Ajastu ahistavad asjad

XLVI/XVI Teoreetilise bioloogia kevadkool/Geoloogia sügiskool (ühiskool) “Tihedalt kooselamise teooria”

Praegusaegsed looduslikud kooslused tunduvad oma tiheduse poolest ammugi väga püsivas tasakaalus. Ent kui ammu – geoloogilises ajamastaabis – on selline elukoosluste tihedus saavutatud? Kas on sellest olnud suuremaid kõrvalekaldeid? Üksikute liikide puhul on asustustihedus ometi väga suuresti võinud kõikuda. Inimtiheduse kasv Antropotseenis ja selle praegune katastroofiline määr teeb meie teema koguni aktuaalseks. Muidugi on elul […]

Globaalsed keskkonnaprobleemid

Noh, tuli ära. Brasiilia paremäärmuslik president Jair Bolsonaro süüdistab valitsusväliseid keskkonnakaitseorganisatsioone Amazonase vihmametsade mahapõletamises. See on väga oluline indikaator, kui asjad on päriselt untsus, siis süüdistatakse rohelisi, sest “nemad on sellest kogu aeg rääkinud, järelikult ongi ise juhtuvas süüdi”. Miski ei näita, et asjad läheksid paremuse suunas. Pigem on näha kasvavat polariseerumist, viimasel ajal kasvavalt […]

Tehnoloogiline radikalism ja Eesti ühiskonna vaim

Mitmed Eestis läbi viidud „e-kampaaniad” sisaldavad inimväärikuse riivet, näiteks kogu elanikkonda puudutanud „e-meditsiini” rakendamine. Mõnel juhul võib tegemist olla ründega religioossete veendumuste vastu, mida sekulariseerunud Eesti ühiskond ei pruugi märgata. Millised on need erilised tunnused, mis soodustavad tehnoloogilise radikalismi juurutamist Eestis ? Kaheksa aastat tagasi ilmus eesti keeles Soome noorema põlvkonna filosoofi Pekka Himaneni teos […]

Kommunikatsioon kui võõrandumise mootor

Infotehnoloogia muudab paljud hüved kättesaadavamaks. E-äri võib vähendada transpordikulusid, suurendades samas valikuvõimalusi. Paljud meelelahutused Internetis on odavad või tasuta. Samas kaasneb kommunikatsioonitehnoloogiatega palju pettust. Kataloogid kiidavad rämpskaupa, küberseks ei paku õiget rahuldust, e-posti tulvavad rämpskirjad, Google’i otsing pakub miljoneid lehekülgi mõttetust. Kas tehnoloogia areng ja kasutamine sellise pettuse ja müra taustal end ikka õigustab? Kas […]

Poliitika ja poliitiline tegevus : struktuur ja komponendid

Selliste poliitiliste otsuste tegemiseks, mille pärast ei oleks vaja mõne aja pärast silmi peita või emigreeruda, on vaja eriti suurt asjatundlikkust (professionaalsust). Vaja oleks tunda tegelikku olukorda, olusid ja situatsiooni nii siin ja praegu kui ka mujal, lähemas ja kaugemas minevikus. Poliitiliste otsuste tegemine eeldab nende seoste ja sõltuvuste süsteemi tundmist, mis vastastikuses põimingus (sündroomidena) […]

Vabandage, mitmendal korrusel elab reaalsus ?

Traditsiooniliseks, modernistlikuks vastuseks oleks siinkohal, et reaalsus elab esimesel korrusel. See on teadmiste kumulatiivse kujutamise puhul ainsaks loogiliseks ja enesestmõistetavaks vastuseks. Võiks ka öelda, et reaalsus on meie teadmiste maja vundamendiks. Kui lähtuda seevastu Thomas Kuhni paradigmaatilisest tõekonseptist, võiks vastata, et reaalsus vaatab välja teadmiste elumaja igast aknast. Või tuleks siinkohal öelda, et vaatab sisse? […]

Feministlik teadus

{Essee Evelyn Fox Kelleri kirjutise „Mõtisklusi soost ja teadusest“}[[Evelyn Fox Keller, {Mõtisklusi soost ja teadusest}. Tartu, 2001.]] {põhjal. } Kasutades sõnapaari feminism ja teadus, tekivad esimesena küsimused selle kohta, kas ja millal ilmneb mehelik eelarvamus teaduse fundamentaalsetes kategooriates? Miks ja kuidas eelistab meie kultuur teatud tüüpi väärtusi ja mõtlemise kategooriaid? Kuigi feministliku teaduskäsitluse puhul ei […]

