Asi ja olemine

Heideggeriaan: Kuidas sina mõistad olemist? Asjataja: Igatahes ei mõista ma seda millegina, mis erineb olevatest. Heideggeriaan: Milline on siis sinu arusaamine? Asjataja: Mind väga olemine ei huvita. Aga ma ei pea asju olevateks. Heideggeriaan: Eks kae. Kuidas siis sina asju käsitled? Asjataja: Ma pole kindel, kas asju ja omadusi ei näita meile vaid keel. Heideggeriaan: Igasugune jagatud kogemus vajab keelt. Asjataja: Seni. Igatahes esitavad laused asju viisil, mis võib varjata seda, kuidas nimisõnad neid väljaspool lauset näitaks. Heideggeriaan: Mida sa silmas pead? Asjataja: Tihtipeale järgneb nimisõnale koopula. Aga nimisõnade seisukohast võiks asjadest rääkida ka rangelt endas, väljaspool olemist. Heideggeriaan: See oleks juba puht keeleliselt ebamugav, sest me ju ütleks, et asjad on endas. Asjataja: Võib ju kasutada mingit teistsugust väljendust või uudissõna. Asjad näiteks asjatavad või kui see kõlab nii, nagu oleks asjadel mingi asi ajada, siis asjad {asjatsevad} iseendas. Heideggeriaan: Kas sa mõistad, kuhu su asjade käsitlus edasi viib? Asjataja: Jah, see mis nimisõnu omadussõnadega seob on ju koopula. Heideggeriaan: Asjad mitte ainult ei asjatse väljaspool olemist, vaid ka väljaspool omadusi? Asjataja: Nii nimisõnad asjasid näitavad. Heideggeriaan: Aga kas selline puhtalt sõnade poolt näidatud maailm omab ka kokkupuutepunkte muu kogemusega? Asjataja: Pigem on siis mõningad seosed igapäevase arusaamaga kogemuse tagusest maailmast. Selle järgi on asjad kogemusest sõltumatud. Heideggeriaan: Nii? Asjataja: Aga kui me peame olemist kogemusest sõltumatuks, siis me unustame, et koopulaga seotakse asja külge just omadusi. Heideggeriaan: Omadused on midagi tajutavat, mõõdetavat või abstraheeritavat, nad käivad tunnetuse juurde. Ja seega käib ka olemine tunnetuse juurde? Asjataja: Just. Heideggeriaan: Siis sul on oma olemise käsitlus -olev on tõeliselt asjatsev asi, mida tunnetatakse. Asjataja: Tuleb nii välja. Siin on üks aga. Heideggeriaan: Ja see oleks? Asjataja: Selle sõnastasid sina, sest sind huvitab olemine rohkem.

Karmo Talts