kuulsusetaotlusest jne. “Daodejingi” tõlgitsemine ja tõlkimine on toimunud pidevalt. Ka hiina kultuuris antakse sellele tekstile tihtipeale erinevaid tõlgitsusi. Osalt tuleneb see Laozi arhailisest keelest, ent suuresti ka teose lakoonilisest ja aforistlikust stiilist, mis sageli vaid vihjab, jättes arusaamiseks mitmeid võimalusi. Teksti näiline lihtsus ja väike maht on kahtlemata üks põhjusi, miks seda teost nii palju on teistesse keeltesse tõlgitud. Ingliskeelseid “Daodejingi” tõlkeid loendatakse juba sadades. Kui 1979. aastal ilmus Lao-tse “Daodejing” Linnart Mälli tõlkes, muutus see mõnede eesti inimeste seas ootamatult populaarseks. 2000. aasta suvel tegi Jaan Kaplinski eesti keelde Laozi Daodejingi uue tõlke. Põhjendades seda nii: “Aeg uueks tõlkeks on küps mitmes mõttes. Elame teises ajas, mis on täis võistlemist, võitlust, ahnust, kurjust ja meeleheidet: Vanatarga sõnad rahust, tegemata ja võistlemata olemisest on nüüd ehk olulisemad kui mõnikümmend aastat tagasi, kui elasime stagneerund rahus.” Hiljem on ta tõlke netiversiooni parandanud ja täiendanud. [“Daodejing” Originaal koos etümoloogiaga->http://zhongwen.com/dao.htm] [“Daodejing” (Linnart Mälli tõlkes)->http://www.eao.ee/10tutvustused/daodejing_tutv.php] [“Daodejing” (Jaan Kaplinski tõlkes)->http://jaan.kaplinski.com/translations/daodejing.html] [“Daodejing” (Alar Voitka tõlkes)->http://www.hot.ee/voitka/daodejing/daodejing.html] [ “Daodejing” (Tõnn Sarve tõlkes)->http://www.hot.ee/lulu/] [Originaaltekst ja kommenteeritud tõlked (Hilmar Klaus)->http://www.tao-te-king.org/] [Daodejing 18 tõlkes inglise keelde->http://www.davemckay.co.uk/philosophy/taoism/taoism.asp?name=taoteching.index&skin=]