Kliima ja energia

Globaalsed keskkonnaprobleemid

Noh, tuli ära. Brasiilia paremäärmuslik president Jair Bolsonaro süüdistab valitsusväliseid keskkonnakaitseorganisatsioone Amazonase vihmametsade mahapõletamises. See on väga oluline indikaator, kui asjad on päriselt untsus, siis süüdistatakse rohelisi, sest “nemad on sellest kogu aeg rääkinud, järelikult ongi ise juhtuvas süüdi”. Miski ei näita, et asjad läheksid paremuse suunas. Pigem on näha kasvavat polariseerumist, viimasel ajal kasvavalt […]

Põlevkivi päiksepaisteline tulevik

Põlevkivitehnoloogia tuleviku määrab päiksepaneelide hind. Tänaseks on päiksepaneelide tootmise tooraine hind langenud tasemele 0.12$/W ja see langeb lähimatel aastatel veelgi. Säärase hinna juures hakkab muutuma peamiseks Fischer-Tropschi protsess, ehk, päiksepaneelide energiaga muudetakse orgaaniline aine (põlevikivi, biokütus) sünteetiliseks vedelkütuseks. Maailma naftahinna lage hakkabki dikteerima päiksepaneelide abil biomassist toodetud sünteetilise bensiini hind. Päiksepaneelide toodetud elekter langetab suvise […]

Põlevkiviõli tootmine tõmbab Eesti majandusarengule pidurit !

Kas oleme nõus ohverdama üle 50% kogu riigi veekasutusest, jäätmetekkest ja õhuheitmest vaid 4% sisemajanduse käibe käimashoidmiseks? Just sellised oleks aastal 2016 põlevkiviõlitootmise keskkonnakoormus ja käive. Eesti põlevkivitööstuse lobitöö survel on Vabariigi Valitsus intensiivistanud vastutöötamist EL vedelkütuse uutele kvaliteedinõuetele, mille jõustumisel ei saaks liigkõrge CO2-heite tõttu müüa Euroopa turul aastal 2016 Eesti Energia AS ja […]

Eesti põlevkivitööstuse elutsükli analüüs

{{{Põlevkivi varjatud ohud.}}} Sissejuhatus uurimusse „LifeCycle Analysis of the Estonian Oil Shale Industry” Eestimaa Looduse Fond, Tallinna Tehnikaülikool{{{Sissejuhatus}}} Põlevkivi globaalsed ressursid ületavad nafta tagavarasid mitmekümnekordselt. Samas on Eesti ainuke riik maailmas, kus põlevkivi – madala kütteväärtusega fossiilset kütust arvestatavas koguses kasutatakse. Veelgi enam, põlevkivi on Eesti elektritootmise monopoolne kütus ja seda vaatamata sellele, et põlevkivielektri tootmise summaarne energeetiline […]

Põlevkivi töötlemine õliks ja gaasiks ei vasta Eestis tänapäeva nõuetele.

Põlevkiviõli on tulevikus loodusliku nafta varude ammendumisel üks oluline nn mittetavapärase nafta ressurss. Põlevkivi töötlemise uute, naftatöötlemise produktidele orienteeritud ressurssi ja keskkonda säästvate tehnoloogiate arendamine saab lähitulevikus võtmeküsimuseks Eesti põlevkivitööstuse konkurentsivõime säilitamisel. Põlevkivi orgaaniline aine, kerogeen, tahke tahket kõrgemolekulaarne settekivim. Põlevkiviõli ja – gaasi saamiseks on vaja kerogeen lagundada tavapäraselt vedel- ja gaasilistes kütustes esinevateks […]

Teadvus ja keskkond : keskkonnakaitses võiks arvestada kognitiivsete tasanditega

Võib-olla oleks mõttekas kõik keskkonnaprobleemid teadvusgruppide vahel ära jagada: õlireostus esteetidele, globaalprobleemid tarkadele jne? Vabas ühiskonnas otsustab loomulikult igaüks enda eest ise, kuid kaudsed suunamised on ju võimalikud, kui näiteks õlireostusest teavitada eeskätt kunstnikke, globaalprobleemidest aga magistrande. Kuidas inimesi teavitada ja motiveerida, kui nad näevad maailma nii erinevalt? {Tabel 1 – Hierarhilise komplekssuse staadiumid (Commons) […]

Rohelise Eesti energiakava 2020

Allpool leiate nägemuse, mis võimaldab Eesti elektritootmise üle viia kivipõletamiselt keskkonnasõbralikule taastuvenergeetikale, sulgeda Narva kivipõletamise elektrijaamad ning muuta Eesti energeetiliselt sõltumatuks. Minevikku jääks ligi 80% Eesti õhusaastet ja 95% veereostust tekitav elektritootmine ning kaoksid tuhamäed. 2005. aasta lõpul kinnitati Elektrimajanduse arengukava 2015. aastani ehk Eesti Energia tegevusplaan järgmiseks kümneks aastaks. Plaanist lähtuvalt vahetatakse uuemate vastu […]

Mythbuster

Elmer Joandi Energeetika ümber liigub ringi palju müüte ja stampe. Mida aga on võimalik uurida ja ümber tõugata. {{1. Alternatiivenergeetikast ei piisa Eesti varustamiseks energiaga.}} See oli tõesti tõsi ajal, mil tänased energeetikaisad koolipinki nühkisid. Tänapäevased soojustusmaterjalid võimaldavad majad soojustada nii, et kohalikust kütusest (metsa jääkidest) piisab majade kütmiseks. Tööstuse energiamahukas osa peab majanduse konkurentsivõime […]

Kas tõesti nii peab olema ?

Hasso Krull „Laia wälja keskel, kõrge kiwi müüriga ümber piiratud, seisab rauawalamise wabrik oma ilmlõpmata suitsewa korstnate, ragisewa ahelate, sulamise ahjude, juurdeweo raudteega ja wabriku tööliste ja ülewaataja elumajadega. Wabrikus, kui ka tema kaewandustes kihawad töölised kui sipelgad; nemad on enam kui sada arssinat maa all pimedates, niisketes, kitsastes, iga silmapilk kokkulangeda ähwardawates käikudes. Õhtust […]

Naftatipu seletus

Nii see käib: Nafta on tekkinud mittetäielikult lagunenud orgaanilisest ainest, mis võis olla nii taimne kui ka loomne ning kasvanud kas meres või maismaal. Ehk siis millisest toormest midagi tekib. Nagu näha, saab naftat ainult saurustest. Siit kerkibki probleem. Naftat juurde tekitada on ülimalt raske, sest: (Loch Nessie järvekoletise kinnipüüdmise katsed on luhtunud, mõned pessimistid […]