Ääremärkused

Tehiselu laboris ja sõnnikuhunnikus

Inimgenoomi kaardistamise projekti juhatanud bioloog [Craig Venter->http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=synthetic-genome-cell] teatas, et nende töögrupil õnnestus luua esimene rakk, millel genoom on täies ulatuses inimese programmeeritud. Tegemist on loogilise järjega nende senisele tööle. 2007. aastal õnnestus kanda üle ühest organismist pärit genoom teise nii, et see seal ka tööle hakkas. 2008. aastal loodi esimene tehisgenoom, mis kujutas endast bakteri […]

Hea, mis meil on, andkem teistele edasi

Sa pead endale, mis kuulub su naabrile, kui teadmise ja elokventsi andidega kaunistad head sõna, mis saaks kasulik olla paljudele, kasutult katad kinni põlgava vaikimisega, kuna öeldakse, et on neetud, kes varjab inimeste eest vilja. Hiljuti oli ajakirjanduses (nt [http://www.epl.ee/artikkel/460059->http://www.epl.ee/artikkel/460059]) kõva vaidlus selle üle, kas google algatus raamatute digitaliseerimiseks on hea või halb. Kuigi [books.google->http://books.google.com] […]

Naised meeste hierarhias ehk nokkimise järjekorrast

Naisi inimesteks, loe “meesteks”, reeglina ei initsieeritud. Naisi initsieeriti naisteks ja mehi meesteks. See, et naine võiks normatiivseks inimeseks (loe: meheks) saada, tuli märksa hiljem. Mõelgem või sellele, millal naised valimisõiguse said. Ka paljude religioonide lakkamist (sekulariseerumist) ja kohati ka allakäiku mõõdetakse sellega, et initsieerimatud saavad hakata seni vaid meeste pärisosaks olnule ligi saama. Näiteks […]

Perekonnasaladusest

Rene Girard on teadlane, kelle tähtsus meie jaoks alles hakkab ilmnema. Minu jaoks isiklikult on ta töö näiteks selle kohta, et ka sotsiaalteadustes on veel küllaga avastamata ameerikaid leida. Vahest on Girard kõige enam tuntud oma ohverdusmehhanismi ja patuohvri alaste kontseptide poolest. Mitte vähem oluline on aga minu arvates see, mida nimetatakse Pühakirjade Mitteohverduslikuks Lugemiseks. […]

Digitaalne kollaps

Arvutiturvalisus on täna üsna olematu. Pea iga arvutivõrku ühendatud arvuti (s.h. mobiilivõrku ühendatud telefon) on vähema või suurema vaevaga kasutatav vastu tema omaniku tahet, seda nii riiklike kui vähemriiklike struktuuride poolt.  Arvutite ebaturvalisuse põhjused on olemuslikud, tulenevad nende põhimõttelisest ülesehitusest. Enne interneti arengut ehitati arvuteid lähtuvalt arvutusülesannetest. Interneti tulekul ei pööranud keegi suurt tähelepanu kaasajastamaks […]

Ära märka kurja ? (Estonia huku “ametlike versioonide” läbipõrumisest)

2002. aastal ilmus USA luure keskagentuuri (CIA) endise töötaja Robert Baeri mälestusteraamat “Ära märka kurja” ({See No Evil}), mis on ainulaadne teos, kirjeldades üsna detailselt selle agentuuri väliohvitseri “salastatud elulugu”. Robert Baer (s. 1952) töötas CIA väliohvitserina aastatel 1977-1997, ning kurikuulus agentuur on teda nimetanud üheks oma aja parimaks väliohvitseriks. Raamatu kirjutas ta siiski pärast […]

Maailm 2.0. Teadlased on tummad

Meie soolokitarrist Rolf luges läbi laheda raamatu: [Kurmo Konsa „Maailm 2.0“->http://www.apollo.ee/product.php/0990489]. Raamat käsitleb looduse, inimese ja kultuuri tehislikustumist. See on terve maailma mastaabis täiesti uus kontseptsioon, mis paneb tulevikus aluse rahvamassidega manipuleerivale kultuuritehnoloogiale. Kui olime uudisteost kogu bändiga tükk aega uurinud ja puurinud, muutusime rahutuks. Süvenes mulje, et autor pole kogu oma tarkust lagedale toonud, […]

Miks Eesti vaimuilm ei laiene ?

{{{“Väiksuse” müüt ja tegelikkus}}} Hoolimata vastupidistest kinnitustest ei ole Eesti tegelikult eriti väike maa. Arusaam Eesti väiksusest leiutati koloniaalajastul, ja see peegeldab igati tollaaegset suurusehullust. See on müüt koloniaalajastust, kui rahvusvaheline õigus ei takistanud “suurtel” väiksemaid enda omaks kuulutada ja seeläbi “suuremaks” saada. Tänapäeval leidub Eestist pindala poolest Euroopas mitu väiksemat “suurriiki” nagu nt Holland, […]

Kes on kivi kuningas ?

