Teemad

MärksõnaEluteadus

Looduskaitsebioloogia töörühma koduleht

Prindi

Kirikiri

1

Tartu Ülikooli looduskaitsebioloogia (LKB) töörühmal on nüüd koduleht, aadressil http://www.ut.ee/lkb/
Töörühm on tänavusest aastast märgatavalt ümber formeerunud ning kaasab praegu ligi kolmekümmet Tartu Ülikooli Ökoloogia ja maateaduste instituudi töötajat, kraadiõppurit ja üliõpilast zooloogia ja botaanika osakondadest. Töörühma tuumiku moodustab asjakohane riiklik sihtfinantseerimisteema, mis kuulub ka Bioloogilise Mitmekesisuse Tippkeskuse FIBIR koosseisu.

Laiemale avalikkusele võiks huvi pakkuda eeskätt see, et püüame kodulehel jooksvalt lühiuudistena kajastada töörühma teadustulemusi, kusjuures niisugusel kujul, mis oleks mõistetav nii otsustajatele, rakendajatele, õpetajatele kui loodusesõpradele. Uudiseid on oodata juurde lähipäevilgi. Juhin tähelepanu, et uudisteks kvalifitseeruvad reeglina valmis uurimused, mis on vormunud kas (kaitsmisele lubatud) üliõpilastöödeks või (vastuvõetud) teadusartikliteks. Selle tõttu väheneb küll (avaliku) infoedastuse kiirus, aga suureneb usaldusväärsus.

Kodulehe nüanssides leidub veel puudujääke - kannatlikkus ja tähelepanu juhtimine lugejate poolt on teretulnud, sest kodulehe tegijate igapäevatöö on hoopis teine. Ingliskeelne versioon lisandub loodetavasti samuti peagi.

LKB kodulehe eest kannab hoolt doktorant Kadi Jairus (kadi.jairus@ut.ee).

Parimaga,

Asko Lõhmus LKB töörühma juht

(GIF)

Liigikaitse peab põhinema looduskaitsebioloogial

Haab pakub elupaiku vähemalt kahele tuhandele liigile

Looduskaitseteadlase neli hobust

Kui heal järjel on Eestis metsaökoloogia uuringud?

1

2009-06-10