Majandus

Eesliturg

Taufiq al-Hakim {(Näidend kolmes pildis) Araabia keelest tõlkinud Amar Annus} {{{ESIMENE PILT}}} (Koht eeslituru lähedal, eemalt kostub eeslikisa. Selle turu ees istuvad kaks isikut, kelle ärakantud riided ja vilets välimus reedavad, et nad on kaks töötut turuvarblast) Esimene Töötu: (oma kaaslasele) Kas sa oskad öelda, milline erinevus on meie ja eeslite vahel? Teine Töötu: Seda […]

Majapidamiste võlg ja finantsstabiilsus

Viimaste aastate jooksul on majapidamiste laenukasv Eestis olnud väga kiire. Seda on soosinud laenude hea kättesaadavus tänu madalaile intressimääradele ja sellele, et pankadel sisuliselt puuduvad ressursipakkumise piirangud. Milliseid riske on see kaasa toonud majapidamiste rahalisele haavatavusele ja laiemalt kogu finantsstabiilsusele? {{{Sissejuhatus}}}[[<>Varem ilmunud {{KROON & MAJANDUS Nr 4, 2003}}.]] Viimaste aastate jooksul on majapidamiste laenukasv Eestis […]

Maailm ilma võimuta

USA üleilmse domineerimise kriitikud peaksid korraks aja maha võtma ja kaaluma alternatiive. Kui Ühendriigid taganevad hegemooni rollist, kes neid siis asendaks? Selleks poleks võimelised ei Euroopa, Hiina, islamimaailm ega kindlasti mitte ka ÜRO. Kahjuks pole ühe supervõimu alternatiiviks mitte multilateraalne utoopia, vaid uue Pimeduseajastu anarhistlik luupainaja. Neokonservatiivne maailmapilt. USA üleilmse domineerimise kriitikud peaksid korraks aja […]

Majanduslik väärtus

{Ettevõtja}: Ei ole nii nagu sina ütled! {Tööline}: No kuidas siis ei ole? Ei ole võimalik luua väärtust ilma tööd tegemata. {Tarbija}: Tere mehed! Läksin tehasehoovist mööda ja kuulsin teie vaidlust pealt. {Ettevõtja}: Tere. Ja kohe tahtsid sekkuda? {Tarbija}: Just. Et aega säästa, teen ma teie vaidlusest kokkuvõtte. {Tööline}: Lase käia. {Tarbija}: Üks teist ütleb, […]

Sofismid

Sofism jagamisest Kujutle, et ma tulen sinu juurde ja teatan, et mul on õunu ja ma tahan need meie vahel ära jagada. Siis teatan ma, et neli jagatud kahega on kaks, ja asetan enda ette kaks suurt ja sinu ette kaks väikest õuna. Sa protesteerid, et ma olen suured ja väikesed õunad jaganud ära ebavõrdselt, […]

Dialoog sotsiaalse ebavõrdsusega võitlemisest

Karl: Imeasi, see mees seal oleks nagu mu oma peegelpilt, ainult üllamate palgejoontega! üli-Karl: Räägite minust? Tere, tere. Karl: Tere. See kõik ei saa olla tõeline, see peab olema mudelsituatsioon. üli-Karl: Ja milleks võiks olla selle mudeli autor selle loonud? Karl: Eks ikka sellest, et rääkida klassivõitluse arengust. üli-Karl: Klassivõitlus on ju surnud. Karl: Mida […]

Dialoog ametitest

I Ärimees: Tere kunstnik. Kunstnik: Tere jah. Ärimees: See pilt, mille ma sult ostsin oli päris hea. Kas sa ei võiks rohkem selliseid realistlikke pilte teha? Kunstnik: Tänan. See delikatess-sink, mida sa müüd on ka päris hea. Kas sa ei võiks ainult seda müüa? Ärimees: Hehee, vähemalt sa ei ole ettevõtlikkuse vastu. Kunstnik: Siiski pole […]

Dialoog kogukonnast

Karl: Tere hea Johann. Johann: Tere, tere. Millest nii sõbralik toon, austatud ametivend? Karl: Aga eks õppinud hea Georg, kelle filosoofia ma peapealt jalgadele tõstsin, just sinult dialektikat? Johann: Georg asendas ju liikumise vastuoludelt sünteesini liikumisega abstraktselt eituse kaudu konkreetsele. Kui sa minu dialektikast lähtudes tahtsid kellegi mõtteid ümber pöörata, siis oleks need pidanud olema […]

