Euroopa ajalugu

Prantsusmaa ja Euroopa

Prantsuse vaimulaad Johannes Semper Loomingust nr. 8/1933 Olen teadlik selles, kui hõlpsasti võib rahva omapära iseloomustades sattuda libedale teele. Juhuslikest, ajutistest nähteist võidakse paisutada üldistusi, mis hiljem osutuvad sootu vildakaks. B. Goltzi teosest mitmesuguste rahvaste iseloomust (Der Mensch und die Leute, 1858) võime näit. lugeda, kuidas prantslased on barbarid, kes on toime tulnud verise revolutsiooniga, […]

Kas ukrainlane saab olla kosmopoliit ?

{{{Saateks. Seal, kus pidi olema Ukraina…}}} Seepärast näivadki me linnad nagu orvud: kirevad ja ilmale sobimatus rüüs, räpase varruka kõrval pihta pandud kuldne pross, suu rokane, küüned pikad ja mustad, soeng sakris ja vildakas, keel vigane ja valutav kui haav, särk määrdunud, lausa rasvaplekkidega, samas on näha, et see on puuvillane, kallis ja kvaliteetne kaup. […]

Portugali eksistentsialismist Vergílio Ferreira põhjal

Ei leidu vist lugejat, kes poleks kuulnud Jean-Paul Sartre’ist või Albert Camus’st. Neid eksistentsialistlikke ideid arendanud kirjanikke teavad ja on lugenud paljud. On selge, et selle kirjandusvoolu viljelemises on enamus tähelepanu osaks langenud Prantsusmaa. Ent kui seada sammud Pürenee poolsaare poole ja kiigata korraks Portugali? Kui paljudele ütleb midagi nimi Vergílio António Ferreira? Tegu on […]

Euroopast on saanud segaduses moslemikogukonna koloonia

Kiire majanduslik areng, dekoloniseerumine, liberaalne immigratsioonipoliitika kombineerituna sissesõitnute kõrge sündivusega on tänaseks tekitanud Euroopas umbes 20 miljonilise islamikogukonna. Viimase 40 aastaga on nende arv kasvanud Lääne-Euroopas riikides 20 – 40 korda. Kui 1973 oli Prantsusmaal umbkaudu miljon muslimit, siis praeguseks 5 – 8 miljonit. Muslimite enesetunnetuslikuks rajajooneks Euroopas võib pidada 1989. aastat. Teherani Raadios 14.02.1989 […]

Eesti Euroopa Liidus : tagasivaade läbi sotsioloogia peegli

{{{Sissejuhatuseks}}} Eesti lähiajaloo kaks olulist pöördepunkti: taasiseseisvumine ja liitumine Euroopa Liiduga (koos NATO liikmeks saamisega) on muutnud aktuaalseks Eesti kollektiivse identiteedi uued käsitlused. Kuulumine 1990. aastate algul “endiste nõukogude vabariikide”, sajandivahetusel “Euroopa Liiduga ühinemist taotlevate” riikide ning alates 2004. aasta kevadest “uute Euroopa Liidu liikmesriikide” hulka on olnud väga kiire paradigmade vahetus. Olulisim aspekt selles […]

Ennast jumaldav Jumalaarmastaja

[[<>Artikkel on algselt ilmunud portaalis [Kriteerium->http://www.kriteerium.ee/kataloog.php?uID=33&lang=est] ]] Üks konservatiivse revolutsiooni silmapaistvamaid esindajaid – “Saksa Evolaks” ristitud Friedrich Hielscher ( 1902-1990 ) – ei leia esmapilgul kummalisel põhjusel kajastamist Caspar von Schrenck-Notzingi poolt 1996. a. välja antud autoriteetses ja põhjalikus “Konservatiivsuse leksikonis” (“Lexikon des Konservatismus”). Kuid ainult esmapilgul… Friedrich Hielscher oli ilmselt Carl Schmitti, Ernst Jüngeri […]

Kas Euroopa islamirevolutsioon ?

