Kurat

Kuu illusioon ja maagiline nägemine

Arutluse all on, kas asjaolu, et kuu paistab meile vahel suurena ja vahel väikesena võib olla seotud asjaoluga, et me näeme vahel haldjaid, metsavaime ja väikest rahvast? Kas need on päriselt olemas või ainult näib see nii? Mis on päris? [[<>Tegemist on Teaduse ja religiooni kolleegiumi I kevadkoolis, 25. aprillil 2004 Põltsamaal peetud ettekande märkmetega.]]Kuu […]

Tammsaare testament – Uusim Testament

„Põrgupõhja uus Vanapagan“, 1939, oli määratud jääma Tammsaare n-ö päranduseks järeltulevatele põlvedele. Üsna üksmeelselt peetakse seda ühiskonnakriitiliseks romaaniks. Tammsaare kummaski romaanis, nii „Tões ja õiguses“ kui „Põrgupõhja uues Vanapaganas“ nähakse ülesehitava, paatosliku töö paroodiat. Kuid väites näiteks, mida ka väga autoriteetsel tasemel tehaksegi, et muinasjutukangelased Kaval-Ants ja Vanapagan kehastavad lihtsalt globaalprobleemi – inimese ekspluateerimist inimese […]

Sadomaso karuaabits

Kahe võrdse inimese suhe eksisteerib vaid ulmekirjanduses. Kui ka eksisteerib, siis sisaldab selline suhe ometi erinevaid rollimänge, kus kord on Vestmann peal ja siis jälle Piibeleht. Nii nagu Jumala arm on tõsine asi, nii on seda kindlasti ka valu ja suguline erutus ja rahuldus. Seega ei ole siin minu arvates sakramendi, sadomaso ning muude mängude […]

Noppeid Jaan Neljapäeva päevaraamatust

Kohtasin Pearu Orgu baaris. Ta ajas mulle hirmu nahka. Juba ta välimus oli jube. Lihaselisele torsole hooletult sikutatud määrdunud, õlaõmblusest rebenenud t-särk, pikast joomisest punetavad silmad. Päevitunud nahale ebaühtlaselt jaotuva heleda habemetüüka alt paistis terav, otsekui happega söövitatud suujoon. Veidra võõrkehana torkas silma ta vasakut kätt kattev tugevast mustast nahast pikk kinnas. Kohe kui ta […]

Eesti vennastekoguduse võitlusest rahva joomapahega

Eesti karskusliikumise ajaloo kirjutamisel ei pääseta mööda ka vennastekogudusest kui ühest tähtsast võitlusrindest rahva joomapahe ründajate hulgas. Kahjuks puudub meil uuem kokkuvõte herrnhuutliku misjonitöö ajaloo kohta, mistõttu on selgitamata ka selle osa karskustöös. Küsimust püüab esialgselt valgustada käesolev kirjutis, mis on valminud peamiselt vennastekoguduse kirjanduslikkude dokumentide kogumisest, korraldamisest ja uurimisest. Vennastekoguduse tegevus algas Baltimail 1729. […]

Saatanlikud värsid (katkend)

{{{-I-}}} {{{INGEL GIBREEL}}} {{{- 1 -}}} “Et uuesti sündida,” laulis Gibreel Farishta taevast alla paisatuna, “pead sa kõigepealt surema. Ahoi! Ahoi! Et maanduda emakesele Maale, tuleb kõigepealt lennata. Ta-taa! Takathun! Kuidas küll jälle uuesti naeratada, kui sa kõigepealt nutnud ei ole? Kuidas küll võita kallima südant, härra, ilma sügavalt ohkamata? Baba, kui sa tahad uuesti […]

Vene kommunismi lätted

{{{VENEMAA RELIGIOOSNE IDEE JA VENE RIIK}}} I Vene kommunismi on tema kahetise loomuse tõttu raske mõista. Ühest küljest on see nähtus ülemaailmne ja internatsionalistlik, teisest küljest venepärane ja rahvuslik. Lääne inimestele on eriti tähtis mõista vene kommunismi rahvuslikke juuri, tema determineeritust Venemaa ajalooga. Marksismi tundmisest selleks ei piisa. Vene rahvas on oma hingeliselt struktuurilt idamaine […]

Juudiküsimus kristlikus võtmes

Religioonilugu puudutavalt tuleb tunnistada ajalooliselt juutide väljavalitust ja Jehoovat, kes prohvetite kaudu juute inspireeris. See on kirjas Vanas Testamendis (vanas lepingus). Kuid väljavalitus lõppeb Jumala kehastumisega inimihus, Kristuse elu, õpetuse, tegudega ja surmaga. Igavene Looja lõi ühenduse inimkonnaga ja sellega võrdsustati kõik inimesed Jumala ees. Pärast Kristuse tegu on igavene ühendunud maise inimesega läbi inimliku […]

Kurjuse konkurss

Saatan tundub enamikele inimestele vaat et huvitavamgi kui Jumal, mistahes muust vaimolesest rääkimata. Eks ole ju pahad poisid vähemasti vastassugupoolele juba koolipõlves atraktiivsemad kui head poisid. Kui vaadata, kuidas seda kurjuse meistrit on kujutatud, siis peab tõdema, et ega inimesed ses osas just fantaasiarohkusega hiilanud ei ole. Keskajal leidsime härra Kuradi zooloogiaõpikute värvitahvlitelt. Hiiobi raamatus […]