225 aastat Karl Ernst von Baeri sünnist, ja tema teaduspärandi väärtustamine Eestis

Meie kõigi aegade silmapaistvaim arsti- ja loodusteadlane, baltisakslane Karl Ernst von Baer sündis 28. veebruaril 1792. a (ukj) Eestimaa kubermangus, Järvamaal, Piibe mõisas. Tema tegevusring oli erakordselt laiahaardeline, ulatudes meditsiinist, zooloogiast, embrüoloogiast, entomoloogiast, ornitoloogiast ja ihtüoloogiast bibliograafia, botaanika, klimatoloogia, geomorfoloogia, arheoloogia, etnoloogia ja antropoloogiani. XLIII TEOREETILISE BIOLOOGIA KEVADKOOL “Baer” Pühajõe 12. – 14. mai 2017 [Artiklid->http://elus.ee/TBK_UUS/?do=files&sid=45]