Biopoeesia

Alates kaheksa­kümnendatest on luule tõsiselt eemaldunud trükilehelt. Video, holograafia, programmeerimine ja arvutivõrgud on laiendanud edasi uue luule võimalusi ja ala. Nüüdses kloonide, kimääride ja transgeensete olendite maailmas on aeg kaaluda uusi suundi luulele in vivo.
Alates kaheksakümnendatest on luule tõsiselt eemaldunud trükilehelt. Minitelist varajase koduarvutini kirjutamise ja lugemise keskkonnana oleme olnud tunnistajateks uute poeetiliste keelte arengule. Video, holograafia, programmeerimine ja arvutivõrgud on laiendanud edasi uue luule võimalusi ja ala. Nüüdses kloonide, kimääride ja transgeensete olendite maailmas on aeg kaaluda uusi suundi luulele {in vivo}. Järgnevalt pakun välja biotehnoloogiat ja elusorganismide kasutamist uue sõnalise loomingu alana. 1) Mikrobot- {perfomance}: kirjuta ja esita mikroroboti abil mesilaskeeles, mesilastest publikule poolenisti funktsionaalne- poolenisti fiktiivne tants.
2) Atomaarne kirjutamine: aseta aatomid täpselt ja loo molekulid, mis märgivad sõnu. Anna neile molekulaarsõnadele väljendus taimedes ja lase neil kasvatada mutatsioonide abil uusi sõnu. Jälgi ja nuusuta nõnda tehtud lillede molekulaarset grammatoloogiat. 3) Mereimetajate dialoogiline vastasmõju: loo helitekst delfiinidest publikule manipuleerides delfiinide omavahelise suhtlemise salvestiste helikõrguse ja sageduse parameetritega. Jälgi, kuidas vaaladest publik reageerib ja vastupidi. 4) Transgeenne luule: sünteesi DNA-d vastavalt avastatud koodidele, et kirjutada sõnu ja lauseid kasutades nukleotiidide kombinatsioone. Sisesta need DNA sõnad ja laused elusorganismide genoomi, kus need liiguvad nende järglastele kombineerudes teiste organismide sõnadega. Mutatsiooni, loomuliku kao ja DNA materjali vahetuse ilmuvad uued sõnad ja laused. Tõlgi transpoeem DNA sekventeerimise kaudu.
5) Amööbne käsikiri: Kasutades kirjutusvahendina amööbikolooniaid kirjuta käsitsi agarile ja jälgi nende kasvu, liikuvust ja vastasmõju kuni tekst muutub või kaob. Jälgi amööbset kirjutamist simultaanselt mikroskoopilisel ja makroskoopilisel skaalal. 6) Jaaniussi signaliseerimine: loo tulikärbse bard manipuleerides geenidega, mis kodeerivad biolumiessentsi, võimaldades neil kasutada oma valgust lisaks looduslikule kasutamisele – näiteks röövloomade eemalepeletamiseks ja paariliste või väiksemate, söödavate olendite ligimeelitamiseks – ka vabaks (loovaks) kasutamiseks. 7) Dünaamiline visand biovärvidega: kasuta kalmaari värvikeelt, et luua fantastilisi värvilisi vaatepilte, mis teavitavad kalmaari Umweltist, kuid viitavad teistele võimalikele kogemustele. 8) Linnukirjandus: õpeta Aafrika hallpapagoi mitte ainult lugema, rääkima, ning kasutama sümboleid, vaid ka looma ja esitama kirjandusteoseid. 9) Bakteripoeesia: kaks identset bakterikolooniat jagavad omavahel petri tassi. Üks koloonia on kodeerinud plasmaluuletuse X, teine luuletuse Y. Kuna nad konkureerivad samadele ressursidele või jagavad geneetilist materjali, siis võibolla osutub üks koloonia edasikestvaks, kuid võibolla ilmub horisontaalse poeetilise geenivahetuse tõttu uus bakter. 10) Ksenograafika: istuta elav tekst ühest organismist teise ja vice versa, nõnda, et luua in vivo tattoo. 11) Koetekst: kultiveeri kudesid sõnastruktuuride vormi. Kasvata kudet aeglaselt kuni sõnastruktuurid katavad kogu kelme ja hakkavad iseennast kustutama. 12) Proteiinipoeesia: loo kood, mis konverteerib sõnad aminohapeteks ja loo nende abil kolmemõõtmelise proteiinipoeemi, vältides nõnda geeni vajalikkust proteiini kodeerimisel. Kirjuta proteiin otse. Sünteesi proteiinipoeem. Modelleeri seda digitaalses ja mittedigitaalses meedias. Väljenda seda elusorganismides. 13) Agroverbalia: kasuta elektronkiirt, et kirjutada erinevaid sõnu seemnete pinnale. Kasvata taimi ja jälgi, millised sõnad toodavad kõige võimsamaid taimi. Külva seemned eritähenduslikes rühmades. Avasta tähenduste hübridisatsioon. 14) Nanopoeesia: omista tähendus kvantpunktidele ja erivärvilistele nanosfääridele. Väljenda neid elavatel rakkudel. Jälgi millised punktid ja sfäärid liiguvad millises suunas ja loe kvant- ja nanosõnu kui nad liiguvad läbi raku sisemise kolmemõõtmelise struktuuri. Lugemine on rakusiseste vektoriaalsete trajektooride jälgimine. Tähendus muutub jätkuvalt, kui kindlad kvant- ja nanosõnad on üksteise lähedal või liiguvad teistele lähemale või neist kaugemale. Kogu rakk on kirjutamispinnaks kui võimaliku tähenduse ala. 15) Molekulaarsemantika: Loo molekulaarsõnu omistades foneetilisi tähendusi üksikutele aatomitele. Siirda nanolitograafia abil molekulid aatomitasemel tasasele kuldpinnale, et kirjutada uus tekst. Tekst moodustub molekulidest, mis on ise sõnad.
