MärksõnaKirjandus

Ekstreemkirjandus

Prindi

.

1

1.
Kui tiblad ähmaseks jäänud sõjalistel kaalutlustel Tartu Kivisilla õhku lasid, olla tükid lennanud kilomeetrite kaugusele. Kas Sven Kivisildnik sai oma nime just selle sündmuse järgi, on paraku teadmata. Ekstreemkirjandus on zhanriline määratlus tema Tegelikkuse Raamatukogus ilmunud "Null tolerantsile", nii et võis saada küll.

2.
Veel määratleb autor raamatut kui pühakute elulood. No hagiograafiaga tegemist küll pole, pigem võiks Kivisildniku üllitist võrrelda putukate elulugudega. Lapsepõlves loetud raamatutest on meelde jäänud, kuidas loodusuurijad huvitusid liivaherilaste orienteerumisvõimest või innustusid villimardikate armuelust, ausalt-öeldes jääb mulje, et ega Kivisildnik teda ärritavate tegelaste tegemisi suurt rohkem mõista. Ikka rohkem selline aimamise mäng: väline vaatlus ja sellest tuletatavad käitumismotiivid, aga kes julgeb visata kivi - ega tervet mõistust kasutades paljule koduvabariigis ja laiemaski ilmas toimuvale rohkem pihta saa. Sellega ei taha ma muidugi süüdistada Kivisildnikku terves mõistuses.

3.
Erinevalt putukateadlastest Kivisildnik vist oma uurimisobjekte ei armasta.

4.
Miks ta seda siis teeb? Kivisildniku tekstiloome ja tegelikult ka isikumüüdi kasvatamise kohta võib julgesti öelda: jest sila u starika. Väge on ja ju ta siis peab.

5.
Sellisena on see artiklikogumik ühtlasi ka ajalooteos, sest tõsiselt, kes ikka täpselt mäletab neid mõne aasta taguseid poliitilisi või muidu möödapanekuid, mida Kivisildnik jõuliselt tümitab.

6.
Kusjuures amneesia on sigaduste kordamise ema.

1999-2003 KesKusis ilmunud tekstid on kokkukoondatuna üsna vänge kraam, loed paar-kolm läbi ja pead puhkama. Aga siis loed edasi. Ikkagi hakkab hirm: kus me ometi elame, mis riik see on, kas me selliseid asju tahtsimegi?!

7.
Loodetavasti on Kivisildnik lihtsalt hull...

1

2004-07-24