Asi ja olemine

Prindi

Karmo Talts

1

Heideggeriaan: Kuidas sina mõistad olemist?

Asjataja: Igatahes ei mõista ma seda millegina, mis erineb olevatest.

Heideggeriaan: Milline on siis sinu arusaamine?

Asjataja: Mind väga olemine ei huvita. Aga ma ei pea asju olevateks.

Heideggeriaan: Eks kae. Kuidas siis sina asju käsitled?

Asjataja: Ma pole kindel, kas asju ja omadusi ei näita meile vaid keel.

Heideggeriaan: Igasugune jagatud kogemus vajab keelt.

Asjataja: Seni. Igatahes esitavad laused asju viisil, mis võib varjata seda, kuidas nimisõnad neid väljaspool lauset näitaks.

Heideggeriaan: Mida sa silmas pead?

Asjataja: Tihtipeale järgneb nimisõnale koopula. Aga nimisõnade seisukohast võiks asjadest rääkida ka rangelt endas, väljaspool olemist.

Heideggeriaan: See oleks juba puht keeleliselt ebamugav, sest me ju ütleks, et asjad on endas.

Asjataja: Võib ju kasutada mingit teistsugust väljendust või uudissõna. Asjad näiteks asjatavad või kui see kõlab nii, nagu oleks asjadel mingi asi ajada, siis asjad asjatsevad iseendas.

Heideggeriaan: Kas sa mõistad, kuhu su asjade käsitlus edasi viib?

Asjataja: Jah, see mis nimisõnu omadussõnadega seob on ju koopula.

Heideggeriaan: Asjad mitte ainult ei asjatse väljaspool olemist, vaid ka väljaspool omadusi?

Asjataja: Nii nimisõnad asjasid näitavad.

Heideggeriaan: Aga kas selline puhtalt sõnade poolt näidatud maailm omab ka kokkupuutepunkte muu kogemusega?

Asjataja: Pigem on siis mõningad seosed igapäevase arusaamaga kogemuse tagusest maailmast. Selle järgi on asjad kogemusest sõltumatud.

Heideggeriaan: Nii?

Asjataja: Aga kui me peame olemist kogemusest sõltumatuks, siis me unustame, et koopulaga seotakse asja külge just omadusi.

Heideggeriaan: Omadused on midagi tajutavat, mõõdetavat või abstraheeritavat, nad käivad tunnetuse juurde. Ja seega käib ka olemine tunnetuse juurde?

Asjataja: Just.

Heideggeriaan: Siis sul on oma olemise käsitlus -olev on tõeliselt asjatsev asi, mida tunnetatakse.

Asjataja: Tuleb nii välja. Siin on üks aga.

Heideggeriaan: Ja see oleks?

Asjataja: Selle sõnastasid sina, sest sind huvitab olemine rohkem.

1

2018-03-03