Mimeetilise ehk jäljendusliku rivaliteedi poolt struktureeritud maailmas elame paratamatult me kõik. Muud maailma olemas ei olegi. Ehk kusagil mujal, kaugel võõral planeedil elavad inimesed millestki muust kui rivaliteedist ajendatuna. Näiteks või armastusest, aga sel juhul on karta, et teatud evolutsiooniastmest nad edasi ei arene. Olgu mistahes inimkoosluse sees kuitahes suur afektsioon selle afektsiooni piiriks on […]

Õppekava loomine on eeskätt kõlbeliste otsustuste jada

Olen nüüd tõesti paar korda osundanud subjekt-objekt suhtele ja sellest johtuvale kohtlemisele, olemisele ja mõtlemisele, suhtumisele inimesse ja inimlikku igas mõttes. Kui rajada õppekava olemuslikult fašistlikule või kommunistlikule (vahet ei ole!) pedagoogilisele ideoloogiale, siis kujuneb edasistest taotlustest sõltumata selline õppe- ja kasvatussüsteemi alus, ehk paradigma ühiskonnaelu ja inimese käsitlemiseks, mille kohaselt säilib ja tugevneb fašistlik/kommunistlik […]

Uus humanitaarteaduslik ajakiri Methis

Tartu Ülikooli juures hakkab ilmuma uus ajakiri Methis. Nimi pärineb sel ajakirjal Ateena ema ning peale selle veel arukuse ja hea nõuande jumalanna Μῆτις (Mētis) nimest[[Vt teadus.err.ee uudist “[Uus humanitaarteaduslik ajakiri Methis->http://teadus.err.ee/arhiiv?cat=1&id=94&pg=1]”.]]. Oluline oleks siinkohal märgata, et “t” Ateena ema nimes on aspireerimata. Üks täht võib olla aga väga oluline. Kui proovida transkribeerida see eestikeelne […]

Impeerium ja rahvuslused

Impeeriumi suhe rahvuslusse – tuleb meelde tänastest päevakajalistest mõtetest. Sel teemal on ilmas palju tegemist ja üsnagi vähe mõistlikku mõtet. Huvitav, et nii palju geopoliitilisi pingeid tekitav küsimus jääb ilma rahuliku kainestava aruteluta. Üritaks siinkohal taaskordselt omas versioonis lahti mõtestada mõned asjakohased väärarvamused, kolme suurema täna toimiva impeeriumi – USA, EU ja Venemaa näitel. 1. […]

Ajaloo seitse pitserit

Faust ütles ükskord Wagnerile: “Mu kallis sõber, meile minevik on seitsme pitseriga raamat” ja andis ka oma subjektiivse hinnangu ajaloolise uurimistöö kohta: “Saak on nii kehv, et jändamist ei tasu: üksainus kolikamber, pühkmelasu, heal juhul “Pea- ja riigiaktsioon”, paar kõlavat pragmaatilist maksiimi, mis nukunäidend varmalt reatand riimi.” Goethe taipas hästi, et tegelik ajalugu on tihti […]

Kommentaare

Sumeriteaegse ja -järgse Mesopotaamia jumalateenistused koosnesid suures osas nutulaulude retsiteerimisest. Oli terve korpus jumalatele pühendatud kanoonilisi nutulaule, mida regulaarselt templites lauldi ja mis olid kirja pandud sumeri naistekeelses dialektis ({emesal}). Vanimad nende tekstide koopiad pärinevad Vana-Babüloonia ajast ja hiliseimad u. 200 e.m.a. Seega olid sumerikeelsed kultuslikud nutulaulud üheks kõige kauem püsinud religioosse kirjavara liigiks. Need […]

Paremuse saavutamise viisidest

Igasuguse paremuse selgitamise aluseks on reeglites kokku leppimine. Duellide puhul lepitakse esmalt kokku relvade valikus. Ja siis on seal veel sekundandid, kes assisteerivad ja kohapeal reegleid jõustavad. Kui reeglites kokku lepitud, tuleb kokku leppida ka protseduuris ning seejärel võib paremuse selgitamine alata. Võib-olla sobiks duellist paremini näiteks mingi spordiala? Igal juhul on esmaseks ja lihtsaimaks […]