Kempsujumalate hukk

Briti sotsioloog Ruth Glass kasutas juba kuuekümnendail kinnisvara kultuurilise haipimise jaoks sõna “gentrification” ehk “aadeldamine”, Aadeldamise mõiste hõlmab üldjuhul mingi ala kinnistute “läikimalöömist” või “värskendamist” (refurbishment), mille toovad endaga uued elanikud. Samuti ideid erilisest elukvaliteedist, mille loob “miljööväärtuslikkus”. Kui näiteks Kalamaja muutub tööliste, venelaste ja pensionäride “kõdurajoonist” haritlaste, erialaspetsialistide jm “sakste” renoveeritud “miljööväärtuslikuks alaks”, on […]

Kaubafetišism ja selle saladus

Kaup näib esimesel pilgul olevat endastmõistetav triviaalne asi. Kauba analüüs näitab, et ta on väga keerukas asi, täis metafüüsilisi konkse ja teoloogilisi riukaid. Tarbimisväärtusena pole temas midagi mõistatuslikku, ükskõik, kas ma vaatlen teda sellest seisukohast, et tema omadused rahuldavad inimtarbeid, või sellest seisukohast, et ta saab need omadused alles inimtöö produktina. On endastmõistetav, et inimene […]

Väärtusvorm ehk vahetusväärtus

Kaubad tulevad ilmale tarbimisväärtuste ehk kaubakehade kujul, nagu raud, lõuend, nisu jne. See on nende kodukootud naturaalvorm. Ometi on nad kaubad ainult oma kahesuguse iseloomu tõttu, ainult selle tõttu, et nad on üheaegselt tarbimisesemed ja väärtuse kandjad. Järelikult on nad kaubad ehk neil on kaupade vorm ainult sedavõrd, kuivõrd neil on see kahesugune vorm – […]

Roheline religioon

1 Keskkonnakaitse on tore asi. Tänu sellele on kasvõi juba õhk linnades palju puhtam. Aga asjal on ka teine pool. Roheline mõtlemisest on saanud usuküsimus. Roheline religioon, võiks öelda, lausa maailmareligioon. Ega religioonis ei pea ju kohe tingimata jumalad olema. Religiooni võib kirjeldada ka eluviisi või mõtteviisina. Eetika, tegevused, väärtused, institutsioonid, traditsioonid ja rituaalid on […]

Hea, mis meil on, andkem teistele edasi

Sa pead endale, mis kuulub su naabrile, kui teadmise ja elokventsi andidega kaunistad head sõna, mis saaks kasulik olla paljudele, kasutult katad kinni põlgava vaikimisega, kuna öeldakse, et on neetud, kes varjab inimeste eest vilja. Hiljuti oli ajakirjanduses (nt [http://www.epl.ee/artikkel/460059->http://www.epl.ee/artikkel/460059]) kõva vaidlus selle üle, kas google algatus raamatute digitaliseerimiseks on hea või halb. Kuigi [books.google->http://books.google.com] […]

Märkusi teksti „Niklas Luhmanni uuenduslik sotsioküberneetika“ juurde

Ei saa öelda, et Niklas Luhmanni käsitlust Eesti kultuuriruumis väga tuntaks. Meil on süsteemide ja süsteemiteooriaga enamasti tegelnud loodus- ja reaalteadlased, ka juhtimisteoreetikud, kuid seda kõike mitte Luhmanni „võtmes”. Eestis on kindlasti tänapäeva mõtlejatest Bourdieu või Habermas palju tuttavamad. Samas on Luhmanni teooria puhul tegemist ainesega, mille reflekteerimine võiks olla igati viljakas, kuna Luhmann on […]

Lokaalraha

Henri Laupmaa   Paralleelraha, lokaalraha, täiendraha, rööpraha ja eelmise sajandi alguses ka koduraha – heal lapsel mitu nime. Aga millega on tegemist? {{{Põhimõte}}} Erinevat tüüpi vahetussüsteeme on inimesed kasutanud nii kaua, kui meil on olemas kirjalikke ülestähendusi. Algselt olid levinud põhiühikuteks kariloomad ja vili, mis hiljem asendusid paberist ja metallist ühikutega. Pika ajaloo jooksul on […]