Islam pole Euroopas ega Ameerikas uus nähtus, sellega ollakse tuttav islami sünnist alates ja eurooplastest moslemeid on teada juba keskajast. 21. sajandi alguseks võib aga rääkida revolutsioonilise olukorra kujunemisest Euroopas seoses islamiga. Viimase 30-40 aastaga on moslemite arv tõusnud Prantsusmaal, Suurbritannias, Hispaanias, Saksamaal ja Itaalias 20-40 korda. 1920. aastal elas Prantsusmaal 20 000 moslemit, 1973. […]

Maailm ilma võimuta

USA üleilmse domineerimise kriitikud peaksid korraks aja maha võtma ja kaaluma alternatiive. Kui Ühendriigid taganevad hegemooni rollist, kes neid siis asendaks? Selleks poleks võimelised ei Euroopa, Hiina, islamimaailm ega kindlasti mitte ka ÜRO. Kahjuks pole ühe supervõimu alternatiiviks mitte multilateraalne utoopia, vaid uue Pimeduseajastu anarhistlik luupainaja. Neokonservatiivne maailmapilt. USA üleilmse domineerimise kriitikud peaksid korraks aja […]

Kristlaste kujutluspilt juutidest keskajal

Juudid kui teised. Valitsema on lisaks vanale ja tuntule tõusmas ka uutlaadi antisemitism – kõigi semiitide vastu, välja arvatud juudid. Tänapäeva maailm pole sugugi minetanud probleeme, mis seonduvad ühiskonnast millegi poolest eristuvate ja erinevate gruppide teistsuguse kohtlemise või isegi tagakiusamisega. [[<>Algselt ilmunud ACTA ET COMMENTATIONES ARCHIVI HISTORICI ESTONIAE 7 (14)]]Nimekas ajaloolane {{Fernard Braudel}} on tabavalt […]

Ameerika, päästa meid !

Võibolla ei ole küsimus sekulariseerumisest kõige põletavam tänapäevases Eestis. 90ndate alguse teatav poliitilise suunaga kiriku liikmeskonna kasv on tänaseks peatunud ning nõukogudeaegne protestivalmidus olematuks vaibunud. Paistab siiski, et niisama meid olla ei lasta, vaid sunnitakse valima. Võibolla ei ole küsimus sekulariseerumisest kõige põletavam tänapäevases Eestis. 90ndate alguse teatav poliitilise suunaga kiriku liikmeskonna kasv on tänaseks […]

Looduse asjadest

Tänapäeval seostatakse uusaja ökoloogiliste probleemide teket kartesiaanliku tehnoloogilise mõtlemise levikuga. Siiski pole oleva ratsionaliseerimine, ehk siis püüdlus teaduse suunas, nii värske nähe. Nii nagu ökoloogilised kriisid nõnda ka praeguse aluseks olev uusaja teaduslik-tehniline mõte omavad sügavamaid juuri. Tänapäeval seostatakse uusaja ökoloogiliste probleemide teket kartesiaanliku tehnoloogilise mõtlemise levikuga. Siiski pole oleva ratsionaliseerimine, ehk siis püüdlus teaduse […]

Nõiduseusu seletus – muistsest Mesopotaamiast tänapäevani

Muistsest Mesopotaamiast pärinevad kiilkirjalised tekstid sisaldavad palju viiteid uskumuste kohta, mis käsitlevad nõidu ja nõidust. Nõid oli ühiskonna liige, kuid siiski „teine“, kelle nõialoomus tuli paljastada. Kui kedagi muistse Mesopotaamia sootsiumis hakati nõiaks pidama ning leiti see olevat igati põhjendatud, oli selline isik määratud kuuluma põlatud ühiskonnakihti ja ta elu sattus ohtu. Sellistesse süüdistustesse suhtuti […]

Sipelgate elust : Zapad 2017

Kohtasin tuntud sipelgauurijat Bert Hölldoblerit (loe ka: Bert Holldobler and E.O. Wilson “The Superorganism: The Beauty, Elegance, and Strangeness of Insect Societies” W.W. Norton, 2009) Astana Kaunite Kunstide, Kõvade Teaduste ja Suurte Viljasaakide Kongresside Palees. Oli just ühe vastavateemalise konverentsi lõunapaus, kui vanameister märkas, et ma üliväga mureväsinult ja isutult sorkisin hõbekahvliga õilsa päritoluga taldrikut […]

