Energiasõjad

Põlevkivi töötlemine õliks ja gaasiks ei vasta Eestis tänapäeva nõuetele.

Põlevkiviõli on tulevikus loodusliku nafta varude ammendumisel üks oluline nn mittetavapärase nafta ressurss. Põlevkivi töötlemise uute, naftatöötlemise produktidele orienteeritud ressurssi ja keskkonda säästvate tehnoloogiate arendamine saab lähitulevikus võtmeküsimuseks Eesti põlevkivitööstuse konkurentsivõime säilitamisel. Põlevkivi orgaaniline aine, kerogeen, tahke tahket kõrgemolekulaarne settekivim. Põlevkiviõli ja – gaasi saamiseks on vaja kerogeen lagundada tavapäraselt vedel- ja gaasilistes kütustes esinevateks […]

Teadvus ja keskkond : keskkonnakaitses võiks arvestada kognitiivsete tasanditega

Võib-olla oleks mõttekas kõik keskkonnaprobleemid teadvusgruppide vahel ära jagada: õlireostus esteetidele, globaalprobleemid tarkadele jne? Vabas ühiskonnas otsustab loomulikult igaüks enda eest ise, kuid kaudsed suunamised on ju võimalikud, kui näiteks õlireostusest teavitada eeskätt kunstnikke, globaalprobleemidest aga magistrande. Kuidas inimesi teavitada ja motiveerida, kui nad näevad maailma nii erinevalt? {Tabel 1 – Hierarhilise komplekssuse staadiumid (Commons) […]

Rohelise Eesti energiakava 2020

Allpool leiate nägemuse, mis võimaldab Eesti elektritootmise üle viia kivipõletamiselt keskkonnasõbralikule taastuvenergeetikale, sulgeda Narva kivipõletamise elektrijaamad ning muuta Eesti energeetiliselt sõltumatuks. Minevikku jääks ligi 80% Eesti õhusaastet ja 95% veereostust tekitav elektritootmine ning kaoksid tuhamäed. 2005. aasta lõpul kinnitati Elektrimajanduse arengukava 2015. aastani ehk Eesti Energia tegevusplaan järgmiseks kümneks aastaks. Plaanist lähtuvalt vahetatakse uuemate vastu […]

Nafta, geopoliitika ja tulevane sõda Iraaniga

Kas Ühendriigid valmistuvad Iraani ründama või mitte, kuid üks asi on kindel: Bushi administratsioon ei märgi sõtta minemise põhjusena kunagi ära naftat. Nagu ka Iraagi puhul, saavad massihävitusrelvad peamiseks Ameerika-poolse rünnaku õigustuseks Kas Ühendriigid valmistuvad Iraani ründama või mitte, kuid üks asi on kindel: {{Bushi}} administratsioon ei märgi sõtta minemise põhjusena kunagi ära naftat. Nagu […]

Ägenev ülemaailmne heitlus energia eest

Washingtonist New Delhini, Caracasest Moskva ja Pekingini on kasvamas riigijuhtide ja korporatsiooniliidrite püüdlused saavutada kontroll peamiste nafta- ja maagaasivarude üle, sest üleilmne võitlus energia pärast ägeneb. Eales varem pole võidujooks senikasutamata nafta- ja gaasileiukohtadele olnud nõnda äge, ja kunagi varem pole nõnda palju raha, nagu ka diplomaatilist ja sõjalist musklit pandud võistlusesse, saavutamaks kontrolli suurte […]

Maailm ilma võimuta

USA üleilmse domineerimise kriitikud peaksid korraks aja maha võtma ja kaaluma alternatiive. Kui Ühendriigid taganevad hegemooni rollist, kes neid siis asendaks? Selleks poleks võimelised ei Euroopa, Hiina, islamimaailm ega kindlasti mitte ka ÜRO. Kahjuks pole ühe supervõimu alternatiiviks mitte multilateraalne utoopia, vaid uue Pimeduseajastu anarhistlik luupainaja. Neokonservatiivne maailmapilt. USA üleilmse domineerimise kriitikud peaksid korraks aja […]

Rohelisest Eestist

Ideed, mis lubavad õnne, kõigile, tasuta on kaasa toonud enamasti hoopis miinusmärgilisi emotsioone. Kas Eesti ökoloogiline revolutsioon suudaks seda skeemi väärata? Võibolla saaks rohelisest arenguteest see paljuotsitud “eesti nokia”. Aeg-ajalt on lohutav mõelda – eriti hetkedel, mil maailm mingil põhjusel väga mustana näib -, et üleilmne tuumakatastroof jäi ju siiski puhkemata. Miks ei võiks sama […]

Iraani impeerium

Kui mingid protsessid on pikka aega kestnud, siis on statistiliselt mõistlik eeldada tõenäosust, et need protsessid korduvad ja jätkuvad veel vähemalt poole juba kestnud ajast. Iraani kiltmaalt on tuhandeid aastaid tekkinud ja levinud impeeriumid. Praegune periood, mil Iraan on suhteliselt tähtsusetu riik Lääne, Venemaa, Hiina, India ja sunniitliku islami kõrval on pigem anomaalia, mis arvatavasti […]

Milleks meile naftatransiit ?

Sarnast ärihuvidest tõugatud hoolimatust kogeme ka Eestis. Ühtne ja lihtne probleem killustatakse paljudeks üksikjuhtumiteks, millega siis “tegelda”. Niikaua, kui valitseb kinnisidee, et me peame iga hinna eest Vene naftatransiidi teiste Läänemere sadamate eest ära tõmbama, pole ka mingit paranemist loota. Mis mind hämmastas Paldiski sadamas Greenpeace’i ja Villu Reiljani poolt kangelaslikult blokeeritud tanker [Probo Koala […]

Kas tõesti nii peab olema ?

Hasso Krull „Laia wälja keskel, kõrge kiwi müüriga ümber piiratud, seisab rauawalamise wabrik oma ilmlõpmata suitsewa korstnate, ragisewa ahelate, sulamise ahjude, juurdeweo raudteega ja wabriku tööliste ja ülewaataja elumajadega. Wabrikus, kui ka tema kaewandustes kihawad töölised kui sipelgad; nemad on enam kui sada arssinat maa all pimedates, niisketes, kitsastes, iga silmapilk kokkulangeda ähwardawates käikudes. Õhtust […]

Naftatipu seletus

Nii see käib: Nafta on tekkinud mittetäielikult lagunenud orgaanilisest ainest, mis võis olla nii taimne kui ka loomne ning kasvanud kas meres või maismaal. Ehk siis millisest toormest midagi tekib. Nagu näha, saab naftat ainult saurustest. Siit kerkibki probleem. Naftat juurde tekitada on ülimalt raske, sest: (Loch Nessie järvekoletise kinnipüüdmise katsed on luhtunud, mõned pessimistid […]