16) Ebasüntaktiline karbogramm: loo sugestiivseid sõnalisi nanomoodustusi suurusega meetri miljardikosa. 17) Metaboolsed metafoorid: Kontrolli mõnedes suurtes populatsioonides paksus keskkonnas elavate mikroorganismide ainevahetust nõnda, et on võimalik toota lühiajalisi sõnu organismide reageerimisel teatavatele keskkonnamuutustele, nagu mõjutatavus valgusest. Lase neil elussõnadel end loomulikult hajutada. Hajumisprotsessi ajalist kestvust peaks kontrollima, kuna sel on oluline osa poeemi tähendusele.
18) Loov kirjutamine: loo täiesti uus elusorganism, millist pole varem eksisteerinud sisestades alguses aatomeid molekulidesse läbi “atomaarse kirjutamise” või “molekulaarse semantika”. Siis organiseeri need molekulid väikseimasse funktsioneerivasse kromosoomi. Sünteesi seda kromosoomi sisaldav rakutuum või istuta see olemasolevasse rakutuuma. Tee seda sama kogu rakuga. Lugemine toimub jälgides kirjutusgeensete kromosoomide rakupoeetilisi muundumisi ainurakse organismi kasvamise ja paljunemise käigus.document 223[Toimetuselt: Brasiilia kunstnik Eduardo Kac liigub ohtlikul jumala-mängimise rajal, esitades – tõenäoliselt irooniliselt- oma nägemust geneetilise teksti kasutamisel kunstivormide loomisel. Genesis on transgeenne kunstitöö, mis uurib bioloogia, religiooni, infotehnoloogia, eetika ja interneti suhet. Pildil on Kac’i loodud projekt, milles Kac on translitereerinud Genesise 1:26 teksti morsekoodi ja sealt DNA kaksikheeliksi moodustavateks aluste komplementaarseteks paarideks meetodi abil, mis spetsiaalselt selle projekti tarvis loodud. Morsekood sai valitud seepärast, et see sümboliseerib infoajastu saabumist. Genesise geen viidi bakterisse, mida demonstreeriti kunstigaleriis. Külastajad said ultraviolettvalgust – mille abil tekitati bakterite bioloogilisi mutatsioone – interneti kaudu sisse-välja lülitada. See põhjustas piiblilause muutuse bakterites, tagasi translitereerides läbi morsekoodi inglise keelde tuli uus sõnum ilmsiks. Veendumusest, et pole rohkem arvuteid kogu maailma jaoks tarvis, kui vaid neli-viis, liiguti juba paarikümne aastaga esimese ülikoolidevahelise arvutivõrgu loomiseni, millele veelgi kiiremini järgnes liikumine hypertekstiajastusse ning igamehewebini. Mille teatavaks tippsaavutuseks võib pidada nn kollektiivse aju sündroomi, mis paljudel juhtudel annab korrastatud informatsiooni asemel edasi juhuslikku ja ebamäärast müra. Nii on ka vabavaraliste programmeerimisvahendite levik toonud kaasa viirustelaine. Alati leidub spetsialiste ja nn. eetilisi häkkereid, kes juhivad tähelepanu tarkvaras peituvatele turvaaukudele ja nende potentsiaalsetele kasutusvõimalustele, kuid seejärel on alati ilmunud välja nn. {script-kiddie}-kambad, kes nolgiliku vastutustundetusega selle teabe põhjal pahatahtlikke viiruseid kirjutavad ja rünnakuid korraldavad. Paralleelina sellele võib tajuda kangastumas biotehnoloogia kättesaadavaks muutumist laiadele massidele. Sedalaadi katsetamine kasvataks kardetavasti kõigi elusolendite kannatuste koguhulka mõõtmatult.] {[{Biopoetry}->http://www.ekac.org/biopoetry.html] tekst ja pildid pärinevad Eduardo Kac’i kodulehelt [http://www.ekac.org->http://www.ekac.org/]}

Eduardo Kac