Selts ja üksindus : kaks kollektiivi

Kas pole lugu nõnda, et on olemas justkui kaks kollektiivsust: üks, mis on midagi {vähemat} kui indiviid, ja teine, mis on midagi {rohkemat} kui indiviid. Esimese näiteks on niinimetet {mass} – massina käituvad inimesed tunduvalt primitiivsemalt ja julmemalt kui üksikisikuna, { „Emb-kumb: kas koos inimestega Jumala vastu või koos Jumalaga inimeste vastu.“} {Søren Kierkegaard} Kas […]

Nafta, geopoliitika ja tulevane sõda Iraaniga

Kas Ühendriigid valmistuvad Iraani ründama või mitte, kuid üks asi on kindel: Bushi administratsioon ei märgi sõtta minemise põhjusena kunagi ära naftat. Nagu ka Iraagi puhul, saavad massihävitusrelvad peamiseks Ameerika-poolse rünnaku õigustuseks Kas Ühendriigid valmistuvad Iraani ründama või mitte, kuid üks asi on kindel: {{Bushi}} administratsioon ei märgi sõtta minemise põhjusena kunagi ära naftat. Nagu […]

Maailm ilma võimuta

USA üleilmse domineerimise kriitikud peaksid korraks aja maha võtma ja kaaluma alternatiive. Kui Ühendriigid taganevad hegemooni rollist, kes neid siis asendaks? Selleks poleks võimelised ei Euroopa, Hiina, islamimaailm ega kindlasti mitte ka ÜRO. Kahjuks pole ühe supervõimu alternatiiviks mitte multilateraalne utoopia, vaid uue Pimeduseajastu anarhistlik luupainaja. Neokonservatiivne maailmapilt. USA üleilmse domineerimise kriitikud peaksid korraks aja […]

Milline on looduse idee ?

Kui teha 50 võileiba ja nad ükshaaval üle laua serva lükata, siis tõenäoliselt kukuvad nad kõik või poolega allapool. See eksperiment tõstatab sügava eksistentsiaalse küsimuse: {Miks?} Kas nii juhtub seepärast, et universumil on sellised omadused? Kas halvas õnnes on süüdi universum? Meie suhtumine maailma ja ökoloogiasse sõltub sellest, milliseid vastuseid me nendele küsimustele suudame ja […]

Kirikiri küsib lihtsaid küsimusi tehisintellekti kohta

Suurima infotehnoloogia messi CeBIT 2017 raames korraldatud konverentsil arutati ka tehisintellekti ja robootikaga seotud lähitulevikuprobleeme. Kirikiri sõnastas enda jaoks teatava tehisintellekti paradoksi. Kui masinad pole teadvusel (st ei oma iseseisvat tahet), siis pole küsimus põhimõtteliselt oluline, sest tegemist on ridamisi lahendatavate tehniliste probleemidega ([kvantarvutite järel on vaja paremaid krüptoalgoritme->http://www.kirikiri.ee/article.php3?id_article=183] jne). Lisaks on vaja psühholoogilist abi […]

Kas edukas poliitik peaks olema psühhootiline savant ?

Mõiste „psühhootiline savant“ on käibele tulnud kognitiivse neuroteaduse mõningates harudes üsna hiljuti. 2008. aastal esitasid kanada bioloog Bernard Crespi ja Londoni sotsioloog Christopher Badcock teooria, millega saab evolutsiooniliselt seletada nii vaimuhaiguste pärilikkust kui ka inimese intelligentsuse eri vorme. Inimese embrüo saab teatavasti alguse viljastatud munarakust, uus organism pärib harilikult kaks genoomi koopiat ehk ühe alleeli […]

Dialoog kultuuri autentsusest

CLAUDE: Tere, Jean. Jälle oled mingi välismaise raamatu lugemisega ametis. JEAN: Tere sullegi, austatud teadlane. Kas pole sinagi pühendanud oma elu teistele kultuuridele? CLAUDE: Teistele vanadele kultuuridele, mitte mõnele subkultuurile. JEAN: Ma loen kodumaist kirjandust hea meelega. Siin on aga üks konks… CLAUDE: Ja see oleks, austatud mõtleja. JEAN: Kui ma kodumaist kirjandust loeks valimatult, […]

Lihavõttesaare lugu – ökomüüdist mõistmiseni

Lihavõttesaarest on saanud inimeste endi poolt toime pandud ökokatastroofi võrdkuju. Lühidalt kokkuvõetuna kõlab see lugu nii. Oli ilus paradiislik saar. Siis saabusid sinna inimesed. Eestleitud Eedeni aiale sarnanevad tingimused põhjustasid rahvastiku plahvatusliku kasvu. Nad hakkasid rajama hiiglaslikke kivikujusid. Nende liigutamiseks vajati puitu, mille saamiseks raiuti maha saart katnud metsad. Metsade kadumine viis mulla erosioonile ja […]