Euroopa manifest

{Rahvuslusejärgse Euroopa moodustamise manifest} {{{1. peatükk}}} Parim kaitse on rünnak! Euroopa vaarub oma jalgadel, tema alusmüürid värisevad. Eurokriis on täies hoos. Kuid see kriis on üksnes tunnismärk palju sügavamast kriisist. Kriisist, millega Euroopa on juba pikka aega maadelnud. Eksistentsiaalsest kriisist. Mitme näoga kriisist! Edgar Morrin on seda nimetanud ”polükriisiks”, sest sellel on nii majanduslik, demograafiline, […]

Euroopa saatuse kujunemine O. Spengleri ajaloofilosoofia taustal

{I osa Varamust nr. 2/1940}, {II osa Varamust nr. 3/1940} Tänapäeva inimene on sügavalt veendunud, et inimkonna ajalugu käib lakka­matut progressi teed ja et inimese kõikvõimas mõistus oskab ja suudab juh­tida inimkonna saatust kõrgete ideaalide kohaselt üha suurema õnne ja täiuse suunas. Ebatänulik on katsuda veenda tänapäeva inimest, et ajalool on oma sisemised metafüüsilised seadused, […]

Seitsmes Moosese raamat

Kõrkjad sahistavad neisse sosistatud saladusi ja jõe vaikne visadus kannab endaga korvi, milles on äsjasündinud poisslaps. Midagi ei saa muuta, jõgi jätkab oma teed Vahemere suunas, korv õõtsub päikeselootsiku sihikindlusega ja poiss naeratab läbi une. *** Mäletan selgesti seda hommikut, mil sigaretti tõmmates seisin vastu üsna laia jõe kallast ja lasin silmadel libiseda üle all […]

Johann Wolfgang Goethet imetledes

{“Siin näen teid jälle, viirastuvad kujud, kes olnud noore, nukra pilgu troost! Kas, kangastus, jään võrku, mida kujud? Kas hing veel haarat muistsest petteloost? Sa tuled, tunglev parv, sa voolad, ujud – hää küll, siis tõuse öisest uduvoost! Mu põu täis liigutust, täis noorusjõudu su tundes sahisevat võlusõudu.” Johann Wolfgang Goethe} {{{Goethe sajanda surmapäeva puhul}}} […]

Ungarlus ja Euroopa kultuur

Türgi-bulgaaria- ja hiljem idakultuurilise soome-ugri rah­vana asusid ungarlased X sa­jandil Doonau orgu oma praegusele asukohale. Maa vallutati vürst Arpádi juhtimisel. Riigi rajamine aga on ühenduses esi­mese kroonitud kuninga, Istváni nimega, kelle katoliku kirik hiljem kuulutas pü­haks ja keda seepärast tuntakse ajaloos Püha Istváni nime all. Ungarlaste teadvuses elab ta aga esimese ungari kuningana ja riigi […]

Vaimu kriisist

Ühel määratul Elsinori terrassil, mis ulatub Baaselist Kölnini, mis riivab Nieuport’i liivaluiteid, Somme’i soid, Champagne’i kriidimurde, Elsassi graniite, – vaatab nüüd Euroopa Hamlet miljoneid kummitusi. Kuid ta on vaimne Hamlet. Ta mõtiskleb tõdede elu ja surma üle. Talle on kummitusteks kõik meie vaatekohtade vastandlused; tema süümepiinaks on kõik meie aupaistetegurid; ta on rõhutud avastuste, teadmiste […]