Lugu võimatust raamatust

Üks võimatutest raamatutest, mida tahaks kunagi lugeda, oleks eesti keele müstiline peegeldus sadade aastate pärast. Siis, kui maailmas oleks toimunud juba Suur Keelereform ja keelest kujuks välja hoopis teisi asju. Raamat, mis ei annaks vastuseid, kuid mis näitaks kätte otsingute suuna ja mille kohal hõljuks lingvistilise karisma jumalik hõng. Inimese ideaaliks on luua keel, mis […]

Kurjuse konkurss

Saatan tundub enamikele inimestele vaat et huvitavamgi kui Jumal, mistahes muust vaimolesest rääkimata. Eks ole ju pahad poisid vähemasti vastassugupoolele juba koolipõlves atraktiivsemad kui head poisid. Kui vaadata, kuidas seda kurjuse meistrit on kujutatud, siis peab tõdema, et ega inimesed ses osas just fantaasiarohkusega hiilanud ei ole. Keskajal leidsime härra Kuradi zooloogiaõpikute värvitahvlitelt. Hiiobi raamatus […]

Identiteedijõustajad versus empaatikud

Ohvrit vajavad {{Rene Girardi}} sõnul kõik suletud identiteediga inimkooslused. Teisisõnu, kõik need, kes tahavad oma identiteeti äratuntavana säilitada. Neil tulebki ajuti endi seast välja arvata liiga erinevad. «Kes liiga hull, kes liiga hell, mis teha on siin ilmas sel?» küsis kord {{Hando Runnel}}. Nii talitati ka algkoguduses, selles veendumiseks piisab, kui lugeda apostel {{Pauluse}} kirja […]

Algebralised keeled

Huvitav on mõelda sellest, et keeled ja arvusüsteemid võivad olla teatud mõttes sarnased. Iga arvusüsteem on algebras mingi suurema süsteemi alahulk: naturaalarvud, täisarvud, ratsionaalarvud, kompleksarvud ja nõnda edasi. Mida aste kõrgemale, seda kaugemale jäävad seesugused arvusüsteemid tavatunnetusest ja seda kummalisemaid operatsioone saab nende abil teha. Ka keelt võib ette kujutada kui märkide süsteemi, mis on […]

Meditatiivsed raamatud

On veel üks hulk raamatuid, mida ma tahaksin lugeda, kuid mida ma ei tea olemas olevat. Ma nimetan neid meditatiivseteks raamatuteks. Mis need on – meditatiivsed raamatud? Meditatiivsed raamatud on need, mida ei loeta silmadega, vaid kogu kehaga – häälte ja liigutuste abil. Raamat koosneb küll visuaalsetest kujunditest, kuid nende piirjooni aimatakse järele liigutuste ja […]

Arhimandriit Sofroni (1896-1993) vaimulikud vestlused

[…] Nõnda siis, kui [inimese elu] esimesel perioodil arm õpetab kellelegi midagi, siis läheb kõik kergelt kui {lepase reega:} inimene armastab kõiki, alandub kõigi ees, ei tungi kellelegi peale sooviga teda ekspluateerida, ei tee kellelgi kahju, vaid peab end ülal nii nagu kunagi üks munk, kes kogu oma elu jooksul ei solvanud mitte kedagi. Kuid […]

Mõnest paralleelist munkluse ja abielu vahel

Ei saa öelda, et mul tuli läbida lahtiütlemise kogemus, kui otsustasin munkluse kasuks. Maailma maha jättes polnud mul sisemisi võitlusi iseendaga, s.t rasket tööd millegi mind maailmas köitva mahajätmisel. Ma ei loobunud millestki ega pannud halvaks. Läksin kloostrisse, sest tundsin hädavajadust sellise eluvormi leidmiseks, kus võiksin ennast üleni Jumalale anda, s.t oma olemuse kõigi mõtete […]

Süütuse aeg (pildikesi defkast)

{“Kes otsib iseennast, on määratud pettuma.”} Nicolás Gómez Dávila Mäletan veel hästi – see võis olla teises või kolmandas klassis, mil aastanumbriks kirjutati 1986 või 1987 – kuidas olin külas ühel klassivennal ja imetlesin läbi tema vanemate soliidselt tumedaks lakitud sektsioonkapi klaasukse selle taha, kristallpitside ja -kausikeste vahele püsti asetatud Pall Mall’i ja Marlboro suitsupakke. […]

Tehisintellektist

Tehisintellekt saab eksisteerida vist vaid kui inimkonna intellekti teine laine. S.t. asi, mis ei saa iseseisvalt omada eksistentsi, arusaama, tahet, mõju. Misjuures oleks palju seda nimetada eraldiseisvaks intellektiks, kuigi ta võib toimida mingitel momentidel mõnda aega oma algallikast sõltumatult. Mõeldes võimalikule internetivõrgus iseeneslikult tekkivale tehisintellektile, siis semiootikas (kultuuriuurimuste osas) on lihtne kuldreegel: iga suurem struktuur […]

Kas kvantarvutid toovad tehisintellekti ?

