Sallivus

Iroonia – kas kohanemine, teesklus või mäss ?

Püüan järgnevalt vaadelda irooniat kitsamalt kohanemise problemaatika raames. Kohanemise probleem (kasutades seda sõna kogu tema mitmetähenduslikkuses kuni kollaboratsionismi ja reetmiseni välja) tõuseb teravamalt päevakorda siis, kui võimaluste hulk, mille seast tuleb teha valik eksistentsi võimalikult parimal viisil säilitamiseks, on muutunud väikeseks. [[<>Artikkel on algselt ilmunud kogumikus {Kohandumise märgid}. Koost. ja toim. Virve Sarapik, Maie Kalda, […]

Sallivus(est)

Eestis on väidetavalt kaks «riigiusku», eesti keel ja Eesti Vabariik. Praeguses maailmas – millest meil pärast Euroliiduga ühte saamist veel vähem võimalik end kuhugi nurgatagusesse ära peita – mõjutab meid aina enam uute erinevate inimeste ja ideede kiirenev liitumine. Sallivus võimaldab ajaloo, kultuuri ja identiteedi poolest erinevate inimgruppide rahulikku kooseksisteerimist. Sallivust saab vaadelda kui liberalistlikku […]

Vabamõtlejate vastu

1 Õppigu nad vähemasti tundma, missugune on see usund, mille vastu nad võitlevad, enne kui nad astuvad ta vastu. Kui see usund kiitleks, et tal on Jumalast selge arusaam ja et ta on tal katmatult ja looritamatult käes, siis tähendaks tema vastu võitlemist, kui öeldaks, et maa­ilmas ei leidu midagi, mis näitaks teda selle ilm­susega. […]

Halastamatu võitlus võõrliikidega

Eile nägin väga veidrat juhtumit. Käisin Lihulas kartulikasvatusseminaril, mida peeti kohalikus koolimajas ja äkki kostus tänavalt püssilask. Jooksime kõik välja juhusliku kuuli ette, nagu inimesed sellises olukorras ikka teevad. Ja mis ma näen – üks hollandi rikkur peab keset küla hundijahti! Võibolla olid need tegelikult šaakalid, võibolla hoopis hundi moodi koerad. Ja ise seletab: kõige […]

Inimelu eesmärk on olla õnnelik, olla elus edukas

{Tema Pühaduse XIV dalai-laama loeng Tartu Ülikooli aulas 20. juunil 2001.} Usun, et inimühiskonna arengu põhitegur on inimese mõistuse areng. Haridusasutused on seega kõige olulisemaks teguriks inimeste arendamisel. Olen tähele pannud, et tänapäeva haridussüsteem pöö­rab palju tähelepanu teadmiste, mõistuse arengule, ent vahel näib, et südamesoojuse arendamisele ei pöörata piisavalt tähelepanu. Selle tulemusena võib mõnel maal […]

Usu olemus

Dalai laama Tartu Ülikooli aulas 3. oktoobril 1991 peetud loeng [Sõnumitooja nr. 9 (45) 1991->http://www.eao.ee/index.php?page=sonumitoojad] Lugupeetud rektor, üliõpilased ja sõbrad, kes te siia olete kogunenud! Mul on väga hea meel kõneleda Tartu Ülikoolis, millel on olnud väga tähtis osa teie maa vabadusvõitluses. Esmalt tahaksin teile edasi anda oma palavaimad õnnitlused selle puhul, et olete taas […]

Kes on kivi kuningas ?

Mimeetilise ehk jäljendusliku rivaliteedi poolt struktureeritud maailmas elame paratamatult me kõik. Muud maailma olemas ei olegi. Ehk kusagil mujal, kaugel võõral planeedil elavad inimesed millestki muust kui rivaliteedist ajendatuna. Näiteks või armastusest, aga sel juhul on karta, et teatud evolutsiooniastmest nad edasi ei arene. Olgu mistahes inimkoosluse sees kuitahes suur afektsioon selle afektsiooni piiriks on […]

Kiri Lhasast

{Järgneva kirja on kirjutanud anonüümseks jääda sooviv Lhasa elanik, kes kirjeldab hetkel linnas toimuvat isiklikust vaatepunktist.} Eile oli väljas päris kuum ja sõjaväelased, kes ühes bensiinijaamas patrullisid, olid ennast kuumade päiksekiirte eest suure päevavarjuga katnud. Täna on vastupidi; külm, pilvine ja aegajalt käivad üle isegi kiired lumetormid, kui tormipiir üle mägede hõljub ja vahepeal orgu […]