Teemad

MärksõnaEesti ajalugu

1860.-1880. aastate Lõuna-Eesti vallakohtute protokollid võrgus

Prindi

Tõnis Türna

1

Protokolliraamatute pidamise eesmärgiks oli maarahva omavaheliste tüliküsimuste menetluskäikude ning valdade tavapärases elukorralduses esinenud häirete fikseerimine, seega kätkevad nad endas väga eripalgelist ning üksikasjalikku teavet oma aja ja ruumi kohta.

Nii peegelduvad neis kunagised inimsuhted, maarahva mentaliteet ja eluolu, samuti aga ka kokkupuuted väljapoole traditsioonilist külaühiskonda jääva maailmaga. Seetõttu on vallakohtute protokollide näol tegemist ühe värvikaima 19. sajandi keskpaiga ja teise poole talurahva ajaloo allikaga, mis lisaks ajaloolastele, etnoloogidele, filoloogidele ja teistele professionaalsetele uurijatele peaks põneva lugemismaterjalina huvi pakkuma ka suguvõsa- ja kodu-uurijatele ning kõigile teistele kodukandi ajaloost huvitatutele.

Lehekülg on loodud Tõnis Türna poolt Tartu Ülikooli ajaloo osakonna arhiivinduse õppetoolis professor Aadu Must ja assistent Mihkel Kraavi juhendamisel valmiva peaseminaritöö käigus ja selle eesmärgiks ongi vallakohtute protokollide laiem tutvustamine.

VALLAKOHTUTE PROTOKOLLID

1

2004-06-08