Postkolonialism

Meie riigimõtte kriis

Kui rahvas oma riigikorraga hästi ei sobi, siis kalduvad juristid varsti arvamusele, et süüdi on rahvas: miks ta ei kasuta õieti oma põhiseadust? Miks ei arenda ta seda vajalikult välja? Juristi seisukoht on ka arusaadav: keegi ei tohi ju end vabandada seega, et ta ei tunne seadust. Nii on igal kurtmisel lühike lõpp: Fiat lex! […]

Postkolonialism ja Eesti

Postkolonialism on mudel, mis minu arust annab mitmeid põnevaid võtmeid eesti kultuuri ja kirjanduse ajaloo, eriti 19. sajandi käsitlemiseks. Esimesed põhimõttelised killud selle kohta avaldasin 1999. aastal artiklis “Kuidas me uurime kirjandust”. Asjad lähevad mõnikord täiesti teise suunda, kui esialgu kavandatud. Alguses oli mõte kirjutada lugu, mis seoks postkolonialismi (PK) ja eesti kirjandust. Katseid seda […]

Eesti vennastekoguduse võitlusest rahva joomapahega

Eesti karskusliikumise ajaloo kirjutamisel ei pääseta mööda ka vennastekogudusest kui ühest tähtsast võitlusrindest rahva joomapahe ründajate hulgas. Kahjuks puudub meil uuem kokkuvõte herrnhuutliku misjonitöö ajaloo kohta, mistõttu on selgitamata ka selle osa karskustöös. Küsimust püüab esialgselt valgustada käesolev kirjutis, mis on valminud peamiselt vennastekoguduse kirjanduslikkude dokumentide kogumisest, korraldamisest ja uurimisest. Vennastekoguduse tegevus algas Baltimail 1729. […]