Sõnumitoojad

Prindi

.

1

“Sõnumitooja” oli aastatel 1989-1991 ilmunud Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi kuuleht, mille sisuks ja eesmärgiks oli tutvustada eesti lugejale Ida kultuure. Ühe trükipoogna suurune leht ilmus ligi kolme aasta vältel; ühtekokku anti välja 34 numbrit (formaalselt küll 46 numbrit, sest esimesed 12 lehte ilmusid paarisnumbritena; toonaste eeskirjade järgi ei tohtinud nn infolehe üksiknumbri maht olla suurem, kui pool poognat). Enamiku aega toimetasid lehte Märt Läänemets ja Indrek Ude, viimast kolme numbrit toimetas Indrek Ude koos Harri Intsiga. Lehe päise kujundus oli kunstnik Leo Lapinilt.

“Sõnumitooja” rolli Ida vaimukultuuri tutvustamisel on raske üle hinnata; ja rahvas võttis lehe vastu enam kui hästi: tipp-perioodil oli selle tiraa˛ 35000, lõpu poole küll mõnevõrra väiksem.

Praeguseks on “Sõnumitoojad” ilmselt ka enamikust raamatukogudest “ära loetud;” peale on kasvanud uus põlvkond, kes pole sellest väljaandest midagi kuulnudki. Enamik seal avaldatud tekste on aga püsiva väärtusega ning pakuvad tänasele lugejale mitte vähem uut teavet ja mõtlemisainet, kui 15 aastat tagasi.

KUID: Eesti Akadeemiline Orientaalselts on teinud kõik ilmunud “Sõnumitooja” numbrid nüüd kättesaadavaks pdf failidena. Tekstifailidena on eraldi välja pandud valik olulisemaid tekste, mida on mõnevõrra ka üle toimetatud.

Link on http://www.eao.ee/index.php?page=sonumitoojad

(GIF)

1

2008-03-13