Küsimus: kas kvantarvutite põhjustatav “paradigmanihe” võib tähendada tehisintellekti loomist? (Vt. näiteks “[Arvutimaailmas” 5. november 2004->http://www.ria.ee/lib/am-2001-2005/14000_3C.HTM] ilmunud {{Peeter Saari}} jutt.) Vastus: Selle AM jutu peale tuli Laur Järve nimega seoses meelde, kuidas kunagi, aastaid tagasi sai noort füüsikut õrritatud ühes meililistis arrogantse avaldusega, et maailm ei tiirle ümber päikese, vaid seisab kolme elevandi peal. Noor tudeng haaras […]

Ohverdamisest ja märterlusest

Märtriks olemine, eriti veel märtrina suremine, tundub asjaosalisele endale lausa erakordsel hulgal moraalset kapitali andvat. Kuna märtril sellega oma varajase surma tõttu suuremat peale ei ole hakata, pruugivad seda heameelega teised. Seda juhul, kui teisedki arvavad, et inimene ebaõiglaselt kannatab. Kuna hukkamine saab reeglina vaid õigusmõistmisorganite pädeva või ebapädeva otsuse alusel aset leida, on teisiti […]

Loodus­aed

Täpsemad kirjeldused ja näpunäited: http://loodusaed.kirikiri.ee Paljude looduses varem tavaliste liikide arvukus on viimasel ajal nii maal kui ka linnas tugevasti vähenenud. Sageli on liikide arvukuse kahanemises süüdi elupaikade hävimine, mis toimub näiteks kinnisvaraarenduse ja tee-ehituse, samuti üha tiheneva liikluse tõttu. Oluline koht on selles protsessis ka muutunud aiapidamistavadel. Tarbeaedade hulk on kiiresti vähenenud ja murupindade […]

Kellele kuulub kultuur ?

{{Christian Metzi}} sõnul on narratiivil üks peamine erinevus tegelikust elust – tal on algus ja lõpp[[Metz Christian. Film Language. A semiotics of the cinema. Oxford University Press 1974]]. Hetkel, kus millegi virtuaalse väljendamise ja kujutamise peamiseks piiriks on fantaasia, vajame ometi midagi tõeliselt reaalset. {{Peter Greenaway}} pakutud pildiline eklektika, narratiivi puudumine ja võimalus detailidele süvitsi […]

Loomaluule võimalused

Idee rakendada loomad inimlike märksüsteemide vankri ette on väga vana mõte. Enamik selliseid katseid on olnud seotud rituaalide või ennustamisega. Ennustamise alla võib teatud mõttes liigitada ka loomade kirjutatud luuletusi. Loomaluuletuste puhul tuleb eelnevalt märgistada maa-ala ja kindlatel kellaaegadel loomade asupaika määrates saame selle vastavusse seada eelnevalt loodud märksüsteemiga. Luuletus {Punik ja Mummu} on kirjutatud […]

Lugu nõiutud raamatust

Olen kuulnud, et üks nolk kirjutanud Raplamaal raamatu, mis mitmekümnel inimesel aru peast viinud. Raamat koosneb seitsmest peatükist. Esimeses peatükis hoiatatakse, et tegu pole päris tavalise raamatuga. Sellel raamatul on paine. Kes tahab seda siiski lugeda, võtab ise vastutuse. Teise peatüki lõpus saab lugeja teada, et tekst on kodeeritud. Kõiki, kes selle kohani on jõudnud, […]

Inimeste kataloog

{tulevikus sündivaid eestlasi:} Akulinina, Aksella Ernits, Ege Kruuslaid, Udo Kullisaar, Alfred Lampin, Gregg Pütsep, Raivo Pärnamägi, Eni Rudakov, Siiri-Marina Roossaar, Iti Säga, Tiit Tiisand, Luule {pluss-miinus:} Kallastik, Juhan Kästin, Rudolph Kütsin, Taimi-Helena {ei sünni kunagi:} Leisner, Kati Rahkin, Mart Ramijalg, Endel Ronin, Ljudmilla Saks, Leelo Semtsova, Rita Valdur Mikita

Ülo Niinemetsa redised

Saksamaal Tübingenis, taimefüsioloogia instituudi juures, asub biokommunikatsiooni laboratoorium. Täpsem oleks seda nimetada biokunsti laboratooriumiks, kuna teadlased on pannud erinevad organismid mitte ainult inimestega suhtlema, vaid “ärgitanud” neid looma ka mitmesuguseid kunstiteoseid. Lühikest aega töötas Tübingenis ka Eesti üks praeguse aja andekamaid noori loodusteadlasi taimefüsioloog {{Ülo Niinemets}}. Tema redistel põhineva kommunikatsiooniringi skeem on siiamaani organismide suhtluse […]