Montaigne

Kaks vaimlist tippu on prantsuse renessansi kirjandusest jäänud selgelt nähtavaks ja imesteldavaks läbi sajandite: Rabelais ja Montaigne. Üks pillava ja vallatu fantaasiaga, gallialikult rõõmsa elutundega suurejooneline kujudemeister ja satiirik, harukordse süü­tega sõnu panna tantsima, kobrutama, kohisema ja nende kaudu ette manama värvikat, kirevat, jõhkratki kujudemaailma. Teine – mõt­leja, kelle siiraste enesevaatluste varjust ja vabalt voolavate […]

Martin Lutheri isiku jääv tähendus

10. novembril 1483 sündis Martin Luther Eislebenis, sealse Peetri kiriku ümbruses asuvas kõige väiksemas majas. Kohe järgmisel päeval lasksid ta vanemad teda ristida, olles mures lapse nõrga konstruktsiooni pärast. Temale oli aga määratud maailmas ülesanne, nagu vähestele ajaloos. See on suurte meeste traagiline saatus, et neid valesti mõistetakse nii nende imetlejate kui vastaste poolt. Armastus […]

Uusi perspektiive Euroopa vaimuloo uurimisel

{{{Sissejuhatuseks}}} Ajalooline uurimistöö on seisnud ühekülgse orientatsiooni kammitsais. Palju on selles süüdi G. W. F. Hegeli ajaloofilosoofia, mis on seadnud Õhtumaa ühekülgselt tulipunkti Idamaa arvel. Selle kohaselt on Euroopa maailma ajaloo kulminatsioon. Kui pateetiliselt on tema seda seisukohta formuleerinud: Aasias tõuseb päike kui füüsiline valgus ja see läheb looja läänes, aga Läänes tõuseb eneseteadvuse sisemine […]

Hispaania inimene ta kirjanduse valguses

Hiiglaslikumalt kui ükski teine rüütlikirjanduse kangelane ker­kib meie ette 17. sajandi alguses rändava rüütli Don Quijote kuju. Vaimusilma ees viirastused rüütliromaanidest, mida ta alla neelanud, südames naise kuju, keda kunagi pole olemas olnud, ja käes oda, mis ülekohut peab uuesti heaks tegema, nii lahkub Don Quijote ühel hommikul oma külast, kaasas truu Sancho Pansa. Kihutet […]

Impeerium ja rahvuslused

Impeeriumi suhe rahvuslusse – tuleb meelde tänastest päevakajalistest mõtetest. Sel teemal on ilmas palju tegemist ja üsnagi vähe mõistlikku mõtet. Huvitav, et nii palju geopoliitilisi pingeid tekitav küsimus jääb ilma rahuliku kainestava aruteluta. Üritaks siinkohal taaskordselt omas versioonis lahti mõtestada mõned asjakohased väärarvamused, kolme suurema täna toimiva impeeriumi – USA, EU ja Venemaa näitel. 1. […]

D’Artagnan ratsutab lavale

“Noil aegadel olid paanikahood sagedased. Senjöörid sõdisid üksteisega, kuningas oli sõjajalal kardinaliga, hispaanlased aga omakorda kuningaga. Peale nende varjatud või nähtavate salajaste või avalike sõdade olid veel vargad, kerjused, hugenotid, hundid ja lakeid kes sõdisid kõigiga. Alati haarasid linnakodanikud relvad varaste, huntide ja lakeide vastu, sageli senjööride ja hugenottide vastu, mõnikord kuninga vastu kuid mitte […]

Värise Euroopa, selg sirgeks Euraabia !

Jäädes truuks traditsioonile olla ainus eesti väljaanne, mis avaldab islami pahupoolt paljastavaid karikatuure (kurikuulsad taanlaste Muhamedi kajastavad karikatuurid leiate meie arhiivist [http://www.islam.ee/contents.php?cid=232->http://www.islam.ee/contents.php?cid=232] ), kajastab [ISLAM.EE->http://www.islam.ee/contents.php?cid=474] uut karikatuuridega seonduvat skandaali, seekord Hollandist. Hiljuti, 13.05.2008, oli ajalooline hetk Hollandis, kus esmakordselt 800 aasta jooksul pandi karikaturist soolaputkasse satiiri eest! Solvati ei kedagi muud kui ikka islamit. {Long […]