Tõde

Prindi

Karmo Talts

1

Objektivist: Loobuge subjektiivsusest, tõde on olemas!

Subjektivist: Etskae, mingi usukuulutaja.

Objektivist: Kuidas ma siis usukuulutaja olen? Ma harin inimesi!

Subjektivist: Valgustatud inimene peaks ju olema kriitiline, mitte ise pimesi uskuma.

Univeralist: Tabavalt öeldud. Ent teie näol on kokku sattunud kaks religioosset inimest.

Subjektivist: Kuidas siis nii?

Universalist: Sa ju nähtavasti usud, et tõde ei ole olemas.

Subjektivist: Ei olegi, tõde on subjektiivne.

Universalist: Sinu ebakriitilisus läheb sellesse väitesse uskumisest kaugemale. Sa usud ainult kahte tõeväärtust -tõene ja väär.

Subjektivist: Tahad oma jutuga tõe kui faktide pinnalt liikuda tõeväärtuste juurde. Hästi, ma olen ka kuulnud mitmevalentsest loogikast. Aga milleni see meid viib?

Universalist: See avab meie ees rea võimalusi. Näiteks sellise, et tõde on pigem olemas, kui et ta ei ole.

Subjektivist: Ja sina usud seda? Mida see üldse tähendab?

Universalist: Ma pean seda vaadet mõistlikuks. Ja minu meelest tuleks seda tõlgendada nii, et see mis on paljude jaoks tõde, pole seda väheste jaoks.

Relativist: Etskae, kui palju rahvast on turuplatsile kogunenud. Kuulsin vestluse lõpuosa. Kas saaksite mulle seletada, millest jutt alguse sai.

Universalist: Nii ja nii.

Relativist: Ahah. Sul endal on mõned uskumused, mida sa pole märganud.

Universalist: Millised siis nimelt?

Relativist: Sa usud moraali. See enamus, kelle tõde sa rõhutad, on sinu jaoks ühiskondliku moraali kehtestaja.

Universalist: Ja kuidas siis sina asja näed?

Relativist: Pole tähtis, kui palju inimesi mingit tõde pooldab. Subjektivistil on õigus, et tõde on subjektiivne.

Subjektivist: Tänan.

Relativist: Aga see ei tähenda, et tõde pole olemas. See, et ühtede tõde pole teiste tõde, tähendab, et tõde korraga nii on olemas, kui ka seda, et teda pole.

Postmodernist: Kui mugav. Sa ei tee vahet väikestel tõdedel ja suurtel, kuigi suured tõed domineerivad väiksemate üle.

Objektivist: Sohh, sa oled kõik see aeg vaikselt kuulanud.

Postmodernist: Kuulanud ja dekonstrueerinud. Väikesed tõed on suurtele allutatud. Kui suured narratiivid dekonstureerida, siis jääb õigus väikestele. Tõde pigem pole olemas, kui et ta on.

Nihilist: Tõde ei ole olemas. Ei suuremaid tõdesid, ega väiksemaid.

Postmodernist: Anname talle naha peale!

Nihilist: Kuidas nii, kõiki tuleb ju sallida?

Postmodernist: Sest objektivismi, universalismi ja relativismi puhul on vähemused kõigest allutatud enamusele. Kui aga tõde enam üldse ei ole, pole ka vähemuste tõdesid.

1

2017-09-13