Laul Cipramilist

laanes kasvab kuss ja männ [[Pühendatud kõikidele inimestele, keda rõhub nende mädanev hing.]] kuss on kuss ja männ on männ männi taga elab män männa kaasaks on wu-män ka on neil üks väike sann sanna taga mängib san et on hirmus onu Sam rusikas on väike känn hirmus lidub põdd ja jänn pätiks läinud väike […]

Tšuudid Njuohttejávris

Ükskord olid tšuudid teel Koola poole, et seal kindlust ära võtta. Koltalaplased olid põdrarakenditega Suoločielgis metsikuid põhjapõtru küttimas. Oli sügistalv. Üks neist oli nõid, kutsuti Jäärebase-taadiks. Ta oli jahil ühes oma kahe pojaga. Nad said jahiga ühele poole, järgmisel päeval pidid minema tagasi Njuohttejávri külla. Hommikul, kui üles ärkasid, ütleb Jäärebase-taat, et nüüd on tšuudid […]

D’Artagnan ratsutab lavale

“Noil aegadel olid paanikahood sagedased. Senjöörid sõdisid üksteisega, kuningas oli sõjajalal kardinaliga, hispaanlased aga omakorda kuningaga. Peale nende varjatud või nähtavate salajaste või avalike sõdade olid veel vargad, kerjused, hugenotid, hundid ja lakeid kes sõdisid kõigiga. Alati haarasid linnakodanikud relvad varaste, huntide ja lakeide vastu, sageli senjööride ja hugenottide vastu, mõnikord kuninga vastu kuid mitte […]

Eesti avalike ülikoolide KVALITEEDILEPE õppekavade, akadeemiliste ametikohtade ja akadeemiliste kraadide kohta

/…/VAATASIN KA “KVALITEEDILEPET”, MIS EI OLE OLULISELT PAREM SELLEST TEKSTIST, MIDA NIMETATAKSE “KÕRGHARIDUSPOLIITIKA STRATEEGILISTEKS ALUSTEKS”. MINISTER MAIMETSA AEG JA RES PUBLIKA LÄLLUTAMINE HARIDUSE PRIORITEETSUSE ÜMBER JÄÄB PIKAKS AJAKS MEELDE NÄITENA SELLE KOHTA, MILLINE ÕUDUS VÕIB KUJUNEDA HOOLIMATUSE JA HARIMATUSE TAGAJÄRJEL. Üks asi on see tekst, mida “STRATEEGIAKS” nimetatakse, aga teine on nende inimeste ettevalmistus, kes […]

Linnaruumist

Lugemissoovitus: ([Ehituskunst linnast->http://ehituskunst.ee/series/49-50/]).Toomas Paaver: “Tasakaalus linnaruum sünnib vaid siis, kui avaliku sektori esindajale on avalikud huvid ja avalik ruum sama kallid, kui on eraomanikule tema raha. Niipea kui avalik sektor hakkab ehitusalastes otsustes esindama erahuvi, läheb süsteem tasakaalust välja, hoolimata ükskõik kui rangetest reeglitest. Ka ükski arhitekt ei saa luua normaalset tasakaalus arhitektuurset lahendust, kui […]

Makrokosmos

{Kirikiri soovitab: Huvitav vestlus uusaja alguse teaduslikust mõtlemisest. Ajakiri} [Mäetagused->http://haldjas.folklore.ee/tagused/]. Roomet Jakapi ja Enn Kasak: “Me keskendume sellele osale makrokosmosest, mida päriskosmoses ei ole ja mis omab mõtet koos inimesega, nt taevas ja põrgu. Peamiselt käsitleme Briti uusaegset mõtlemist tänapäevase teaduse alguse perioodist (1650-1750). Uusaegses mõtlemises on palju keskajast pärinevat ja mõneti on see isegi […]

Islami fundamentalismist

Lisa: [Vaata täispikkuses videot Kalle Kasemaa islamiteemalisest loengust->mms://193.40.5.165/usuteaduskond/3-kasemaa.wmv] Islami fundamentalismist on viimasel ajal väga palju räägitud, eriti viimasel 10 või 20 aastal. Kuid tundub, et selle eesmärkidest, islami fundamentalismi olemusest pole õigesti aru saadud. Valesti on mõistetud seda, mida nad taotlevad, sest et igasugune vägivald nii Araabia maailmas kui islamimaailmas kantakse tegelikult islami fundamentalismi alla. […]

Värise Euroopa, selg sirgeks Euraabia !

