MärksõnaKirjandus

Infantiilsed naljad

Prindi

Valdur Mikita

1

kuidas teevad kopamehed?
kopamees: kop-kop-kopp!

kuidas teevad kobamehed?
kobamees: kob-kob-kobb!

kuidas teevad kocamehed?
kocamees: koc-koc-kocc!
kodamees: kod-kod-kodd!
kofamees: kof-kof-koff!
kogamees: kog-kog-kogg!
kohamees: koh-koh-kohh!
kojamees: koj-koj-kojj!
kokamees: kok-kok-kokk!
kolamees: kol-kol-koll!
komamees: kom-kom-komm!
konamees: kon-kon-konn!
koramees: kor-kor-korr!
kosamees: kos-kos-koss!
kotamees: kot-kot-kott,
sina oled peerukott!

1

2012-08-23