Päästkem Eesti metsad - meeleavaldus

Prindi

Päästkem Eesti Metsad

1

Kodanikuliikumine Päästkem Eesti Metsad korraldab järgmisel neljapäeval, 29. mail Tallinnas Tammsaare pargis kell 17 meeleavalduse Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) reformi ning uue metsaseaduse vastu. Kodanikuliikumine kutsub meeleavaldusele osalema kõiki inimesi, kellele läheb korda Eesti metsade tulevik.

"Me ei nõustu sellega, et majanduslikke huvisid silmas pidades raiutakse rohkem metsa ning seatakse ohtu paljud taime- ja loomaliigid. Nõuame, et RMK reform peatatakse ning metsaseaduse sellistest muudatustest loobutakse ning kaasatakse keskkonnaühendused seaduse muutmisesse," märkis Päästkem Eesti Metsad juhatuse liige Lauri Läänemets.

RMK reformi ja uue metsaseaduse tulemusena võetakse seadusest välja nõue, et Eesti pindalast peab 20% olema riigimets. Kaotatakse metsade kaitsekategooriad ning lubatakse maha võtta keskkonnaministri otsusega igas vanuses puid.

Kodanikuliikumisse kuuluvad Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing SOREX, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering, Loodushoiu klubi, Tallinna Tehnikaülikooli Säästva Arengu Klubi, Eesti Maaülikooli Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts ja Pirita tee selts. Lisaks organisatsioonidele kuuluvad ühendusse üliõpilased, õppejõud ja metsamehed.

Allikas: Kodanikuliikumine Päästkem Eesti Metsad Kontakt: 513 9037, info@hooliveesti.ee, www.hooliveesti.ee


Tunnuslaul "Metsareformierakonnale":

1

2008-05-27