Jäädes truuks traditsioonile olla ainus eesti väljaanne, mis avaldab islami pahupoolt paljastavaid karikatuure (kurikuulsad taanlaste Muhamedi kajastavad karikatuurid leiate meie arhiivist [http://www.islam.ee/contents.php?cid=232->http://www.islam.ee/contents.php?cid=232] ), kajastab [ISLAM.EE->http://www.islam.ee/contents.php?cid=474] uut karikatuuridega seonduvat skandaali, seekord Hollandist. Hiljuti, 13.05.2008, oli ajalooline hetk Hollandis, kus esmakordselt 800 aasta jooksul pandi karikaturist soolaputkasse satiiri eest! Solvati ei kedagi muud kui ikka islamit. {Long […]

Kiri Lhasast

{Järgneva kirja on kirjutanud anonüümseks jääda sooviv Lhasa elanik, kes kirjeldab hetkel linnas toimuvat isiklikust vaatepunktist.} Eile oli väljas päris kuum ja sõjaväelased, kes ühes bensiinijaamas patrullisid, olid ennast kuumade päiksekiirte eest suure päevavarjuga katnud. Täna on vastupidi; külm, pilvine ja aegajalt käivad üle isegi kiired lumetormid, kui tormipiir üle mägede hõljub ja vahepeal orgu […]

Saab ka ilma meesteta hakkama

Palju on arutletud naiste rolli üle Eesti ühiskonnas, nende karjäärist ja pereelust. Servapidi on siis juttu tulnud ka meestest, näiteks isapalgast või mõnest muust pseudoprobleemist. Meie aga tahaksime puudutada ühte tabuteemat, avada ühe mädapaise. Nimelt: eesti mehed on mõttetud. Kohe seletame ära, miks me seda väidame. {{{Saadaval vaid kaheksa meest}}} Me ei võta seda juttu […]

Elagu aseksuaalne revolutsioon !

Meie bändis mängis aastaid tagasi kitarri vene noormees Daniil, kellega oleme siiamaani sõbrad. Nii häid soolosid pole Kevadbändis enne ega pärast kunagi mängitud. Eilegi kohtasime teda Zavoodis ja nõudsime talt oma mikrofoni tagasi. Daniil aga rääkis meile ärevalt oma öistest juhtumistest Tartus. Tallinnas oli mingit skulptuuri teisaldatud, mispeale venelased olid linnas suure mässu korraldanud. Daniil […]

Kurdidest

Renna Ali   Kurdid on suur (üle 45 miljoni) ja kummalise saatusega rahvus, kellel pole olnud (ühe erandiga, sellest hiljem) ega ole ka praegu oma riiki. Praegu on Iraagis küll Kurdistani alal autonoomia ja Iraagi president Jalal Talabani on kurd, aga vastuolu Iraagi araablastest ja kurdidest elanikkonna vahel püsib. Türgis elavate miljonite kurdide olukord on […]

Homoseksualismi metafüüsikast

Andrus Norak   Tuntud geiaktivist Rein Metsale kuulub dekaloogist ehk kümnest käsust teada-tuntud kümnenda, ehk viimase käsu omapärane interpreteering. Teadupärast keelab see käsk meil himustada oma ligimese naist, koda, pudulojust või muud kinnis- või vallasvara. Ligimese all on sealjuures mõeldud samasoolist ehk meessoost rahvus- või õigemini küll usukaaslast. Rein Metsa sõnul ei keela nimetatud käsk […]

Mythbuster

Elmer Joandi Energeetika ümber liigub ringi palju müüte ja stampe. Mida aga on võimalik uurida ja ümber tõugata. {{1. Alternatiivenergeetikast ei piisa Eesti varustamiseks energiaga.}} See oli tõesti tõsi ajal, mil tänased energeetikaisad koolipinki nühkisid. Tänapäevased soojustusmaterjalid võimaldavad majad soojustada nii, et kohalikust kütusest (metsa jääkidest) piisab majade kütmiseks. Tööstuse energiamahukas osa peab majanduse konkurentsivõime […]

Greenpeace’i reis “Toxic Tour”

Greenpeace’i reis “Toxic Tour” Läänemerel oktoobris 2006. Euroopa Liidu kemikaalimääruse REACHiga seonduva kampaania tutvustus. {{{Reisi eesmärk}}} Praegu on aeg, kus maailm ootab huviga kõige suurejoonelisema keskkonnaalase seadusandluse – EL kemikaalimääruse REACH – lõpliku hääletamise tulemusi. REACH’i lõplik hääletus toimub sellel sügisel/talvel, pärast seda saab temast kohustuslik seadus kõikidele EL liikmesriikidele. REACHist saab kemikaalide ja nende […]

Kas tõesti nii peab olema ?