Hea, mis meil on, andkem teistele edasi

Sa pead endale, mis kuulub su naabrile, kui teadmise ja elokventsi andidega kaunistad head sõna, mis saaks kasulik olla paljudele, kasutult katad kinni põlgava vaikimisega, kuna öeldakse, et on neetud, kes varjab inimeste eest vilja. Hiljuti oli ajakirjanduses (nt [http://www.epl.ee/artikkel/460059->http://www.epl.ee/artikkel/460059]) kõva vaidlus selle üle, kas google algatus raamatute digitaliseerimiseks on hea või halb. Kuigi [books.google->http://books.google.com] […]

Digitaalne kollaps

Arvutiturvalisus on täna üsna olematu. Pea iga arvutivõrku ühendatud arvuti (s.h. mobiilivõrku ühendatud telefon) on vähema või suurema vaevaga kasutatav vastu tema omaniku tahet, seda nii riiklike kui vähemriiklike struktuuride poolt.  Arvutite ebaturvalisuse põhjused on olemuslikud, tulenevad nende põhimõttelisest ülesehitusest. Enne interneti arengut ehitati arvuteid lähtuvalt arvutusülesannetest. Interneti tulekul ei pööranud keegi suurt tähelepanu kaasajastamaks […]

Süütuse aeg (pildikesi defkast)

{“Kes otsib iseennast, on määratud pettuma.”} Nicolás Gómez Dávila Mäletan veel hästi – see võis olla teises või kolmandas klassis, mil aastanumbriks kirjutati 1986 või 1987 – kuidas olin külas ühel klassivennal ja imetlesin läbi tema vanemate soliidselt tumedaks lakitud sektsioonkapi klaasukse selle taha, kristallpitside ja -kausikeste vahele püsti asetatud Pall Mall’i ja Marlboro suitsupakke. […]

Islami fundamentalismist

Lisa: [Vaata täispikkuses videot Kalle Kasemaa islamiteemalisest loengust->mms://193.40.5.165/usuteaduskond/3-kasemaa.wmv] Islami fundamentalismist on viimasel ajal väga palju räägitud, eriti viimasel 10 või 20 aastal. Kuid tundub, et selle eesmärkidest, islami fundamentalismi olemusest pole õigesti aru saadud. Valesti on mõistetud seda, mida nad taotlevad, sest et igasugune vägivald nii Araabia maailmas kui islamimaailmas kantakse tegelikult islami fundamentalismi alla. […]

Värise Euroopa, selg sirgeks Euraabia !

Jäädes truuks traditsioonile olla ainus eesti väljaanne, mis avaldab islami pahupoolt paljastavaid karikatuure (kurikuulsad taanlaste Muhamedi kajastavad karikatuurid leiate meie arhiivist [http://www.islam.ee/contents.php?cid=232->http://www.islam.ee/contents.php?cid=232] ), kajastab [ISLAM.EE->http://www.islam.ee/contents.php?cid=474] uut karikatuuridega seonduvat skandaali, seekord Hollandist. Hiljuti, 13.05.2008, oli ajalooline hetk Hollandis, kus esmakordselt 800 aasta jooksul pandi karikaturist soolaputkasse satiiri eest! Solvati ei kedagi muud kui ikka islamit. {Long […]

Greenpeace’i reis “Toxic Tour”

Greenpeace’i reis “Toxic Tour” Läänemerel oktoobris 2006. Euroopa Liidu kemikaalimääruse REACHiga seonduva kampaania tutvustus. {{{Reisi eesmärk}}} Praegu on aeg, kus maailm ootab huviga kõige suurejoonelisema keskkonnaalase seadusandluse – EL kemikaalimääruse REACH – lõpliku hääletamise tulemusi. REACH’i lõplik hääletus toimub sellel sügisel/talvel, pärast seda saab temast kohustuslik seadus kõikidele EL liikmesriikidele. REACHist saab kemikaalide ja nende […]

Saatesõna ajastu ahistavatele asjadele

Selle numbri kokkupanemine algas püüdest veidigi mõista meid ümbritsevat poliitilist tegelikkust. Maailma presidendi valimine kinnitas meie pilgud muidugi Ameerikale ja sealt sai valitud kaks üsna vastandlikelt seisukohtadelt lähtuvat lugu, mis siiski peaksid tänase maailma mõtestamisel veidigi kasuks tulema. Siinkohal tänud [{{George P. Lakoffile}}->http://en.wikipedia.org/wiki/George_Lakoff] ja {{[Niall Fergusonile->http://en.wikipedia.org/wiki/Niall_Ferguson]}}, kes lubasid oma lugusid lahkelt kasutada, muidugi ka kõigile […]