Teemad

Dialoog traditsioonilisest teadmisest

Prindi

Karmo Talts

1

Vanur: Hei, kuhu tõttad nooruk?

Nooruk: Olen juba keskeas, auväärne. Mis nooruk ma enam olen?

Vanur: Ma ei pea ainult vanust silmas. Nagu tead, olen ma jutuvestja.

Nooruk: Nii ja mis siis sellest?

Vanur: Aga jutuvestmine on vana ja auväärt amet.

Nooruk: Võrreldes millega?

Vanur: Eks ikka va sinu teadusega, noor sõber.

Nooruk: Aga võibolla on sinu amet juba vanaks ja „seniilseks“ saanud?

Vanur: Aga mõtle sellele, et teadusega tegeleb väike ring inimesi.

Nooruk: Ja mis sellest, auväärt sõber?

Vanur: Lugude lihvimise ja täiendamisega on aga tegelenud tohutud inimhulgad.

Nooruk: Nii see võib ju olla, aga neil inimestel puudub kvalifikatsioon.

Vanur: Aga sõber, lugu pole ju nõnda, et meil oleks tegemist kahe rühma, kvalifitseeritute ja mittekvalifitseeritute teadmistega.

Nooruk: Kuidas nii, et pole?

Vanur: Teadust on tehtud lühemat aega ja juttude vestmine esindab rohkemate põlvede kogemust.

Nooruk: Midagi ju selles jutus on. Aga hea vanake, ma olen lisaks teadusega tegelemise filosoof ja see on juba auväärsem amet.

Vanur: Tõsi filosoofiaga on tegeldud kauem -suhteliselt kauem. Aga filosoofia viga on see, et filosoof on teadlasega võrreldes individualistlikum

Nooruk: Mis siis sellest?

Vanur: Aga seda, et iga filosoofia on loodud veel vähemate inimeste poolt kui teaduslik teooria.

Nooruk: Sa siis ei taha usaldada väikese hulga inimeste lühikest kogemust, tarkuse isa?

Vanur: Nii just ongi, teadmise poeg.

1

2015-04-13

MärksõnaMythos