Hasso Krull „Laia wälja keskel, kõrge kiwi müüriga ümber piiratud, seisab rauawalamise wabrik oma ilmlõpmata suitsewa korstnate, ragisewa ahelate, sulamise ahjude, juurdeweo raudteega ja wabriku tööliste ja ülewaataja elumajadega. Wabrikus, kui ka tema kaewandustes kihawad töölised kui sipelgad; nemad on enam kui sada arssinat maa all pimedates, niisketes, kitsastes, iga silmapilk kokkulangeda ähwardawates käikudes. Õhtust […]

Naftatipu seletus

Nii see käib: Nafta on tekkinud mittetäielikult lagunenud orgaanilisest ainest, mis võis olla nii taimne kui ka loomne ning kasvanud kas meres või maismaal. Ehk siis millisest toormest midagi tekib. Nagu näha, saab naftat ainult saurustest. Siit kerkibki probleem. Naftat juurde tekitada on ülimalt raske, sest: (Loch Nessie järvekoletise kinnipüüdmise katsed on luhtunud, mõned pessimistid […]

Lokaalraha

Henri Laupmaa   Paralleelraha, lokaalraha, täiendraha, rööpraha ja eelmise sajandi alguses ka koduraha – heal lapsel mitu nime. Aga millega on tegemist? {{{Põhimõte}}} Erinevat tüüpi vahetussüsteeme on inimesed kasutanud nii kaua, kui meil on olemas kirjalikke ülestähendusi. Algselt olid levinud põhiühikuteks kariloomad ja vili, mis hiljem asendusid paberist ja metallist ühikutega. Pika ajaloo jooksul on […]

Tule jutt

(AT 1920H, tõlgitud raamatust: Annukka ja Samuli Aikio. Girdinoaiddi bárdni. Sápmelaš máidnasat. Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo-Helsinki-Juva 1981) Kolm venda läksid kord metsa jahile. Jõudis kätte õhtu ja nad hakkasid vaatama, kuhu ööseks jääda võiks, aga siis nägid, et on oma tuleriistad maha unustanud. Siis nad nägid, et seal ligidal põles tuli. Kõige vanem vend läks […]

Sigadus

Valdur Mikita   Siga ulus sulus, aeg muudkui kulus. Siga kasvas, kuni kasvas sulust ulos. Number sea küljes näitab ulos-sea reitingut kõikide sigaduste jooksvas edetabelis.

Indrek Pargi müsteeriumid

Valdur Mikita   Soovitan kõigil lugeda {{Indrek Pargi}} raamatut {Ebatavalise luule käsiraamat}. See on ülevaade luuletustest, mis on irdunud klassikalise luule prototüübist sedavõrd kaugele, et nende sirvimine eeldab lugejalt tugeva semiootilise disponeerituse olemasolu. Kuid isegi siis, kui seda pole, tasub raamat ennast ära. Muude asjade kõrval pühendab Park mitmeid lehekülgi ka luulele kurttummade maailmas. Tema […]

Hundiks pandud noormees

Oli kord üks kuningas, kes toitis ühte täid klaasi sees. Täi kasvas väga suureks. Kuningas tappis täi ära ja riputas naha majaseina peale. Ta lubas sellele, kes tunneb ära, mis nahk see on, oma tütre naiseks. Palju rahvast käis vaatamas, aga ükski ei tundnud seda nahka ära. Siis tuli libahunt tundru pealt ja ütles: “Kas […]

You are what you eat

Arutlusele tuleb, kas toitumise juures on tähtsam gurmaanlus või energeetika. Ja mida see tegelikkuses tähendab. Järgnev pärineb [teoreetilise bioloogia->http://lists.ut.ee:8888/wws/info/teorbio] (teorbio(at)lists.ut.ee) listi kirjavahetusest. Kirju on toimetatud parema jälgimise huvides, lisatud ei ole osalejate nimesid, tegemist on nii-ehk-naa autorluse koha pealt segase valdkonnaga. Date: Tue, 22 Aug 1995 19:06:25 +0200 (MSZ) Eile vahendas Discovery Channel hetki putukate […]

Feminismihirmul suured silmad

Leena Kurvet Käosaar & Raili Põldsaar Feministi ümbritseb Eestis ikka veel muinasjutukoletise oreool. On üsna tavaline, et feministi seostatakse sassis juuste, karvaste jalasäärte ja lohmakalt riides naisterahvaga, kes kõigele lisaks tundub olevat ka kibestunud: küllap on mees ta maha jätnud või pole keegi teda tahtnudki. Viimati on veel lesbigi, kes meeste suunas rusikat viibutab ja […]

