Levinumad korrektuurimärgid

Prindi

Kirikiri

1

Inimesed, kes toimetavad trükkiminevat teksti, olles ise toimetajad või teksti autorid, kasutavad paranduste sisseviimiseks mingisuguseid märke - eeldusel, et parandusi viiakse sisse väljatrükile, mitte faili. Aastate jooksul on selgunud, et selles vallas valitseb eriti autorite hulgas (enamasti akadeemilised töötajad) hämmastavalt suur segadus. Mõnikord juhtub, et ei olegi võimalik päris korralikult autori poolt tehtavatest parandustest aru saada, sest need on sisse viidud sedavõrd idiosünkraatiliste märkidega, mille olemusse ei õnnestugi tungida.

Samas on vähemalt toimetajate hulgas välja kujunenud hulk märke, mida kasutatakse enam-vähem sarnaselt ning mille tundmaõppimisest oleks autoril kindlasti abi. Kuna nende kasutuse seletamine on suusõnal sageli keeruline, siis on allpool olemas pdf fail, milles märkide kasutus on lahti seletatud. Märgid ise pärinevad veidi kohandatud kujul raamatust Lembit Abo, Autori meelespea (Tallinn: Valgus, 1980).

(PNG)

1

2010-03-21