Jäljendamine õppimise meetodina – lisa

Anzori Barkalaja Avatud simulatsiooni tüüpi mängud on efektiivne meetod inimese teadvuseseisundite ja nende omandamise matkiva iseloomu uurimisel. Ühe näitena esitaksin nn storytelling kaardimängu kasutamist Pilistvere küla laste kognitiivsete kaartide väljaselgitamisel. Selles mängus jaotatakse osavõtjatele kolme tüüpi mängukaardid. [—] Lugude genereerimisel olid poiste poolt märkimisväärsel kohal sellised tegevused nagu joomine, pidutsemine, seks ja purjus peaga toime […]

Saatesõna ajastu ahistavatele asjadele

Selle numbri kokkupanemine algas püüdest veidigi mõista meid ümbritsevat poliitilist tegelikkust. Maailma presidendi valimine kinnitas meie pilgud muidugi Ameerikale ja sealt sai valitud kaks üsna vastandlikelt seisukohtadelt lähtuvat lugu, mis siiski peaksid tänase maailma mõtestamisel veidigi kasuks tulema. Siinkohal tänud [{{George P. Lakoffile}}->http://en.wikipedia.org/wiki/George_Lakoff] ja {{[Niall Fergusonile->http://en.wikipedia.org/wiki/Niall_Ferguson]}}, kes lubasid oma lugusid lahkelt kasutada, muidugi ka kõigile […]

Kvantmüstika… kriitika vastuseks

Roland Karo   Esmalt – aitäh kõigile, kes võtsid vaevaks [minu mitte liiga ladusa teksti lugemise-kommenteerimise->http://www.kirikiri.ee/article.php3?id_article=89]. Tahaksin juhtida tähelepanu mõningaile kriitilistele remarkidele, mida [Delfi portaalis->http://www.delfi.ee/archive/article.php?id=4895091&com=1&s=1&no=5680] selle kohta esitati.[[Väljavõte sellest arutlusest ka siin: {{02.11.2004 06:38}} Hele: rannatüdrukule: Kvantmüstika jutu kohta ütlen “pehmelt”, et ega ta mulle päris ladus lugemine ikka polnud küll. Siiski leidus sealt asjalikke […]

Oma kivi kuningatest

Kui inimesele on mingis valdkonnas ühiskonna poolt seatud piirangud, mida ta lõhkuda ei suuda, siis võib ta üritada neid lõhkuda mõnes teises valdkonnas.Millest võiks võtta suvalise paralleeli, et kui ühiskond salliks homosid, siis poleks ehk tollele Lihula monumendile tekkinud natsisümboolikat. Vähemuste vihkamine ei ole modernsele ühiskonnale kasulik, kuna sellest tulevad pinged ja manipulatsioonid leiavad endale […]

Ameerika kiri

Asko Noormets   Üks esimesi asju, mis pähe turgatab, on krooniline maailmanägemuse erinevus suurest ja väiksest riigist pärinenute vahel. Kuna viimase paari-kolme-viie aasta jooksul on mitmed väikeriigid püüdnud oma iseseisvust legaliseerida, olen saanud võimalusi sellest teistega kõnelda. Ja praktiliselt eranditult ameeriklased, hiinlased, indialased (mitte hindud:) ), venelased ja muud ei taha kuidagi näha mõne (kunagise) […]

Ilusa linna kolmikud

Inimestele on alati meeldinud jälgida pingutamist. Verd, higi ja pisaraid. Tsirkust teiste sõnadega. Sellel on olnud aga alati mingisugune kargelt halvustav toon juures, kuigi tegelikult poleks ju selleks põhjust. Inimestele on alati meeldinud jälgida pingutamist. Verd, higi ja pisaraid. Tsirkust teiste sõnadega. Sellel on olnud aga alati mingisugune kargelt halvustav toon juures, kuigi tegelikult poleks […]

Härrased, igav on…

Kui Vladimir Putin võimule sai, jättis tema pidevalt murelik ilme, kuidagi vabandavalt hall olemine veenva mulje. Tekkis kohe kaastunne, et näe kui raske mehel emakse Venemaa pärast on. Tuli meelde, et üks selline mees on juba ajaloos olnud. Carl Gustav Jung iseloomustas omal ajal Hitlerit geniaalselt kui sakslaste kollektiivset alateadvust. See muretses ka pidevalt, aga […]

Lõksuv universum

Valdur Mikita ma tean üht meest kes defineeris ümber oma ema ja maja kohta eelistas ta öelda “näe mere varjus ammub hommik” ta ütles “paide” kuid see kõlas nagu “orindž” ja koer ei olnud koer vaid hoopis “pilliga apuuts” nii möödus aastaid ja okste varisedes külma täiskuu all varjuriiki rändas pilliga apuuts
  • 1
  • 2